Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781124-47325S5

Date of Document: 2000-02-13

نخستين نمايشگاه مهر و داغ در تهران گشايش يافت گروه علمي فرهنگي: بيش از 30 نمونه مهر و داغ براي نخستين بار در موزه پژوهشي مردم شناسي مجموعه فرهنگي سعدآباد به نمايش درآمد. به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي كشور، مهر خرمن و داغ هر دو از نشانه هاي مالكيت در زندگي معيشتي بر توليد كشاورزي و دامداري است و اين اشياء، از حدود سالهاي اول دهه چهل در اثر دو عامل عمده تغيير نظام توليدي متكي بر مالكيت هاي ارضي و تغيير وسايل توليد كشاورزي به سرعت از شمار مجموعه وسايل كشاورزي خارج شدند. مهر خرمن نمونه اي از قفل و بند است. قفل و بندي كه ضمانت استحكام آن از جنس خود شي ء يا بخشي از آن نيست. مهرها علاوه بر پشتوانه قدرت نظام حاكم، پشتوانه ايماني جامعه را نيز با خود داشته نقش ها است و واژه هاي مقدس و متبرك بر روي انواع مهرها و بر روي مهرهاي خرمن چنين كاركردي دارند. داغ ها كه در حال حاضر در تمام مناطق ايران معمول و نشان از مالكيت بر دام است هنوز از گردونه فرهنگ جاري خارج نشده اند.