Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781123-47320S3

Date of Document: 2000-02-12

در حوزه انتخابيه تهران بزرگ نوشتن كد سه رقمي براي انتخاب نامزدهاي انتخابات مجلس الزامي است گروه سياسي: گزينش نامزدهاي انتخابات مجلس ششم بايد همراه با كد سه رقمي باشد. وزارت كشور روز گذشته با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد به منظور اعمال دقت بيشتر و تسريع در شمارش آراء به دليل كثرت نامزدهاي انتخاباتي در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر مقرر شد در مقابل نام هر يك از نامزدها يك كد سه رقمي درج شود. در تعرفه هاي تنظيمي نيز، ترتيبي اتخاذ شده است كه راي دهندگان علاوه بر نوشتن اسامي كانديداهاي مورد نظر، رديف آنان، كه كد تلقي مي شود را هم در محل كد درج نمايند. جهت اطلاع مردم و نامزدها و طرفداران آنان لازم است يادآوري شود تا ليست اسامي كانديداهاي واجد شرايط با نام و نام خانوادگي و مشهوريت آنان، همراه با كد رديف كه در روزنامه اطلاعات (/11/78 21پنج شنبه ) منتشر شده است مراجعه نمايند. بنابراين اطلاعيه كليه كانديداها و گروهها و احزاب و دستجاتي كه تبليغات به نفع كانديدا و يا كانديداها را بعهده دارند لازم است حتما كد كانديداهاي مورد نظر خودشان را به همراه نام و نام خانوادگي آنان تبليغ نمايند و مردم را براي درج كد راهنمايي كنند.