Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781126-47355S2

Date of Document: 2000-02-15

محاكمه عاملان قتل يك ايراني دربخارست گروه حوادث: قاتلاني كه مرد 43 ساله را در پارك پرست در كشور روماني با چاقو به قتل رسانده بودند پس از گذشت سال 8توسط ماموران آگاهي دستگير شدند و در برابرقاضي اسماعيلي رئيس قرار 1602شعبه گرفتند. متهمان علي و محمدعلي نام دارند آنها متهم هستند در سال 70 در شهر بخارست روماني يك مرد ايراني 43 ساله به نام حسين ناظري را به قتل رسانده اند. به گزارش خبرنگار ما خواهر مقتول در شهريور 71 مطلع مي شود جنازه برادرش را به تهران انتقال داده اند وي با طرح شكايتي به دادگاه جنايي تهران خواهان پيگيري و دستگيري قاتلان مي شود. پس از پي گيري هاي به عمل آمده توسط پليس روماني با مشخصاتي كه شاهدان از قاتلان داده بودند اين 2 نفر از سوي پليس روماني به عنوان مظنون به پليس ايران معرفي مي شوند. اين دو نفر كه پس از به قتل رساندن حسين ناظري به ايران گريخته بودند با تعقيبات ماموران آگاهي پس از سال 8ابتدا محمدعلي (م ) و روز بعد محمد ( ر ) شناسايي و دستگير مي شوند. متهمان پس از چند جلسه دادگاهي تمامي اتهامات را در مورد قتل عمدي حسين ناظري رد كردند. اين پرونده از سوي قاضي اسماعيلي از موارد لوث شناخته به شد همين منظور قاضي از اولياي دم خواست با آوردن 50 نفر از شاهدان و انجام مراسم قسامه تكليف پرونده را مشخص كنند تا قاضي بتواند حكم نهايي را صادر كند.