Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781124-47333S1

Date of Document: 2000-02-13

تخت سليمان، ميراثي از گذشته ايران اگر از لابه لاي كوههاي بلند و جلگه هاي حاصلخيز آذربايجان غربي به طرف منتهي اليه جنوب خاوري آن حركت كنيم رفته رفته منطقه تكاب افشار هويدا مي شود. جايگاه مردمي پرتكاپو، با زيبائيها و جاذبه هاي منحصر به فرد طبيعت در كنار آثار تاريخي، فرهنگي و بناهاي بازمانده از دوران باستان كه نشان از قدمت آن در دل اعصار و قرون دارد. گستره دامن پرمهر تكاب از آذرگشسب و تخت سليمان و شيز تا آبگرم و كرفتو و چملي گل، آغوش مهرباني است كه به روي همه دوستداران طبيعت و زيبائي گسترده شده كه بر فراز تخت بلقيس قله بلندش بر ميهمانان خود با گشاده رويي خيرمقدم مي گويد. تخت سليمان بر پشته اي قرار گرفته و حكايت از شهري را مي نمايد كه در روزگاري ديرين عظمتي داشته و مقر و مطمح نظر پادشاهان و بزرگان بوده است. زماني كه به پادشاهي مي رسيدند و يا در جنگ ها پيروز مي گشتند با پاي پياده به زيارت اين آتشكده مي شتافتند و ليكن همه آنها امروز در زير خاك جاي گرفته و ويرانه اي بيش نيست. واقع شدن درياچه فيروزگون در ميان قلعه و نيز قرارگرفتن قلعه مانند نگيني در وسط يك سلسله كوههاي دايره وار مجموع گويا و ديدني هاي يكجانبه تخت سليمان است كه بلنداي اين قلعه بيضي شكل از شمال به جنوب به طول متر 400و از شرق به غرب 300 متر بوده با برج ها و بناها و ديوارهاي مستحكمي از سنگ ملات، آهك و آجر مربوط به دوران اشكانيان، ساسانيان و مغولهاست. كه بارها بر اثر حمله اقوام مختلف ويران و سپس تعمير شده است. درياچه نيز به طول شمالي 120 متر و به عرض 80 متر و از هر كدام از دوجوي آن شبانه روز 44 ليتر آب در ثانيه با املاح فراوان خارج مي شود. به طوري كه سه جويي كه قبلا از آنها آب عبور مي كرد اينك خشك شده و فقط آثاري از آن جويها باقي مانده است. گفته شده كه عمق اين درياچه 50 متر و عمق حفره اي كه در آن قرار دارد 110 متر است اما ابن مهلهل سياح معروف قرن چهارم كه از اينجا ديدن كرده، مي نويسد در تخت سليمان درياچه اي است كه ته آن ناپيداست. گواه اين مطلب بروز حادثه براي افرادي است كه به هنگام شنا و به طور مرموزي در اين درياچه غرق شده و جسدشان تا به حال پيدا نشده است و خانواده هايشان در كنار اين درياچه اقدام به ايجاد قبري براي آنها كرده اند. به هر حال منظره اين درياي كوچك و تاريخي مخصوصا به هنگام طلوع و غروب آفتاب كه پرتو ديوارهاي مخروبه كاخ را در خود منعكس مي سازد بي نهايت زيبايي خود را به معرض نمايش مي گذارد... و اما شبه درياچه كوچك چملي گل كه در شمال شرقي شهرستان تكاب و در نزديكي ده بدرلو واقع شده يك منطقه باصفا و خوش آب و هوا با نيزارها و چمنزارهاي بلندي به /2 5ارتفاع متر در اطراف آن و چمن شناوري با حالت ترك و به مساحت 12 مترمربع در وسط اين درياچه كوچك و در عين حال با عمق بسيار زياد قرار گرفته است و زير اين چمنزار طبقه اي از زمين وجود ندارد و حركاتي از اين چمن شناور در روز چندين بار انجام مي گيرد كه گاهي چمن فرضا در غرب درياچه و گاهي نيز در شرق آن قرار مي گيرد. بنا به گفته قدماي محل در زمان قديم اين چمن نيز در آن وقت زير آب رفته و بعد از مدتي از زير آب بيرون آمده است و نكته قابل ذكر اين كه علف روي آن توسط كشاورزان درو مي شود و يا حيواناتي روي آن چرا مي كنند. چملي گل در نزد مردم منطقه به صورت يك راز و نيز يك نقطه اعجابانگيز درآمده است كه تمامي شيفتگان علم جغرافيا را براي هر گونه تحقيق دقيق و كامل علمي به سوي خود فرا مي خواند. مجموعه آثار تاريخ تخت سليمان را بايد در رديف يكي از بزرگترين و با ارزش ترين آثار باستاني كشور دانست و بيش از پيش در حفظ و نگهداري و ترميم آن كوشيد زيرا با وجود چنين آثار بزرگ و تاريخي مي توان تمدن كشور خود را به جهانيان معرفي كرد و در آباداني و رونق اقتصادي بيش از پيش منطقه بكر و مستعد تكاب گامهاي مثبت و اساسي برداشت. حسن عباسي - تكاب