Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47364S2

Date of Document: 2000-02-16

رودررو زشت و زيبا اين روزها در خيابان ها و گذرگاهها، مردم با چهره هاي جالبي روبرو مي شوند. مردان و يا زناني كه اوراق تبليغاتي مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي خودشان را پخش مي كنند وبا زباني ساده و صريح با رهگذران از برنامه هايشان سخن مي گويند. اين حضور ساده اما پر معناي نامزدهاي انتخاباتي در ميان مردم يكي از زيباترين جلوه هاي حماسه دوم خرداد 1376 است و اين آغاز بايد راه به آنجا برد كه كانديداهاي انتخاباتي شفاف و صريح از پيشينه و برنامه هاي خود با جامعه سخن بگويندو فارغ از روش هاي سلبي ماوراء قانون، به مجلس راه يافته نسبت به وعده هايي كه داده اند، پاسخگو باشند. اما از سوي ديگر جسته و گريخته خبرهايي از يورش گروههاي فشار به گردهمايي هاي انتخاباتي در شهرستانها انتشار مي يابد كه تنها چهره زشتي از بي احترامي به قانون را به نمايش مي گذارد. حمله كنندگان بهر دليل و با هر پشتوانه اي كه به اين قبيل اجتماعات مي تازند، يك جريان ضد قانون محسوب مي شوند و سكوت دستگاههاي مسئول نسبت به اين اقدامات خلاف قانون، مي تواند بر شايعاتي كه حكايت از پشتيباني برخي جناح ها از مهاجمان دارد، صحه بگذارد. الف - كوهيار