Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47339S8

Date of Document: 2000-02-14

غلامرضا آقازاده: فعاليت هاي هسته اي ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي شود * طرح نيروگاه بوشهر با همكاري روسيه درصد 31تاكنون پيشرفت فيزيكي داشته است * باتوجه به وابستگي كشور به درآمد نفت، دولت آقاي خاتمي به خوبي توانست بحران نفت رامديريت كند * آقاي خاتمي در مورد انرژي هسته اي بر استفاده صلحجويانه از انرژي اتمي تاكيد دارند * باتلاش و حمايت آقاي هاشمي رفسنجاني زيرساخت هاي لازم براي توسعه همه جانبه كشور فراهم شد گروه اقتصادي: فعاليتهاي سازمان انرژي اتمي ايران از شفافيت لازم برخوردار است و آژانس بين المللي انرژي اتمي همه ساله از فعاليت هاي اين سازمان بازديد مي كند. مهندس غلامرضا آقازاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: فعاليتهاي اين سازمان در ارتباط تنگاتنگ با آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي شود و به همين دليل اظهارات مقامات آمريكايي و سازمان سيا در مورد فعاليت هاي اتمي ايران با واكنش آژانس بين المللي انرژي اتمي مواجه شد و آنها اعلام كردند كه فعاليتهاي ايران شفاف و براي ما روشن است. به همين دليل اظهارات مقام هاي آمريكايي بازتاب بسيار اندكي داشت و در ميان محافل علمي و سياسي بسيار كم اهميت جلوه كرد. مهندس آقازاده با اشاره به اينكه عدم واكنش محافل علمي سياسي جهان بويژه كشورهاي اروپايي در مورد اظهارات مقام هاي آمريكايي نشان مي دهد موضع آمريكا در اين مورد با ترديد مواجه شده است. رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: عمر دانش هسته اي به نيم قرن اخير بازمي گردد و بيشتر پس از جنگ جهاني دوم رشد كرد. به همين دليل شايد بتوان دوره رشد و بسط اين دانش را در قرن جديد و سال دو هزار دانست. جمهوري اسلامي ايران نيز امروز نمي تواند خود را از اين دانش محروم كند و براي بهره گيري از اين دانش بايد سرمايه گذاري جامعي انجام دهد. آقازاده با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران در سالهاي گذشته فرصتهاي بسياري را در اين زمينه از دست داده است و بايد آن را جبران كند گفت: امضاي الحاقيه قرارداد ايران و روسيه براي اجراي طرح نيروگاه بوشهر و بازسازي آن در شهريورماه سال 77 به همين دليل صورت گرفت. در آن زمان نيروگاه بوشهر درصد 6حدود پيشرفت اجرايي داشت و اين طرح اكنون درصد 31تا پيشرفت در امور اجرايي داشته است. وي با اشاره به اظهارات اخير آدامف وزير انرژي روسيه گفت: خوشبختانه همه فعاليتهاي پيش بيني شده نيروگاه بوشهر انجام شده و توربين ها، مخزن اصلي سوخت نيروگاه و تكميل كوره بتني وفلزي پايان يافته است و جرثقيل قطبي نيروگاه در حال ساخت است. آقازاده تاكيد كرد كه آسيبهاي ناشي از جنگ به نيروگاه اتمي بوشهر در حال برطرف شدن است و روند اجراي آن به خوبي پيش مي رود. وي گفت: در حال حاضركارشناس 700 روس وهزار 2پيمانكار و كارشناس ايراني در اين طرح در حال كار هستند و با اطميناني كه به اراده سياسي روسيه داريم به پيشرفت كار بسيار اطمينان داريم. وي تاكيد كرد كه طبق توافق انجام شده نيروگاه بوشهر نيمه دوم سال 81 به بهره برداري خواهد رسيد و در فاز اول هزار مگاوات برق توليد خواهد كرد. با بهره برداري از فاز دوم نيروگاه كه طي برنامه سوم انجام خواهد شد، ظرفيت نيروگاه بوشهر به دو هزار مگاوات افزايش مي يابد. وي تاكيد كرد كه در صورت ضرورت توسعه طرحهاي بهره گيري از انرژي اتمي در كشور بايد به فكر اجراي طرحهاي نيروگاهي جديد باشيم. معاون رئيس جمهوري با اشاره به انجام مطالعات زيست محيطي لازم در زمينه اجراي طرح نيروگاه بوشهر و رعايت استانداردهاي بين المللي زيرنظر آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: آژانس بين المللي انرژي اتمي بر روي همه مطالعات نظارت دارد و اين نيروگاه از نظر محيط زيستي و استانداردهاي ايمني از سطح خوبي برخوردار است. غلامرضا آقازاده معاون رئيس جمهوري در ادامه با اشاره به تحولات دو سال اخير طي دولت آقاي خاتمي گفت: عليرغم همه مشكلات و محدوديت هايي كه دولت آقاي خاتمي با آن روبرو بوده اند، پيشرفتهاي برجسته اي در اين مدت رخ داده است. در زمينه سياست خارجي و تنش زدايي دولت آقاي خاتمي بسيار موفق بوده است. ايجاد درك متقابل و توسعه مناسبات سياسي و اقتصادي با كشورهاي اروپايي بخوبي هدايت شده و هر چند كه برخي حوادث داخلي بر اين روند تاثيرهاي نامناسبي گذاشته بود، ولي روند سياست ها به طور كلي مثبت بوده است. وي بحث گفتگوي تمدن ها را از طرحهاي بسيار خوب دولت آقاي خاتمي اعلام كرد و تاكيد كرد كه اين امر از جايگاه خوبي در جهان برخوردار شده و فضاي مناسبي براي معرفي چهره يك حكومت ديني در سطح جهان به تصوير كشيده است. آقازاده اعتمادسازي ميان مردم و دولت را از ديگر دست آوردهاي آقاي خاتمي اعلام كرد و گفت: رياست جمهوري در دو سال اخير در اين زمينه صادقانه تلاش كرده است و مردم به آقاي خاتمي ايمان دارند و به تلاش و نيت وي باور دارند و عقيده دارند آنچه كه مي توانسته، انجام داده است. معاون رئيس جمهوري فضاسازي انجام شده براي ايجاد فضاي آزادي انديشه و قانون مداري را از ديگر دست آوردهاي دو سال اخير اعلام كرد و گفت: عليرغم برخي افراطي گريها در گذشته كه به تفريطهايي در حال حاضر منجر شده، در مجموع شرايط به سوي فضاي خوبي در حال پيشرفت است. غلامرضا آقازاده يكي ديگر از دست آوردهاي دولت آقاي خاتمي را عبور كشور از بحران نفت اعلام كرد و گفت: با توجه به وابستگي كشور به درآمد نفت، دولت آقاي خاتمي به خوبي توانست اين بحران را مديريت كند و با ايجاد روابط دوستانه با كشورهاي نفت خيز از جمله عربستان سعودي به دست آوردهاي بزرگي در اين زمينه دست يافت. وي با اشاره به مباحث اقتصادي طي دو سال گذشته افزود: در زمينه اقتصادي الگوي مناسبي از سوي آقاي خاتمي ارائه شد كه مي توان بخشي از آن را در طرح ساماندهي اقتصاد كشور مشاهده كرد، ولي بنظر مي رسد كه كارگزاران اقتصادي آنگونه كه بايد نتوانستند براساس اين طرح اقدامات موءثري انجام دهند. ولي اميد مي رود كه با تصويب برنامه سوم در مجلس شوراي اسلامي چهارچوب مشخصي در اختيار دستگاه هاي اجرايي كشور قرار گيرد تا تلاشهاي لازم براي سازندگي و پيشرفت كشور عملي شود. وي با اشاره به ديدگاه دولت و شخص آقاي خاتمي در مورد انرژي اتمي تاكيد كرد كه نگاه آقاي خاتمي به اين مقوله جامع و همه سونگر است و طي اين مدت به همه بخش هاي انرژي كشور اعم از فسيلي، الكتريكي و انرژي هاي نو و هسته اي به شكلي گسترده و جامع نگريسته شده است و در چهارچوب تعيين شده در حال حركت مي باشد. آقاي خاتمي در مورد انرژي هسته اي بر استفاده صلحجويانه از انرژي اتمي تاكيد دارند و موضع شفاف دولت در اين زمينه براي همه جهانيان روشن است. دنيا آگاه است كه آقاي خاتمي بر بهره گيري از انرژي اتمي و دانش هسته اي براي توسعه و رفاه بيشتر مردم تاكيد دارند و اين امر براي همه مجامع بين المللي بويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي روشن شده است. رئيس سازمان انرژي اتمي در ادامه با اشاره به دوران سازندگي و طرح هايي كه طي برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي اجتماعي كشور به اجرا درآمد تاكيد كرد كه در اين دوران نيز با تلاش و حمايت آقاي هاشمي رفسنجاني زيرساخت هاي لازم براي توسعه همه جانبه كشور فراهم شد. وي افزود كه چهره آقاي هاشمي رفسنجاني براي همه انقلابيون قبل از انقلاب اسلامي و همه افراد جامعه پس از انقلاب اسلامي روشن است و همه بر صداقت و علاقه مندي ايشان به كشور، مردم و اسلام باور دارند. وي تاكيد كرد كه در هر حركت اجرايي، برخي عملكردها ممكن است مورد انتقاد باشد و برخي افراد به عملكرد آقاي هاشمي انتقاد داشته باشند، اما افراد منصف تنها به ضعفها نگاه نمي كنند و نقاط قوت را نيز مورد توجه قرار مي دهند. بنابراين جامعه و مردم با يك باورهاي نقد، خود را به مخلصين انقلاب از دست نمي دهند. آقازاده با تاكيد بر اينكه آقاي هاشمي رفسنجاني خود نيز به نقد عملكردها عقيده دارند و از آن استقبال مي كنند، گفت: نقد زماني كه به تخريب شخصيت منجر شود، قابل قبول نيست و نمي توان آن را مورد توجه قرار داد. وي با اشاره به روش معتدل آقاي هاشمي گفت: حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در مجلس شوراي اسلامي مي تواند موجب اعتدال در مجلس شود و با توجه به اينكه آقاي هاشمي همواره از دولت آقاي خاتمي حمايت كرده است، اين امر در مجلس نيز مي تواند تداوم يابد.