Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781120-47286S3

Date of Document: 2000-02-09

بامردم نمي توانيم بپردازيم به بازنشستگان دانشگاه تهران 20 روز فرصت داده شده است درصد 50كه حق بيمه عمر خود را بپردازند. پرداخت چنين مبلغي براي ما مقدور نيست، تقاضا داريم، اين رقم توسط دانشگاه و ديگر دستگاههاي مسئول پرداخت گردد و از ما به صورت اقساط دريافت شود. نفر 50 از بازنشستگان دانشگاه تهران متين و قانونمند از روش برخورد متين و قانونمند آقاي مهاجراني تشكر مي كنم. خوب است مخالفان وزير ارشاد نيز در چارچوب قانون تن به گفت وگو و مناظره بدهند. نام محفوظ - تهران اعتراض دارم سيماي جمهوري اسلامي ايران عليرغم آنكه اعلام كرده بود مسابقه تيم پرسپوليس را با تيم پليس عراق به صورت زنده پخش مي كند اين كار را انجام به نداد اين روش اعتراض دارم. م - ش - يزد سود علي الحساب چه؟ شد بنده هم مثل دهها شهروند ديگر، اوراق مشاركت پروژه نواب را خريداري كرديم. اما حالا بانك ملي ايران سود علي الحساب مرا نمي پردازد. اعتماد بايد پاسخ اعتماد باشد. هايده منصوري - تهران گروههاي فشار و قانون برخورد گروههاي فشار با سخنراني نامزدهاي انتخاباتي در شهرستانها كه اخبار آن كم وبيش اعلام مي شود، مغاير با شان قانون و نظام جمهوري اسلامي ايران است. لازم است از اين قبيل قانون شكني ها جلوگيري شود. فتح الله غلامي كلايه - ساري