Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781121-47299S2

Date of Document: 2000-02-10

همزمان با فرا رسيدن 22 بهمن ماه سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران; اهداف فرهنگي انقلاب ايران و ديدگاه هاي ديگران سرآغاز; با گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز برخي از انديشمندان و سياستمداران كشورهاي عرب و مسلمان به دليل تبليغات منفي و گسترده امپرياليسم خبري نسبت به اهداف اين انقلاب مردمي ترديد دارند; اما با اين حال برخي از انديشمندان عربي با پي بردن به عمق آرمان هاي والاي اين انقلاب فراگير، توانسته اند فارغ از وابستگي هاي سياسي به احزاب و دولت هاي خود، نگاه شفاف خود را براي مردم بيان كنند. تلاش امپرياليسم خبري در ارائه تصوير وارونه از فضاي ايران و انقلاب اسلامي در طول سالهاي گذشته، متاسفانه تلاش مستمر ايثارگران عرصه هاي توسعه و سازندگي را طي دو دهه پيروزي انقلاب كم رنگ طراحي كرد و اجراي توطئه هاي منطقه اي و جهاني براي به زانو درآوردن يك انقلاب مردمي تا آن حد شديدبود كه اغلب پايمردي ها و تلاشهاي انقلابيون، در راستاي عقيم گذاردن اين نگاههاي بغض آلود و گاهي خصمانه مصرف مي شد. ولي اكنون به مرحله اي رسيده ايم كه به يمن تكاپوي سياست گذاران خارجي دولت دوم خرداد، اين نگره هاي منفي كم كم در ميان اعراب مسلمان رنگ مي بازد و جاي آن را نگاههاي مثبت با رنگ مايه هاي روشن فرا مي گيرد. چرخش سياست خارجي دولتمردان عربستان سعودي و كشورهاي حاشيه خليج فارس در طول دو سال گذشته، بارقه هاي اين اميدواري را دوچندان نموده است. لذا با بررسي اجمالي نگاههاي انديشمندان و سياستمداران عربي، بار ديگر ارتباط علت و معلولي اين تغيير فكري را مرور مي كنيم. بي شك هيچ يك از حركت اعراب، انساني و اسلامي انقلاب اسلامي نوپا را از ياد نخواهند برد، زماني كه انقلاب مردمي نوپا با توطئه هاي عديده استكباري مواجه بود، در اولين روزها، انقلابيون با حركت آهنين خود، سفارت رژيم اشغالگر قدس را در تهران بستند و با نگاهي جدي مسئله فلسطين را مورد تجديد نظر قرار دادند. حركت قهرآلود انقلابيون را هيچ گاه سردمداران رژيم صهيونيستي فراموش نمي كنند، به ويژه آنكه حمايت هاي مادي و معنوي رژيم شاهنشاهي در طول جنگ اعراب و اسرائيل توانسته بود جاي خالي اعراب را پر كند. جنگ بي حاصل عراق عليه انقلاب اسلامي فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه، با اين كه خود هم اينك در تكاپوي صلح با رژيم صهيونيستي است، اما اين حركت قهرمانانه ايرانيان انقلابي را پس از دو دهه ستود و گفت: نبايد فراموش كنيم كه ايران مسئله قدس را در صدر مسائل مورد اهتمام خود قرار داد و سفارت اسرائيل را بست و به جاي آن سفارت فلسطين را گشود و به اين دليل، حمله به ايران به هيچ عنوان قابل توجيه نيست. وي كه در همايش سالانه اتحاديه نويسندگان عرب سخنراني مي كرد، افزود: حمله نظامي رژيم عراق به ايران در سال بزرگترين 1980 اشتباه تاريخي قرن بيستم در جهان عرب بود. به هر حال جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران جهان عرب را تضعيف كرد. مدير كل خبرگزاري رسمي سوريه، از اين كه انقلاب اسلامي ايران يكي از اهداف فرهنگي و اصلي خود را بازيابي هويت و حقوق فلسطيني ها قرار داده است، اظهار خوشحالي كرد و گفت: انقلاب اسلامي ايران، با سرنگوني يك رژيم وابسته به امپرياليسم و صهيونيسم توازن قدرت را به نفع ملت هاي منطقه تغيير داد. انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام (ره )، از همان لحظه اول پيروزي، اهداف بزرگ و متعددي را دنبال اين مي كرد انقلاب، در همان آغاز پيروزي، آزادسازي فلسطين و قدس را در اولويت سياست خارجي خود قرار داد. شگفتي مقامات عربي از حركت هاي انقلابي رهبران انقلاب اسلامي در طول سالهاي اخير را بارها مشاهده كرده ايم، اما هيچ يك از آنان، تاكنون به صراحت، از اين روند اين گونه ستايش نكرده اند، به ويژه كه مسئله فلسطين قبل از آنكه به زعم اعراب يك موضوع مسلمانان باشد، در اصل يك پديده فراگير عربي است، اما با اين حال پافشاري نظام جمهوري اسلامي ايران در طي دو دهه بر سياست خارجي مستقل خود نسبت به جنگ اعراب و اسرائيل و موقعيت فلسطين، موضوعي است كه سرسخت ترين مذاكره كنندگان پروسه صلح را به ستايش واداشته است. انقلاب اسلامي ودرس بزرگ تاريخ قائم مقام وزارت فرهنگ اردن، انقلاب اسلامي ايران را از منظر ديگري ترسيم مي كند. براي او وقوع اين انقلاب، درس بزرگي براي انسانها در تحقق اهداف راستين فرهنگي بوده است. به گفته وي بايد قدر انقلاب اسلامي را دانست، زيرا كه اين انقلاب به آساني به دست نيامده، بلكه افراد زيادي براي ظهور و حفظ آن جان خود را نثار كرده اند. وي در ادامه گفته است: همگرايي بيشتر بين ايران و كشورهاي عربي براي مقابله با موانع مشترك مي تواند صبغه هاي غلط اين روابط را بزدايد. تمدن كشورهاي اسلامي اعم از عرب و يا غيرعرب، تمدني غني است كه مي تواند پيوند بسيار خوبي بين مسلمانان ايجاد كند. از ياد نبريم كه در منطقه خاورميانه، برخي از كشورهاي عربي به خاطر روابط نزديك و دوستانه با رژيم شاهنشاهي از وقوع چنين انقلاب مردمي چقدر هراسان و خشمناك بودند، ولي با روشن شدن اهداف فرهنگي و متعالي آن و رفتارهاي خردمندانه رهبران انقلابي، نگاههاي شك آلود آنان، اين گونه شفاف تر شده است. اگر تنها به اين نكته ها بسنده كنيم، شايد به بيراهه رفته باشيم، بازسازي روابط سياست خارجي برخي از كشورهاي عربي مسلمان در طول اين سالها مي تواند دليل محكمي بر همگرايي فرهنگ ايراني و عربي باشد. تا يك دهه پيش، اغلب اعراب و دولتمردان كشورهاي همسايه نه تنها از فرهنگ خشونت موجود در جامعه ايراني، غول مي ساختند بلكه مدعي سركوب آزاديهاي مدني و اساسي درجامعه ايراني بودند، اما ديگر اين گونه نيست. انقلاب اسلامي، تجربه مردم سالاري مسلمانان جورج جيور از مشاوران سابق رئيس جمهور سوريه و كارشناس مسائل كشورهاي عربي با نگاهي منطقي به انقلاب اسلامي ايران مي گويد: اگر با نگاهي واقع بينانه مسائل را مورد ارزيابي قرار دهيم، درمي يابيم كه انقلاب اسلامي در سال 21گذشته به عنوان جرياني پيشرو با خطرهاي گوناگوني رويارويي كرده است. نظام اسلامي در ايران عامل وحدت در ميان مسلمانان جهان شده است و تجربه ارزنده اي از يك نظام سياسي در چارچوب قوانين اسلامي ارائه داده است. وي مي افزايد: به يقين مي توان از ايران امروز به عنوان الگويي كم نظير در ميان كشورهاي عربي و اسلامي ياد كرد كه از آزادي بيان و مطبوعات برخوردار است. عادل حسين يكي از روزنامه نگاران صاحب نام مصري نيز با ستايش از نظام مردم سالاري ايران مي گويد: نظام سياسي در ايران كه بر مبناي شورا و دموكراسي عمل مي كند، جايگاه ويژه اي در ميان كشورهاي منطقه و جهان دارد. اين دستاورد مهم مردم سالاري براي همه مسلمانان مايه افتخار است زيرا به اسلام و مسلمانان تعلق دارد. احمد صدقي الجاني نويسنده و پژوهشگر فلسطيني با اشاره به نگاههاي دموكراسي موجود در نظام سياسي جهان مي گويد: از نظر انديشمندان انقلاب،، اسلامي نمادي از شورا و دموكراسي در جهان است. پس از گذشت دو دهه ما شاهد پيشرفت هاي مهمي در زمينه هاي مختلف در ايران هستيم و اطمينان داريم كه انقلاب اسلامي ايران مي تواند تمامي مشكلات فراروي خود را پشت سر بگذارد. وي مي افزايد: طرح سياست خارجي هوشمندانه با اعراب و اروپا و مطرح كردن نظريه گفت وگوي تمدن ها در منظر نظام جهاني، توانسته است جايگاه نظام انقلاب اسلامي را در ميان كشورهاي اسلامي و غيراسلامي تحكيم بخشد، بنابر اين مسلمانان به داشتن چنين كشور مسلماني با آرمانهاي جهاني به خودمي بالند.