Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47366S8

Date of Document: 2000-02-16

روي پيشخوان كتاب فروشي ها * كهن ترين سروده ها برگزيده و برگردان: تركيلد ياكوبسن، جان ا. /ويلسن ترجمه: عسكر /بهرامي نشر: به /ديد چاپ /اول 500 /نسخه 79 صفحه /رقعي 400 تومان. مجموعه حاضر، بيست و يك سروده از ادبيات كهن سومري و مصري را دربردارد كه از ميان انبوه آثار به جاي مانده از اين دو تمدن و از كهن ترين اين آثار برگزيده شده است. * گنجينه اي از داستانهاي هانس كريستين اندرسن ترجمه: اورانوس قطبي نژاد /آسماني موءسسه نشر جهان /دانش چاپ /اول 5000 /نسخه 88 صفحه مصور /رقعي 350 تومان. نوجوانان مي توانند در اين كتاب، داستانهاي افسانه آتشدان، لباسهاي جديد امپراطور، دخترك چوپان و پسرك دودكش پاك كن، سرباز جوجه حلبي، مرغابي زشت و پري دريايي را بخوانند. * مردي از خاكستان طه حجازي ( ح. آرزو )/ نشر /نگارش چاپ /دوم 5000 /نسخه صفحه 104 /رقعي 450 تومان. مردي از خاكستان دفتر شعري است كه شانزده شعر را تعدادي دربرمي گيرد شعر نو و چند غزل اين دفتر را شامل مي شود. * تاريخ فلسفه سياسي غرب (از آغاز تا پايان سده هاي ميانه ) عبدالرحمن /عالم مركز چاپ و انتشارات وزارت امور /خارجه چاپ /دوم 1000 /جلد 344 صفحه وزيري 1000 تومان. فلسفه سياسي در سراسر حيات بلند خود بازتاب رخدادهاي اجتماعي - سياسي بوده و كوشيده است آنها را تبيين، توجيه و تفسير كند، تغيير دهد و به دشواريها و معضلات ويژه هر دوره پاسخ دهد يا راه حل در بيابد اين كتاب، ادوار مختلف فلسفه سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. * تاريخ فلسفه سياسي غرب (عصر جديد و سده نوزدهم ) عبدالرحمن /عالم مركز چاپ و انتشارات وزارت امور /خارجه چاپ /اول 2000 /جلد 531 صفحه /وزيري 1700 تومان. در اين كتاب، انديشه فيلسوفان برجسته غرب و برخي تحولات سياسي - اجتماعي و اقتصادي برانگيزنده انديشه هاي آنها در دوره تاريخي عصر جديد اروپا از 1492 تا 1789 و سده نوزدهم بررسي شده است. كتاب با توضيحاتي درباره جنبش نوزايي در سده پانزدهم ميلادي آغاز مي شود و با بررسي انديشه برخي فيلسوفان سياسي غير ماركسيست سده نوزدهم به پايان مي رسد. * نظام جهاني: اقتصاد، سياست و فرهنگ باري /اكسفورد ترجمه حميرا /شيرزاده مركز چاپ و انتشارات وزارت امور /خارجه چاپ /اول 1500 /نسخه 332 صفحه /وزيري 1000 تومان. نويسنده اين كتاب، به بحثي جامع درباره سرشت جهاني شدن و آثار آن مي پردازد و با طرح و نقد نظريه ها و آراي مختلف در اين زمينه مي كوشد تصويري پيچيده تر، چندبعدي تر و جامع تر از فرايند جهاني شدن ارائه كند. او، نه تنها به وابستگي متقابل اقتصادي، بلكه به فرايندهاي فرهنگي و سياسي جهاني شدن توجه دارد و براي روشن شدن ابعاد مختلف مسائل، از مثالهاي متعددي در حوزه هاي مختلف استفاده مي كند. * قصه جنگل ما عليرضا حسين پور دلالي نيا، راضيه /مهدشاپور ناشر: جشنواره /هنر چاپ /اول 3500 /نسخه 32 صفحه مصور /رقعي تومان. 280 كتاب قصه جنگل ما، نمايشنامه منظومي است كه مي تواند در مدارس ابتدايي و مهدهاي كودك، توسط بچه ها به اجرا گذاشته شود. اين نمايشنامه ده، نقش دارد كه همگي حيوانات يك جنگل يكي هستند از آنها گرگ است و حيوانات ديگر، با وحدت و همبستگي به جنگ گرگ، كه مزاحم آسايش حيوانات است مي روند و او را شكست مي دهند. * ستاره اي كه درخشيد خاطرات شيرين از زندگي امام خميني (ره ) به اهتمام مرتضي /نظري نشر /سپيد چاپ /اول 5000 /نسخه جلد اول 128 صفحه 350 /تومان جلد دوم 150 صفحه تومان. 400 خصلتهاي عالي و پسنديده اي كه در امام خميني ( ره ) بود، هر كدامش به تنهايي كافي است كه از يك فرد، انساني بزرگ بسازد. آنچه در اين دو جلد كتاب آمده است، خاطرات و درسهاي آموزنده و زندگي ساز، از اين انسان آسماني است، بي شك الهام گرفتن از او والگو قراردادن زندگي وي، رنگ الهي و ابدي به زندگي ما خواهد بخشيد. * الحضور المقدس تاليف: دفتر امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات /اسلامي عكس ها: محمدرضا بهارناز، اميرعلي جواديان و محمد /نوروزي امور فني ناشر و توزيع: موءسسه بين المللي /الهدي چاپ /اول 1999 پنج هزار /نسخه 60 صفحه مصور چهار /رنگ در دو جلد به دو زبان هاي عربي و انگليسي. در اين كتاب نفيس، فعاليتهاي فرهنگي، علمي، ورزشي، آموزشي، اجتماعي، خانوادگي و مذهبي زنان جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير، با تصاوير زيبا و نيز آمارهايي، به نمايش گذاشته شده است. در تدوين كتاب كه توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و براي توزيع در كشورهاي عرب زبان صورت پذيرفته، سليقه خاصي مبذول شده و كتاب از حيث هنر چاپ نيز، نمونه اي از توانمندي صنعت چاپ ايران را نشان مي دهد.