Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781124-47329S1

Date of Document: 2000-02-13

دولتمرد بزرگ آلمان چگونه سقوط كرد چند * هفته پيش مردم آلمان نام كهل تن 10رادرفهرست از بزرگترين مردان اين كشور در كنار اينشتين، بيسمارك و مارتين لوتر قرار دادند، اكنون او را به عنوان متهم و متخلف مي شناسند يك ماه پيش تيترهاي اول روزنامه هاي آلمان، مردم اين كشور و سياستمداران جهان را بهت زده كرد: پدر جنايتكار! و پدر كسي نبود به جز هلموت كهل صدراعظم پيشين آلمان كه اتحاد دو آلمان و تطهير قاره اروپا از بازمانده هاي آدولف هيتلر را در پرونده درخشان حكومت 16 ساله خود دارد. هيچ خوني ريخته نشده است، جنايتي كه به او نسبت داده شده سياسي است. كهل به دليل متهم شدن به فساد مالي مجبور به استعفا از سمت رياست افتخاري حزب دمكرات مسيحي آلمان شد. سياستمداري كه با امثال بيل كلينتون رئيس جمهوري امريكا و ميخاييل گورباچف رهبر اتحاد شوروي سابق نشست و برخاست داشت به دليل اتهامات سبك مالي و سياسي و با اعترافات روءساي شركت هاي تجاري از كرسي قدرت به زير كشيده شد. سقوط كهل ضربه سنگيني براي سياستمداران آلمان و تهديدي براي آينده حزب دمكرات مسيحي است. مردم آلمان در ماه نوامبر در مراسمي باشكوه در يكي از ميدان هاي بزرگ پايتخت از كهل به دليل هدايت اين كشور در مقاطع حساس و تاريخ ساز ازجمله سقوط ديوار برلين در سال تقدير 1989 كردند وتنها چند هفته بعد نام او را در روزنامه ها به عنوان يك متخلف و متهم به فساد مالي ديدند. اشترن پرتيراژترين نشريه آلمان تصوير كهل را برروي جلد خود درحالي كه با گل پوشانده شده بود نشان مي داد. شبكه هاي تلويزيوني اين كشور نيز هر شب با پخش برنامه در مورد او از توهين و تحقير كم نگذاشتند. اما كهل 69 ساله در تمام اين مدت در مقابل تمام اين تحقيرها مقاومت كرد و خود را نباخت. از آغاز اين بحران او به هيچ وجه راضي نشد نام اشخاصي كه /1 2دست كم ميليون دلار براي تبليغات انتخاباتي دراختيار او گذاشتند را فاش كند. او به وجود اين پولها در حساب بانكي مخفي حزب واستفاده از آن براي فعاليت هاي تبليغاتي حزبي اعتراف كرده همه است اين موارد طبق قوانيني كه خود كهل در زمان حكومتش بر آنها صحه گذاشته بود غيرقانوني است. او مي گويد ناشناس ماندن منابع مالي مهمتر از قانون است. كهل در سخنراني كه در آن استعفا از مقام رياست افتخاري حزب دمكرات مسيحي را اعلام كرد گفت: من قادر نيستم قولي را كه به افراد اهداكننده كمك هاي مالي داده ام زيرپا بگذارم. وي ضمن اعتراف به اشتباه تاكيد كرد كه وظيفه و تعهدات اخلاقي مانع از آن مي شود كه بيشتر در اين مورد سخن بگويد. اما رهبران حزب دمكرات مسيحي كهل را به دليل عدم توانايي در كنترل اين بحران سرزنش مي كنند و معتقدند او بايد نام منابع مالي را افشا كند. اين رسوايي خيلي زود دامن ديگر رهبران حزب دمكرات مسيحي را گرفت و نظام سياسي آلمان را زير سوءال برد. ولفگانگ شوبل جانشين كهل در سمت رهبري حزب دمكرات مسيحي بعدازآنكه به دريافت پول از يك دلال اسلحه اعتراف كرد براي استعفا از سمتش تحت فشار قرار گرفت اما كادر رهبري حزب اعلام كرد درصورت كناره گيري شوبل همگي استعفا مي كنند. حزب دمكرات مسيحي درمعرض متلاشي شدن قرار گرفت و همه مي دانستند كه اگر اين حزب متلاشي شود نظام سياسي آلمان ثبات نخواهديافت. اما از سوي ديگر اين بحران موجب نجات گرهاردشرودر صدراعظم سوسياليست آلمان كه در انتخابات سال كهل 1998 را شكست داد شد. هرچه از محبوبيت كهل كاسته مي شود روزبه روز محبوبيت شرودر افزايش مي يابد. حزب سوسيال دمكرات شرودر با چندين شكست پي درپي در انتخابات محلي مي رفت كه كرسي هاي خود را در پارلمان يك به يك از دست بدهد. انتقادها از برنامه هاي اقتصادي وي نيز روبه افزايش بود اما ناگهان همه نگاهها متوجه كهل شد. هنوز معلوم نيست كه كهل درمقابل كميته ويژه تحقيق كه از هفت عضو سوسيال دمكرات و پنج عضو حزب دمكرات مسيحي تشكيل شده حاضر مي شود يا در نه اولين روز از آغاز به كار اين كميته سخنگوي دفتر شرودر اعلام كرد وقتي به درخواست اين كميته براي ارائه مدارك و شواهد رسمي اقدام به جستجو كرده است متوجه شده كه شماري از مدارك دولتي مفقود شده است. شوبل در اولين روز كاري پارلمان در سال جديد از مردم آلمان به دليل تخلفات مالي حزب عذرخواهي كرد و گفت، حزب دمكرات مسيحي صريحا قانون را نقض كرده است. خيانت در امانت از ديگر اتهامات كهل است كه درصورت اثبات، پنج سال حبس به دنبال خواهدداشت. البته اثبات اين اتهام بسيار دشوار است مگر اينكه مقامات حزب دمكرات مسيحي شهادت دهند كه كهل به آنها خيانت كرده اگرچه بيشتر مردم آلمان اظهارات كهل را مبني بر اينكه او از اين پولها استفاده شخصي نكرده است قبول دارند اما آنچه مهم است بي اعتمادي به سياستمداران است. در كانون اين بحران كارل شرايبر يك دلال اسلحه قرار داردكه داراي تابعيت كانادايي و آلماني است. پولي كه شرايبر در يك پاركينگ در سوييس به يكي از اعضاي حزب دمكرات مسيحي داد سرآغاز اين بحران بود. اگرچه كهل مي گويد اين كمك هاي مالي هيچ تاثيري در روند تصميم گيري وي و حزبش نداشته است اما شرايبر ادعا مي كند اين پول را شش ماه بعداز آنكه دولت آلمان فروش 36 محموله اسلحه به عربستان را در سال 1991 تصويب كرد به حزب دمكرات مسيحي تحويل داد. مقامات آلمان در تلاش براي استرداد شرايبر به اين كشور هستند تا به تخلفات مالي وي رسيدگي شود. شرايبر تلويحا گفته است كه مي تواند پاي بسياري از مقامات آلماني را به اين جريان بكشاند اما تاكنون از فاش كردن نام آنها خودداري كرده است. يكي ديگر از منابع مالي عمده اي كه در اين جريان از آن نام برده مي شود شركت عظيم نفتي الف (ELF) است كه اخيرا جايگاه خود را به رقيبش توتال داده است. اندرگولفي فرانسوي 80 ساله اي كه اصليت مراكشي داردو صاحب يك شركت بزرگ ماهيگيري در مراكش است در تلويزيون آلمان گفت، شركت الف 40 ميليون دلار به حزب دمكرات مسيحي پرداخت كرده است .وي گفت كه هم كهل وهم فرانسوا ميتران رئيس جمهوري وقت فرانسه از اين موضوع اطلاع داشته اند. گفته مي شود اين پول بين سالهاي 1989 و 1993 پرداخت شده يعني زماني كه شركت الف تحت مالكيت دولت فرانسه بود. اين شركت در سال 1994 به بخش خصوصي واگذار شد. كهل دو آلمان را متحد كرد، روابط اين كشور با كشورهاي همسايه را بهبود بخشيد، آلماني ها را متقاعد كرد يورو پول واحد اروپا را جايگزين مارك كنند و كشورش را در قلب اروپاي متحد قرار داد. چند هفته پيش مردم آلمان نام كهل را در فهرست 10 تن از بزرگترين مردان آلمان در كنار اينشتين، بيسمارك و مارتين لوتر قرار دادند. تحليلگران معتقدند با وجود وضعيت كنوني ممكن است ميراث كهل براي هميشه فراموش شود و سابقه بد شركت اودر يك رسوايي مالي جاي آن را بگيرد. تحقيقات قضايي در مورد اقدامات كهل ممكن است حتي تا دو سال طول قطعا بكشد او مجبور به كناره گيري از عضويت در پارلمان مي شود. رهبران حزب دمكرات مسيحي تهديد كرده اند درصورتي كه كهل از افشاي نام منابع پرداخت كننده كمك هاي مالي خودداري كند از او شكايت مي كنند. برخي تحليلگران معتقدند تاريخ آلمان را بايد دوباره نوشت. مجلات تايم و نيوزويك ترجمه: نيلوفر قديري