Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781119-47284S1

Date of Document: 2000-02-08

درس هايي كه كشتي ما بايد از حضور در جام جهاني بياموزد آمريكا قهرمان اولين جام جهاني كشتي آزاد در سال 2000 لس گاچز كشتي گير سرشناس آمريكا در وزن 85 كيلوگرم در مسابقه هاي جام جهاني 2000 هم زورش به خوئل رومرو كوبايي نرسيد و يك بار ديگر با قبول شكست از وي در رده دوم قرار گرفت. گروه ورزشي: پيكارهاي دوروزه اولين جام جهاني كشتي آزاد در سال 2000 در شهر فيرفاكس ايالت ويرجينياي آمريكا همانگونه كه قابل پيش بيني هم بود با قهرماني تيم ميزبان به پايان رسيد و تيم ملي كشتي آزاد ايران نيز در مقام نايبقهرماني قرار گرفت. از نقطه نظر شكل ظاهري اين خبر، اتفاق حاصله براي كشتي ايران بدون هيچ تحليل و نقطه نظري شايد راضي كننده و در حد اتفاقات معقول براي دوستداران اين رشته باشد، اما نگاه واقع بينانه و ارزيابي هاي اصولي و موشكافانه تر نشان دهنده آن است كه بر اساس اسناد و شواهد موجود موفقيت تازه هرگز در شان و لياقت كشتي ايران نيست و هيچ دسته و گروهي حق آن را ندارد عنوان به دست آمده را نشانه موفقيت و اشتهار در اين ورزش قلمداد كند. در تحولات جاري كشتي دنيا در 34 سال اخير 4 تيم كشتي ايران روسيه تركيه و آمريكا ميدان داران اصلي و در رقابتي بسيار فشرده و نزديك در كنار هم قرار داشته اند و هم اينك نيز تا بازي هاي المپيك سيدني نيز اين كش و قوس هاي مبارزاتي دوام و قوام خواهد داشت و بالطبع هرگونه فعل و انفعالي از سوي اين 4 رقيب به شدت كنترل و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در جام جهاني آمريكا شكست تيم ايران مقابل آمريكا و برتري نزديك كشتي گيران ما برابر روسيه از دو زاويه مشخص قابل بررسي و تحليل است. نخست آنكه در موقعيت كنوني آمريكايي ها تيمي آماده و خوب در كشتي دارند و همين مسئله شانس قهرماني آن ها را در المپيك افزايش مي دهد و در چنين شرايط و موقعيتي امكان رقابت با آنها از سوي هيچ كشوري وجود ندارد و در سويي ديگر روس ها كه با تيمي متغير نسبت به مسابقه هاي قهرماني جهان در آنكارا، در ويرجينيا حاضر شده بودند، در اين ميدان تنها به قصد شناسايي از موقعيت كنوني رقباي نزديك خود به آمريكا آمده بنابراين بودند براي ما كه تيم ملي روسيه را بدون نامداراني همچون اوماخانوف، عزيزاوف، برادران سايتيف، مرتضي عليف و شوميلين شكست داده ايم، چگونه مي تواند اين برتري از نوعي مفيد و ايده آل؟ باشد پس بايد بپذيريم كه اگر در ظاهر ما روس ها را شكست داده ايم، اما نشانه هاي واقعي حاكي از آن است كه رقيب نيز از ميدان مبارزه با ما دست خالي از ميدان خارج نشده است! تازه اگر به اين معادله مجهول، غيبت معني دار ترك ها را هم كه نقشي تعيين كننده در كشتي دنيا دارند اضافه كنيم، آنوقت است كه مي توانيم با نقد و بررسي صريح تري نسبت به كارايي و موقعيت قهرمانان كشتي كشورمان در جام جهاني آمريكا تحليل محكمه پسندي داشته باشيم. محمدرضا منصوريان آمريكا قهرمان جام جهاني شد رقابت هاي كشتي آزاد جام جهاني در سال 2000 با قهرماني تيم آمريكا به پايان رسيد و تيم ايران در جاي دوم ايستاد. تيم آمريكا در پايان اين مسابقات با 8 امتياز ( ) 83 صدرنشين شد و تيم ايران با 6 امتياز ( ) 67 در جاي دوم ايستاد. تيم روسيه با كسب 4 امتياز ( ) 66 در رده سوم ايستاد. تيم هاي كوبا و اوكراين به ترتيب با( 56 ) 2 و بدون امتياز ( ) 31 در رده هاي چهارم و پنجم ايستادند. رقابت هاي كشتي آزاد جام جهاني آمريكا در تالار پاتريوت سنتر شهر فرفاكس ايالت ويرجينيا آمريكا برگزار شد. آمريكا- 22 روسيه 9 در آخرين مسابقه جام جهاني كشتي آزاد تيم ملي كشتي آزاد آمريكا در برابر تيم ملي روسيه به پيروزي رسيد. تيم آمريكا در اين ديدار با نتيجه 22 بر 9 به برتري دست يافت. اريك آكين، گري كولات، لينكلن مك ايل راوي، جو ويليامز، لس گاچز و گري مك كوي كشتي گيران 69 76 54 63 اوزان 130 85 و كيلوگرم نفرات پيروز آمريكا در اين ديدار بودند. تيم روسيه در اوزان 58 و 97 كيلوگرم به ترتيب توسط زادزايف و كورماگمدف در برابر آمريكا به پيروزي دست يافت. پيروزي ميليمتري ايران برابر روسيه تيم ملي كشتي آزاد ايران در دومين روز بيست و نهمين دوره پيكارهاي جام جهاني سال 2000 در آمريكا در يك مسابقه سنگين و سرنوشت ساز د رمقابل تيم روسيه به برتري دست يافت. تيم ايران در نبرد سخت خود در برابر تيم روسيه در چهار 58 63 وزن 54 و 97 كيلوگرم به پيروزي رسيد و در چهار وزن ديگر، نتيجه را به رقيب ديرينه خود واگذار كرد و در نهايت در اين رقابت نزديك و ميليمتري، در شمارش امتيازات بدست آمده صاحب پيروزي 17 بر 15 شد. هر دو تيم در حالي مصاف خود را در سالن پاتريوت سنتر دانشگاه جورج ميسون شهر فيرفاكس در ايالت ويرجينيا آمريكا و در برابر بيش از سه هزار تماشاگر برگزار كردند كه تركيبي متفاوت با مسابقه هاي قهرماني سال 99 جهان در آنكارا داشتند. هم ايراني ها و هم روس ها با تركيبي از جوانان و نفرات با تجربه خود بار ديگر به نبرد با يكديگر آمدند كه در اين بين روس ها در اكثر وزن ها مهره هاي جوان را به ميدان آورده بودند. آخرين پيروزي تيم ايران تيم ملي كشتي آزاد جمهوري اسلامي ايران در آخرين مسابقه خود در جام جهاني آمريكا در برابر تيم ملي اوكراين به برتري رسيد. تيم ملي ايران با برتري 22 بر 9 در برابر اوكراين به پيروزي رسيد. تيم ملي ايران در اين ديدار در 85 97 58 63 اوزان 54 و 130 به پيروزي رسيد و در اوزان 69 و 76 كيلوگرم نتايج را به حريف واگذار كرد. رده بندي نهايي 8 وزن وزن 54 كيلوگرم: - 1 بهنام طيبي از ايران - 2 اريك آكين از آمريكا - 3 الكساندرزاهاروك از اوكراين وزن 58 كيلوگرم: - 1 عليرضادبير ازايران - 2 اريك گره رو از آمريكا - 3 ميرون زادزايف از روسيه وزن 63 كيلوگرم: - 1 گري كولات از آمريكا - 2 ياندرو كوئين تانا از كوبا - 3 سليم خان احمداف از روسيه وزن 69 كيلوگرم: - 1 لينكلن مك ايل راوي ازآمريكا - 2 اورست اسكوبلسكي از اوكراين - 3 يوسماني سانچز از كوبا وزن 76 كيلوگرم: - 1 جو ويليامز ازآمريكا - 2 شاميل عليف از روسيه - 3 دانيل گونزالس از كوبا وزن 85 كيلوگرم: - 1 خوئل رومرو از كوبا - 2 لس گاچز از آمريكا - 3 مهدي ساريجلو از ايران وزن 97 كيلوگرم: - 1 عليرضا حيدري از ايران - 2 كورماگمد كورماگمدف از روسيه - 3 ويلفردو مورالس از كوبا وزن 130 كيلوگرم: - 1 گري مك كوي از آمريكا - 2 اولگ كورپياهوف از روسيه - 3 عليرضا رضايي از ايران