Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47346S2

Date of Document: 2000-02-14

كوتاه از ميان نامه ها چرا اجازه ادامه تحصيل ممكن نيست!؟ هر سال از طرف سازمان سنجش آموزش كشور، آزمون دوره هاي كارشناسي ارشد برگزار مي شود و فارغ التحصيلاني كه مدرك ليسانس را از دانشگاه و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اخذ كرده اند مي توانند در اين آزمون شركت كنند. متاسفانه به فارغ التحصيلان مقطع ليسانس دوره هاي آموزش عالي فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش اجازه شركت در آزمون كارشناسي ارشد داده نمي شود. بايد پرسيد گناه ما؟ چيست چرا نبايستي در آزمون كارشناسي ارشد سازمان سنجش آموزش كشور شركت؟ كنيم آيا اين پايان يك زندگي براي يك معلم؟ نيست معلم با چه انگيزه و خيال آسوده اي به تعليم و آموزش اگر؟ بپردازد چه ساليان متمادي است كه فرهنگيان در تلاش براي رفع اين مشكل هستند اما از مسئولان وزارت فرهنگ و آموزش عالي انتظار داريم براي رفع اين معضل اقدام كنند و راه را براي ادامه تحصيل قشر جوان فرهنگي هموار سازند. حسن عبدولي - اصفهان با 40 هزار تومان حقوق چگونه زندگي؟ كنم! معلمي هستم سالخورده و بازنشسته كه بايد بارسنگين جوانان را به دوش خسته خود بكشم. فيش حقوقي خود را خدمتتان مي فرستم ملاحظه مي كنيد كه خالص دريافتي ام 412525 ريال است (در حدود 40 هزار تومان ) و از تعداد دفترچه هاي بيمه هم كاملا پيداست كه 5 فرزند دارم با اين كمي حقوق و هزينه زياد زندگي آيا مي توانيم زندگي بخور و نميري داشته؟ باشيم اخيرا ابلاغي بدستم داده شده است كه در اجراي مصوبه /12/77 23مورخ هيئت وزيران حقوق بازنشستگي شما به /16 5ميزان درصد اضافه مي شود يعني در حدود هزار 5تومان! در زماني كه بعضي درآمدهاي آنچناني دارند آيا مي توان به زندگي اميدوار؟ باشيم حضرت علي ( ع ) مي فرمايد اگر مال خودم را بين مردم بخواهم قسمت كنم رعايت مساوات را در حق همه مي كنم تا چه رسد به بيت المال كه مال خودشان است. آيا معني عدالت اجتماعي اين؟ است محمدرضا خداخواه - معلم بازنشسته ميراث كشور را ويران نكنيد! ميراث فرهنگي هرقوم، نشانه اي از اصالت، ريشه دار بودن و راز ماندگاري آن قوم است كه بايد از جان و دل در حفظ آن كوشا بود. بخش منوجان در استان كرمان كه به تازگي عنوان شهرستان به خود گرفته است، در دره اي واقع شده كه وقتي از بالا به آن نگاه مي كني، جز نخل و مركبات چيزي به چشم نمي آيد، مگر قلعه اي كه در بخش مركزي آن خودنمايي مي كند و مقدسي در هزار سال پيش نيز از آن نام برده و شهر منوجان را بصره عراق خوانده است (به لحاظ اهميت تجاري آن ) متاسفانه اين يادگار با ارزش مورد كم لطفي زيادي قرار گرفته است، از قراردادن منبع آب شهر برروي آن گرفته تا كندن خشتهاي آن توسط عده اي افراد ناآگاه، و به تازگي نيز شهرداري مثلا براي رفاه حال بازديد كنندگان قلعه كه توانايي بالارفتن از آن را ندارند، به جان اين بنا افتاده و راهي را براي رسيدن به بالاي آن احداث كرده است كه احتمالا انتظار تشكر را هم دارد. ولي گويا مسببين اين عمل آگاه نيستند كه با اين كار، ضربه اي جبران ناپذير به بافت و شكل اين بنا زده اند. در آخر جا دارد به مسئولين گفته شود: ميراث مردم را ويران نكنيد، مرمت و آباداني آن پيشكش. محمد جداوي - منوجان باور كنيد دانشجويان پرستاري گلپايگان كالا نيستند! تقاضا مي كنم از مسئولان وزارت بهداشت و آموزش عالي بپرسيد چرا بايد دانشكده پرستاري گلپايگان با سطح علمي، عملي و فرهنگي كه دارد فاقددانشجو باشد و دانشجويان آن را بدون هيچ دليلي به دانشكده پرستاري اصفهان انتقال ؟ دهند گناه جوانان شهرستاني چيست كه بايد تابع مديران استاني و عدم برنامه ريزي آنان باشند، چرا به جاي ارج گذاشتن و دادن امكانات به دانشجو و جوانان امكانات موجودرا هم از شهرستان مي گيرند و دانشجو را با مشكلات فراوان و تراكم دانشجو به مراكز استان انتقال مي دهند. چرا بايد دانشكده اي كه در سال 71 با كمكهاي خيرخواهانه مردم ساخته و تكميل شد تا سطح فرهنگي و علمي جوانان شهر بالا رود، بي استفاده بماند. آخر گناه ما جوانان گلپايگاني كه مي خواهيم در دانشكده پرستاري گلپايگان تحصيل كنيم؟ چيست چرا انتقال بي مورد دانشجويان دانشكده پرستاري و دانشكده كامپيوتر را بررسي؟ نمي كنند سيده فاطمه. م