Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47335S4

Date of Document: 2000-02-14

فراسوي مرزها شبكه هاي تلويزيوني آمريكايي و رنگين پوستان شبكه هاي تلويزيوني فاكس و بي سي. اس متعهد شدند، استفاده ازرنگين پوستان در صحنه و پشت صحنه را افزايش دهند. روزنامه نيويورك تايمز نوشت: بدنبال تهديد انجمن ملي پيشبرد رنگين پوستان نسبت به تحريم و برپايي اعتراض، شبكه هاي فاكس تلويزيوني و سي. بي. اس متعهد شدند، تنوع نژادي در برنامه هاي خود را افزايش با دهند انتصاب مسئول اجرايي جديد، استفاده از رنگين پوستان و اقليت هاي قومي و نژادي، اعم از كساني كه بر صفحه تلويزيون ظاهر مي شوند و يا كساني كه پشت صحنه كار مي كنند را مورد كنترل قرار خواهند داد و نقش اقليت هاي يادشده را تقويت مي كنند. لسلي مونوس رئيس تلويزيون سي. بي. اس تصريح كرد: موافقت نامه امضا شده در واقع منعكس كننده تعهدي است كه وي در ماه نوامبر در جلسه اي باشركت اعضاي انجمن ملي پيشبرد رنگين پوستان متقبل شده بود. وي براي تاكيد بيشتر بر تعهد بي سي. اس فهرستي از برنامه هاي آتي اين شبكه را كه براي رنگين پوستان تهيه شده ارائه كرد و افزود: شبكه سي. بي. قول اس داد برنامه هاي خود براي نويسندگان، سازندگان و ديگر متخصصان وابسته به اقليت ها را از پاييز سال 2000 به بعد افزايش دهد. نقش تلويزيون در افزايش مصرف مشروبات الكلي در ميان جوانان پخش تصاوير مربوط به مشروبخواري در تلويزيون باعث تشويق جوانان ونوجوانان به مصرف مشروبات الكلي مي شود. پژوهشگران دانشكده ارتباطات دانشگاه ايالتي واشنگتن اعلام كردند باوجودي كه نقش ظاهري رسانه هاي گروهي در شكل گيري رفتار كودكان زياد چشمگيرنيست، اما در حقيقت اين رسانه ها به طور غيرمستقيم در شكل گيري رفتارهاي كودكان نقش عمده اي به عهده دارند. همچنين تربيت والدين و نظر آنها در مورد برنامه هاي تلويزيوني در تصحيح فراگيري رفتارهاي غلط آموزش داده شده توسط راديو و تلويزيون بسيارحائز اهميت است. اين پژوهش ها كه بر روي 250 نوجوان كلاس اول دبيرستان و320 نفر از جوانان كلاس چهارم دبيرستان هاي امريكا انجام شده است نشان مي دهد كه مشاهده تصاوير تلويزيوني در مورد مشروبخواري باعث مصرف بيشتر مشروبات الكلي توسط اين جوانان مي شود. پژوهشگران به والدين نوجوانان كه اين گونه تصاوير تلويزيوني را تماشا مي كنند توصيه مي كنندكه درمورد مضرات و خطرات مصرف مشروبات الكلي به فرزندان خود هشداردهند. آغاز فعاليت راديو ژاپن از اينترنت سازمان راديوتلويزيون ژاپن اعلام كرد: فعاليت راديو ژاپن را از اينترنت براي كشورهاي خارجي به طورآزمايشي آغاز كرده است. سازمان راديو تلويزيون ژاپن قصد دارد بدين وسيله چگونگي استفاده ازاينترنت را در فعاليتهاي سخن پراكني مورد بررسي قرار دهد. اكنون بااستفاده از يك رايانه متصل به اينترنت در هر جاي دنيا مي توان صداي اين ايستگاه راديوئي را شنيد. سازمان راديو تلويزيون ژاپن در حال حاضر برنامه هاي خود را در سطح جهان در زمانهاي معين به بيست و دو زبان زنده دنيا از جمله ژاپني و انگليسي پخش مي كند.