Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781123-47313S7

Date of Document: 2000-02-12

روي پيشخوان كتابفروشي ها هفت خط زجام حافظ اردلان /عطارپور انتشارات /جستجو چاپ /اول نسخه /141 3300 صفحه /رقعي 600 تومان در قديم روي جام هاي شرب، هفت خط از پايين تا بالا وجود داشت كه هر كسي به قدر حال و توانايي خود جام را تا خط معيني پركند و اينكه امروزه به رندان و زيركان هفت خط مي گويند، به ظاهر از همين جاست كه اين افراد، جام را تا خط هفتم لبالب مي كردند و مي نوشيدند. در ديوان حافظ نيز به خط جام اشاره رفته است: پير ميخانه همي خواند معمايي /دوش از خط جام كه فرجام چه خواهد شد. موءلف در اين كتاب، انديشه ها و اشعار حافظ را در هفت خط يا فصل مورد تامل قرار داده است. جايگاه چين در نظام جديد بين المللي تاليف: بهنام /آزاد ناشر: موءسسه انتشارات /اميركبير چاپ 1500 /اول 1378 /نسخه 248 صفحه /وزيري 8500 ريال. برخي از صاحبنظران امور بين الملل بر اين باورند كه كشور جمهوري خلق چين، با ادامه روندي كه از شروع عصر دنگ شيائوپينگ در دسامبر 1978 تحت عنوان سياست درهاي باز آغاز كرده است، در ربع اول قرن بيست و يكم، به قدرتي جهاني در سطح ژاپن و آمريكا نايل خواهد شد. كتاب حاضر، به بررسي اين مسئله پرداخته و بيش از هر كتاب ديگري در اين زمينه، پيشينه تاريخي قدرت يابي چين و دو مسئله رنگ باختن ايدئولوژي و اصلاحات اقتصادي را مورد بحث قرار داده است. در تدوين كتاب از 48 كتاب 23 مقاله و 16 روزنامه به زبان فارسي و بيش از 12 كتاب و 17 مقاله و سه سند به زبان انگليسي، بهره گرفته شده و متن آن پيراسته و علمي است. شعر و زندگي بيست شاعر نوپرداز ميترا /افشار نشر /سرايش چاپ /اول 5000 /نسخه 236 صفحه /رقعي 950 تومان. گردآورنده از ميان صدها شاعر نوپرداز فارسي، بيست چهره مسلم و شناخته را كه در عرصه زبان و سبك به گواهي همگان ممتازند، برگزيده و از ميان سروده هاي آنان، آنچه را به ذوق خود بهترين دانسته، گلچين كرده و دفتر حاضر را فراهم آورده است. در اين كتاب مختصري از زندگينامه و گزيده اشعار اين شاعران را مي خوانيم: نيما، اخوان ثالث، شاملو، فروغ فرخزاد، سپهري، محمود مشرف تهراني (م. آزاد )،، سپانلو رحماني، آتشي، احمدي، رويايي، شاهرودي، حميد مصدق، ابتهاج، خويي، شفيعي كدكني، توللي، جلالي، مشيري و كسرايي. ايران در زمان ساسانيان پروفسور آرتور كريستن /سن ترجمه: رشيد /ياسمي 4400 /نسخه صفحه 240 مصور /وزيري جلد كالينگور 2400 تومان. آنچه در اين كتاب آمده است، متن ويرايش شده كتاب ارزشمند ايران در زمان ساسانيان نوشته ايران شناس بزرگ دانماركي آرتور كريستن سن است كه در سال 1314 مرحوم استاد رشيد ياسمي آن را به فارسي ترجمه كرده است. در مقدمه موءلف آمده است: نسبت به سياست خارجي ايران، راه اختصار را پيموده ام و شرح حوادث جنگي را به كمترين مقدار ضروري تقليل داده ام. اما اگر قصه جنگ شاپور دوم را با روميان از اين قاعده مستثني ساخته ام، از آن سبب است كه ما در آثار آميانوس مارسلينوس روايت مردي را در دست داريم، كه خود شاهد عيني وقايع بوده و با استادي و مهارت، شاه بزرگ و لشكرهاي او و صحنه هاي پرجنبوجوش آن جنگها را از نو در برابر ديدگان ما زنده و مجسم مي كند. اشك معشوق مجموعه اشعار مهدي حميدي /شيرازي چاپ /دوازدهم 3300 /نسخه صفحه 651 /وزيري جلد كالينگور 3350 تومان. دكتر مهدي حميدي، استاد دانشگاه، پژوهشگر و سراينده اشعار موزون و دل انگيز در ه 1293سال -.ش در شيراز ديده به جهان گشود و پس از اخذ مدرك دكتراي ادبيات فارسي، به تدريس در دانشگاه پرداخت. حميدي با اينكه در اشعارش، پاي از دايره شعر سنتي فرا مي نهد، اما ابداعها و ابتكاراتي خاص خود در كلام و مضمون دارد كه خلاقيتش را در كار هنري مي نماياند. اشك معشوق سه كتاب جنون عشق، خون سياوش و طلسم شكسته را شامل مي شود. زندگي مسلمانان در قرون وسطا علي /مظاهري ترجمه مرتضي /راوندي چاپ /اول 3300 /نسخه صفحه 472 /وزيري جلد كالينگور 2500 تومان. تمدن ملل اسلامي، از قرن دهم تا سيزدهم به حد كمال نزديك شد كه در اين كتاب نيز طي ده فصل از سير تكامل آن سخن به ميان آمده است. زندگي حضرت محمد (ص ) و خلفاي راشدين، وقايع تاريخي و سلسله هايي كه بعدا روي كار آمده اند، رشته هاي پيشرفت آباداني عمران و، تمدن قرون وسطايي شرق در زمينه علوم خفيه، اعياد و فولكلورها، جغرافياي شرق ميانه و فعاليتهاي اجتماعي هر منطقه و مناظر گوناگون آن، مشاهد و مزارات و سرحدات و ساير نكات جغرافيايي از مواردي است كه در اين كتاب به بررسي آنها پرداخته شده است. حافظ شيرين سخن دكتر محمد معين، به اهتمام دكتر مهدخت /معين چاپ /چهارم 858 /نسخه 3300 صفحه /وزيري جلد كالينگور 3500 تومان. از حافظ ترجمه احوالي به قلم خويش، به هيچ وجه باقي نيست و حتي از غير از ديوان موجود، ديگر آثارش از دست رفته است. ولي از اشعار او استنباطات بسيار درباره احوال وي توان كرد و بخصوص آثار موجود وي براي كشف افكار و شناختن حقيقت شخصيت حافظ بسيار سودمند است. از نوشته هاي معاصران تنها حافظ، مقدمه جامع ديوان باقي مانده كه در كتاب حاضر از آن استفاده شده است. كتاب حاضر در سه بخش به معرفي حافظ مي پردازد. اموري كه براي شناسايي حافظ لازم است در بخش نخست، كليه مسائل مربوط به دوره زندگاني او، از ترجمه اصول و شرح افكار و آثار او در بخش دوم و وقايع مربوط به وي را كه پس از وفاتش اتفاق افتاده و مسائلي كه پس از مرگ خواجه مورد بحث واقع شده است در بخش سوم كتاب مورد توجه قرار گرفته است. كتابشناسي شهيد و شهادت گردآوري و تاليف: مظفر /چشم سرابي زير نظر: دكتر علي /شكوئي نشر /شاهد چاپ 1500 /اول 1378 /نسخه 856 صفحه با جلد /كالينگور 4200 تومان. اطلاعات كتابها، پايان نامه هاي تحصيلي، مقاله هاي مجلات و هر آن چيزي كه تاكنون در ايران راجع به شهيد و شهادت به چاپ رسيده، در اين كتاب گردهم آمده است كتاب، كار با ارزشي است كه در زمينه مستندسازي آثار علمي به انجام رسيده است. حاكم؟ كيست حاكم؟ چيست نسرين قديري ( كافي )/ انتشارات /علمي چاپ /اول 3300 /نسخه صفحه 245 /رقعي 1450 تومان. در اين كتاب، داستان زندگي زني مرور مي شود كه با اقتدار خاص خود، يك تنه در مقابل مشكلات و فراز و نشيب زندگي مي ايستد و... مانيتيسم شخصي موءلف: پل /ژاگو مترجم: سهيلا /زماني انتشارات /ققنوس چاپ 232 /اول 78 صفحه /وزيري 4000 /نسخه 900 تومان. اين كتاب حاوي مطالبي است درباره اين كه چگونه نفوذ و نيروي نامرئي خود را مي توان افزايش داد و از آن بهره برد، بحث مي كند. كتاب، از ترجمه خوبي برخوردار است و مترجم به خوبي از عهده برگردان اثر برآمده است. از تو براي تو شيون /فومني انتشارات /خجسته چاپ /اول 78 صفحه 159/رقعي 850 /نسخه 2000 تومان. رودخانه در بهار شيون /فومني انتشارات /خجسته چاپ 2000 /اول 78 /نسخه صفحه 151 /وزيري 850 تومان. زنده ياد شيون فومني، شاعر اجتماع و طبيعت بود كه به فولكلور و ادبيات گيلك خدمات فراواني كرده است. به همين خاطر در دورافتاده ترين روستاهاي گيلان و در ميان روستائيان زحمت كش همواره فومني و اشعار او از محبوبيت خاصي برخوردار بوده و بسياري از آنها اشعار او را از حفظ مي خوانند. با رنج بزرگ شد و زندگي ساده و فقيرانه اي داشت. هرگز دربرابر ارباب قدرت و ثروت سرخم نكرد و همواره دراهتزاز ماند. وي پارسال درگذشت. از او چندين دفتر شعر و نوار برجاي مانده است. رودخانه در بهار و از تو براي تو از جمله شعرهاي او است. قدرت اراده موءلف: پل /ژاگو مترجم: ايرج /مهربان انتشارات /ققنوس صفحه 175 /وزيري 4000 /نسخه 650 تومان. اين كتاب شامل توصيه هايي براي تاثير بر خويشتن و تاثير بر ديگران است. چگونه بر خود مسلط شويم موءلف: پل /ژاگو مترجم ايرج /مهربان انتشارات /ققنوس / 4000نسخه 550 تومان. اين كتاب حاوي مطالبي درباره تسلط بر خود در امور روزانه و يا تصميم گيري هاي مهم و حياتي است. ماجراهاي كيان (پروانه ) نويسنده و تصويرگر: فرسا /صادقي نشر /ويژه نگار چاپ اول، / 1378 5000 /نسخه 450 تومان. در اين كتاب، مراحل دگرديسي پروانه در قالب داستاني كوتاه براي كودكان شرح داده شده است. شيوه هاي نوين عينك سازي و عدسي تراشي (آموزش علمي - كاربردي ) نويسندگان: لوچيوبراتو، كارلو لو ويزولو، جيان كارلو مونتاني، سيلوانو /آباتي مترجم: دكتر كاوس /فلامكي ناشر: موءسسه نشر جهاد، وابسته به جهاد /دانشگاهي چاپ اول قطع / وزيري 1378 گالينگور با /روكش قيمت تومان 4800 صفحه. 549 دانش اپتيك، همانند ساير پديده هاي علمي، دوران رونق و شكوفايي خود را سپري مي كند، اگرچه در كشور ما اين صنعت جوان مانده است و از ابتداي ورود به ايران چندان اين رشته مهم را جدي نگرفته ايم. كتاب حاضر از معدود آثار قابل اعتنا در اين عرصه و از جمله مراجع نسبتا ساده علمي و مهم در صنعت عينك سازي است كه اصل آن به زبان ايتاليايي نوشته شده است. كل كتاب در 9 فصل به همراه يك ضميمه فهرست الفبايي تدوين شده است.