Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47345S4

Date of Document: 2000-02-14

در پي جلوگيري از ورود مسئولان دانشگاه كليه فعاليت هاي دانشگاه پزشكي فاطميه قم متوقف شد قم - خبرنگار همشهري: دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم از صبح ديروز (يكشنبه ) تحت كنترل دانشجويان در آمد و كليه فعاليتهاي آن متوقف بيش شد از 300 تن از دانشجويان دختر اين دانشگاه - كه ويژه خواهران مي باشد - از صبح ديروز با كنترل درهاي ورودي از ورود كارمندان و مديران و نيز رئيس دانشگاه جلوگيري دانشجويان كردند علت اين اقدام خود را برآورده نشدن قولهاي مسئولين پس از تحصن دو هفته پيش در تهران و قم اعلام كردند. دانشجويان دانشگاه فاطميه قم خواستار دولتي شدن دانشگاه، بركناري رئيس و هيات امنا و نيز افزايش كيفيت آموزشي آن هستند. از سوي ديگر به دنبال جلوگيري از ورود مسئولين دانشگاه كليه تلفنهاي دانشگاه قطع شده است اما دانشجويان تا شب گذشته همچنان كنترل اين مركز آموزشي را در دست داشتند. ماموران نيروي انتظامي در محل حضور دارند اما هيچ دخالتي در ماجرا از خود نشان ندادند. دانشگاه فاطميه به منظور تربيت پزشك و نيروي متخصص زن در امور درماني توسط بخش خصوصي ايجاد شده و آيت الله يزدي و حجت الاسلام شرعي عضو هيات امناي آن هستند. همچنين خانم دكتر لباف رياست دانشكده را به عهده دارد.