Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781120-47287S2

Date of Document: 2000-02-09

چرا عصبي؟ هستيد روش 5 ساده و جالب براي كاهش استرس چه چيزي باعث مي شود تا در زندگي استرس داشته؟ باشيد حتما شما نيز مانند ديگران پاسخ مي دهيد: انجام كار بسيار زياد در زمان بسيار كم و حالا مي خواهيم بدانيم چه چيزي استرس شما را از بين؟ مي برد شايد يك يا دو ساعت وقت اضافي در روز مشكل شما را حل كند. متاسفانه اين امكان پذير نيست. اما تحقيقات تازه اي موفق به حل اين مساله شده اند كه بر اين اصل استوار مي باشند: فكر خود را قالببندي كنيد. دكتر پائول روتا ابراز مي دارد: ما دريافته ايم كه در واقع استرس از افرادي كه به تقويت قسمتهاي خاصي از مغزشان مي پردازند، رويگردان است. دكتر رابرت گلدمن، نويسنده كتاب آمادگي مغز مي گويد: اگر عضلات مغز يعني همان عضلاتي كه براي به خاطر آوردن جزئيات مهم، حل مشكلات و درك ديگران آنها را به كار مي گيريم، ضعيف باشند، ما احساس نگراني و فشار عصبي داريم. چرا چنين ؟ است متخصصان پاسخ مي دهند: زيرا اين عضلات براي فائق آمدن بر استرس هاي روزانه اي كه با آنها مواجه مي شويم، درگيرند. حالا كاري بسيار ساده و جالب انجام دهيد. فكرتان را در وضعي قرار دهيد كه استرس در نظرتان بي اهميت جلوه كند. دكتر روتا مي گويد: در حقيقت پس از شروع فقط يكي از اين بازيهاي فكري، شما فورا احساس آرامش خواهيد كرد. - 1 به كارگيري كلمه اي جديد اين كلمه هر چه كه باشد و هر طور كه آن را به كار مي بريد، در نامه، مجله و يا مكالمه، استفاده از آن بخشي از مغز را كه در آن به نگهداري خاطره ها مي پردازيد، تقويت مي كند. بنابر اين بيشتر دريافت مي كنيد و بيشتر در حافظه ثبت خواهيد كرد. * چگونه اين كار شما را ضداسترس مي كند: با اين كار مي توانيد بي هيچ كوششي برنامه كودك خود را در خاطر نگهداريد، اوامر رئيستان را اجرا كنيد، در فروشگاه بدون اينكه به مغز خود فشار بياوريد، به خاطر بياوريد كه چه مي خواستيد. هزاران سوءال بپرسيد و يا هر چه را كه مي خواهيد يادداشت كنيد، واقعا جالب است! - 2 حدس زدن در فروشگاه مواد غذايي همان طور كه در صف صندوق ايستاده ايد، سعي كنيد حدس بزنيد قيمت چيزهايي كه در چرخ دستي شما قرار دارد، چقدر ؟ مي شود اگر همسر يا فرزندان شما در حال گشتن در فروشگاه هستند، از آنها نيز بخواهيد اين بازي را انجام دهند. * چگونه اين كار شما را ضداسترس مي كند: دكتر گلدمن مي گويد: رياضي ساده قسمتي از مغز را كه در حل سريع مشكلات خود از آن استفاده مي كنيم، فعال مي كند. بنابر اين اگر فقط يك بار مغزتان را تقويت كنيد، به آساني عوامل تنش زا را، مانند اينكه چه كاري را در ابتدا قرار دهيد براي مثال اول گزارش بنويسيد يا يادداشت برداري نماييد و يا اينكه چگونه نظرات خود را براي ديگران بازگو كنيد، از ميان خواهيد برداشت. - 3 چند دقيقه تماشاي فيلم با زبان خارجي دكتر گلدمن پيشنهاد مي كند: تلويزيون خود را روي كانالي كه معمولا از آن مي گذريد، تنظيم كنيد مثلا روي كانالي خارجي و سعي كنيد از حركات بدن و بيانات بازيگران بفهميد چه مي گويند. * چگونه اين كار شما را ضداسترس مي كند: دكتر گلدمن مي گويد: اين كار سبب مي شود تا قسمتي از مغز كه پيامهاي دقيق و ظريف را دريافت مي كند، تقويت شود. اين بدان معناست كه در مواقعي كه ديگران ( همسر، فرزندان، دوستان و رئيستان ) به شما نياز دارند، خيلي كمتر احساس نگراني داشته باشيد و اين همان چيزيست كه خانمها مقدار زيادي از انرژي احساسي خود را در موردش به هدر مي دهند و برايش نگران هستند. - 4 حل جدول دكتر گلدمن مي گويد: اين بازي چندين مهارت فكري از جمله: ارتباط كلمات، تمركز و تفكر محض را يكجا به كار مي گيرد. * چگونه اين كار شما را ضداسترس مي كند: تمركز بركار بدون توجه به ديگر اموري كه در مغز شما مي گذرد، آرامشي را برايتان به دنبال دارد و همچنين زماني كه به حل جدول مشغوليد، فرزندان شما نيز با خاطري آسوده خود به انجام تكاليفشان مي پردازند. - 5 وارونه بستن ساعت مچي دكتر گلدمن در اين باره مي گويد: انجام كاري غيرمعمول باعث مي شود مغز تقويت شود و حتي راههاي جديدي را نيز در حل مشكلات ابداع كند. * چگونه اين كار شما را ضداسترس مي كند: با اين كار شما بهتر مي توانيد تغييرات و يا مشكلات غيرمنتظره را كنترل كنيد. براي مثال مي توانيد با مشكل ترافيك كنار بياييد و درست زماني كه براي ملاقاتي مهم و يا جلسه اي مهمتر از آن دير كرده ايد، بي هيچ نگراني از مسير پرترافيك خود دور بزنيد و از راه ديگري خود را به مقصد برسانيد. همين الان شروع كنيد. شايد دقيقه اي ديگر ديرباشد. منبع: زنان جهان ترجمه: الهام روشن پور