Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781121-47299S3

Date of Document: 2000-02-10

گزارش كتاب هفته مراسم انتخاب كتاب سال در حالي برگزار شده است كه در مقايسه با دوره هاي گذشته، تحولي قابل اعتنا در آن به چشم مي آمد. اعلام عمومي عناوين كتابهاي راه يافته به مرحله نهايي و نيز انتشار نام داوران كه در طي 16 دوره گذشته، در پرده اي از راز و رمز قرارداشت، از جمله اين محسنات است. اما به نظر مي رسد در نحوه داوري و نيز نوع انتخاب كتابها بايد بازنگري خاصي صورت بگيرد. براي نمونه به نظر مي رسد كه معيارهاي داوري و تعداد افرادي كه كارها را قضاوت مي كنند، بايد شفاف تر از اكنون گردد و خود معيارها در بوته نقد و بررسي اصحاب قلم نهاده شود تا اگر موارد لحاظ نشده اي در آن موجود نيست، مورد لحاظ قرار گيرد. از سوي ديگر، به نظر مي رسد هنوز فلسفه وجودي انتخاب كتاب سال دقيقا بازشكافته نشده است; در تمامي دنيا برگزاري چنين مراسمي براي تشويق و نهادينه كردن امر كتابخواني و دامن زدن به لايه هاي عميق تر فرهنگ صورت مي گيرد. برهمين مبنا، و اگر قصد چنين است بايد كتابهاي حوزه علوم انساني، به خصوص ادبيات و تاريخ كه طيف خوانندگان عام تري را شامل مي شود، با دقت افزونتري بررسي و نيز سعي شود در اين حوزه ها تعداد كتابهاي انتخابي بيشتر باشد. * اندروينست را با كتابي كه دكتر حسين بشيريه از وي ترجمه و نشر ني آن را منتشر كرد مي شناسند، اين استاد شاخص علوم سياسي، كتابي با عنوان ايدئولوژي هاي مدرن سياسي نگاشته است كه مرتضي ثاقبفر آن را ترجمه و انتشارات ققنوس به دست چاپش سپرده است. كتاب تقريبا تمامي مكاتب مهم فلسفه سياسي غرب را مورد تجزيه و تحليل قرار ثاقبفر مي دهد پيش از اين كتاب شاهنامه فردوسي و فلسفه تاريخ را نوشته بود كه اين كتاب در فهرست كتابهاي راه يافته به مرحله نهايي كتاب سال حضور داشت. * دانش جامعه شناسي از جمله شاخه هاي علوم انساني است كه در چند سال گذشته اقبال شايسته اي به آن شده است، به نحوي كه در اين مدت بهترين كتابها و تازه ترين مباحث مطرح شده در ميان انديشمندان اين رشته به فارسي ترجمه و مورد استفاده اهل فكر و علاقه مندان مباحث جامعه شناسي قرار گرفته است، جالب اين كه عمده اين مباحث از سوي نشرني ترجمه شده است و اين ناشر مي رود تا به انتشاراتي كه اين گونه مباحث را به خوبي تعقيب و ترجمه مي كند، جاي ثابتي را در ميان علاقه مندان پيدا كند. تازه ترين اثري كه در اين حوزه ترجمه شده است، نظريه هاي بنيادي جامعه شناختي نام دارد كه دو تن از صاحب نامان دانش جامعه شناسي آن را تدوين كرده اند. لويس كوزرو برنارد روزنبرگ براي ايرانيان و به خصوص علاقه مندان جامعه شناسي نامي آشنا هستند. اين كتاب را فرهنگ ارشاد ترجمه و نشر ني به چاپ رسانده است. * انتشار داستانهاي عامه پسند در فضاي كشور ما كه رونق و رواج كتابخواني هر روز روبه كاهش و نقصان مي نهد، كاري درخور اعتنا است، بر همين بنياد هر اثري كه بتواند شخص را به سمت خواندن سوق دهد بايد مورد تاييد قرار بگيرد. درهر حال در كشوري كه سرانه مطالعه آن بسيار پائين است، خواندن كتاب خود غنيمتي است، كتاب دالان بهشت اثر صفورا نيري و منتشره از سوي نشر ققنوس از جمله داستانهايي است كه گفته مي شود، در فضايي همانند كار بامداد خمار اثر فتانه حاج سيدجوادي نگاشته شده است و مي تواند چنان موفقيتي را نيز تكرار كند. * از جمله كتابهايي كه در دو سال گذشته به چاپ رسيده است، انتخاب موضوعي خاص در حوزه علوم سياسي يا ديني و سپس دعوت از چندتن از متخصصان براي نوشتن مطلب درباره آن موضوع است. پيش از اين درباره جامعه مدني دموكراسي،، رابطه دين و آزادي كتابهاي چندي منتشر شده بود. بحث نظارت استصوابي نيز از جمله مباحث ديرپا و محل نزاع در جمهوري اسلامي ايران است كه دفتر تحكيم وحدت در يك ابتكار قابل اعتنا و با سفارش مقاله و گفت وگو با چندتن از متخصصان علوم سياسي و قضايي اقدام به انتشار آن كرده در است هرحال در فضاي سياسي امروز جامعه، بحث نظارت استصوابي، در محافل و مجالس بسياري در جريان است و خواندن اين اثر مي تواند، تاريكيهاي تاريخي - معرفت شناختي را نسبت به اين موضوع از اذهان بزدايد.