Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781121-47309S1

Date of Document: 2000-02-10

به مناسبت سالروز 21 و 22 بهمن يادمانهاي حماسه و معنويت انقلاب اسلامي و نسلهاي نو بيست و دوم بهمن، سالروز تحقق بزرگترين آرزوهاي تاريخي ملت ماست. انقلاب بزرگ ما كه به نام مبارك اسلام، آرمان بزرگ جمهوريت را امكانپذير ساخت و پس از قرنها استبداد و حكومتهاي خودكامه و فردي، سرانجام جايگاه شايسته ملت را در صحنه سرنوشت بديشان بازگرداند، مبارك ترين اتفاق در تاريخ معاصر ماست. نسل برآمده از انقلاب اسلامي، سرانجام انرژيهاي نهفته و پنهان مانده اي را كه در متن جامعه و فرهنگ ايرانيان مستور مانده بود، يكباره آزاد ساخت و با پايداري و آگاهي، اعتلاي شايسته را به اين ملت بزرگوار ارزاني داشت. نزديك شدن به آن روزهاي خاطره انگيز، يادآور عميق ترين تحول در ساختارهاي سياسي و اجتماعي جامعه ايران و دگرگوني فرهنگ و تفكر در سرزمين ماست. پس مي بايد با درك اين تحول عميق، پاس عظمتهاي مندرج در اين واقعه بزرگ را بداريم و معرفتي روزآمد و اصيل را در جهت پويايي و تداوم فرهنگ انقلاب و انتقال آن به نسلهاي معاصر و آتي فراهم آوريم. در اين ايام خاطره انگيز، بر سنت مرسوم، سالهاست كه جشنهاي ايام ارجمند دهه فجر، با تلاشها و هزينه هاي ستاد جشنها، برگزار مي شود و البته اين نوع برخوردهاي رسمي و اداري شايد ضروري باشد - و حتما هم هست - اما در كنار آن مي توان بستري براي شناخت ژرفتر انقلاب و مرتبط ساختن نسل جديد جوانان ايران با اين دگرگوني عظيم تاريخي تدارك نمود. مسئله اي كه امروز وجود دارد و جامعه ما را دستخوش مسائل و گفتگوهاي متنوع و بعضا تند و حتي خصمانه اي كرده است، از يك منظر به فقدان ارتباط ميان دو نسل بازمي گردد. دو نسلي كه چندان فاصله اي با هم ندارند، اما هيچگاه در طول تاريخ ايران زمين اينگونه از يكديگر دور نشده و براي هم ناشناس نبوده اند. ناديده گرفتن اين مسئله هم فايده اي ندارد چرا كه واقعيات، دير يا زود، همچون غلطكي سنگين از روي همه ما خواهد گذشت و نقش خاص خود را بر همه چيز خواهد گذاشت. پس هر چه زودتر به تمهيد و پاسخگويي اين پرسش بپردازيم، آسيب كمتري متوجه جامعه ما خواهد شد و گسستهاي دردناكي راكه بخشي از آن اجتنابناپذير است تحمل پذيرتر خواهيم ساخت. انسجام و صيانت از حداقل وحدت و يكپارچگي ضروري براي ثبات جامعه، در اين مقطع، از جمله ضروري ترين و فوري ترين اقدامات و در زمره راهبردهاي اصلي در حوزه منافع ملي ماست. واقعيت اين است كه در طول سالهاي گذشته، دستگاههاي رسمي آموزش و تبليغات در كشور بيش از آنكه نظر به شناخت حقيقي و معرفت راهگشا در حوزه تاريخ و آرمانهاي انقلاب اسلامي داشته باشند، بر تبليغات يكسويه و حذف بخش مهمي از واقعيات تاريخي پاي هدف فشرده اند اصلي ايشان در دوران دفاع مقدس كه كشور و ملت ايران دستخوش سبعانه ترين تهاجمات بيگانه بود، شايد نسبتي با امنيت ملي و فرهنگي ايران داشته و بدين وسيله توجيه پذير بوده است، اما اينك در گذرگاه سومين دهه انقلاب كه فرزندان يك ساله و دوساله 1357 به بلوغ كامل رسيده و كودكان ده، دوازده ساله به مرز ميانسالي رسيده اند ديگر آن توجيهات و ديدگاهها نتيجه اي ثمربخش نخواهد داشت. تغيير كيفيت زندگي و دگرگونيها و جابه جايي هاي عظيم در طبقات مختلف اجتماعي، بويژه پيدايش كلان شهرها و تبدل جامعه روستايي به شهري، هيچ تناسبي با تجويزها و شعارهاي ساده و تبليغات نامتناسب با روند جاري زندگي ندارد. اينك مسيرهاي تازه يكي پس از ديگر باز گشوده مي شوند و نيازهاي تازه از پس هم سربرمي آورند. پس چگونه مي توان انقلاب اسلامي را از خاطره اي تاريخي و مضمر در يادمانهاي يك - يا شايد دو - نسل قبل بيرون كشيد و به حيات جاري انسانهايي كه در شرايطي متفاوت مي زيند پيوند؟ زد اين مسئله يك قانون مشخص و مسلم اجتماعي است كه با ارزشداوريها وتقدس بخشي ها و علاقه هاي شورانگيز نمي توان آن را مهار لااقل كرد اگر ادبيات و شيوه بيان را لباسي نو و همگون با تحولات نپوشانيم، ساده ترين نوع ارتباط با فرزندان اين آب و خاك نيز ميسر نخواهد بود و هر روز شاهد جدايي بيشتر ميان نسل نو و نسل انقلاب و دفاع مقدس خواهيم بود. نسلي كه براي درك هويت اصيل و شرافت تاريخي خود مي بايد عقبات دشوار را هضم كند، همچنان كه نسل انقلاب و دفاع مقدس نيز ناچار است واقعيات و ضرورتها و نيازهاي تازه را درك نمايد و پاسخي شايسته براي آن تدارك ببيند. اينگونه از تنش و ريزش در كليت جامعه جلوگيري خواهد شد و ثبات و انسجام ضروري براي استحكام بنيادهاي امنيتي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ارائه خواهد شد. تلاش گروههاي سياسي اصلاح طلب در سالهاي اخير، بويژه پس از دوم خرداد، در اين راستا جدي ترين كوشش براي تحول در درك انقلاب اسلامي وآرمانهاي آن بوده و زمينه هاي مساعد براي به صحنه آوردن نسلهاي نو را آماده ساخته است. اين امر در تلاش براي آفرينش ادبياتي متفاوت و روزآمد و پويا براي توضيح مفاهيم اساسي انقلاب، نظام و جريانهاي سياسي موجود بسيار چشمگير است، خاصه آنكه در پرتو مفهوم بنيادين و نويني همچون جامعه مدني طرح گرديده و شكل گرفته است. امروز در آستانه سالروز جشنهاي پيروزي انقلاب اسلامي، ضرورت بازانديشي در مفاهيم، مسائل، آرمانها، ارزشها و بالاخره تاريخچه اين واقعه عظيم و شورانگيز بيش از پيش به چشم نسل مي خورد نوين و جوان ايران زمين شيفته انقلاب، اسلام، معنويت، ارزشها و بالاخره اسوه هاي انقلاب و دفاع مقدس است، اما نيازها، ادبيات و فرهنگ نوين و ارتباط همه جانبه با مسائل جهان معاصر نيز بخش مهمي از هويت اين نسل را شكل بخشيده است. اين راه و فرهنگ تازه، در پرتو حماسه دوم خرداد بستري تازه براي مرتبط ساختن نسل نو با اصالتهاي انقلاب اسلامي فراهم ساخته است. اين راه مبارك را با تعميق اصلاحات و گسترش توسعه مردم سالاري در پرتو معنويت اسلامي و فرهنگ ژرف ايران زمين به سرانجام رسانده و پيام والاي انقلاب را جاودانه سازيم. سالروز حماسه و معنويت، پيروزي انقلاب اسلامي بر جهان امروز خجسته باد.