Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781119-47283S8

Date of Document: 2000-02-08

حسين هاشميان: همكاري دولت و مجلس، اتحاد ملي و آباداني را درپي دارد درباره اظهارات آيت الله مصباح يزدي پيرامون مطبوعات اينجانب به عنوان يك روحاني از جامعه مطبوعات پوزش مي طلبم گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين حسين هاشميان دبير مجمع نمايندگان ادوار مجلس، ديروز در گفت و گويي مواضع خود را درباره ويژگيهاي مجلس خوب و رابطه آن با دولت تشريح كرد. وي درباره همكاري مجلس و دولت گفت: مي دانيم رئيس جمهور و مجلس با راي مستقيم مردم و اعضاي دولت با راي غيرمستقيم آحاد ملت برگزيده مي شوند و همه از اين جايگاه عظيم برخاسته اند و بايد به مصالح ولي نعمت هاي خود و آينده كشور بينديشند و در جهت آرمان هاي مذهبي و ملي جامعه حركت كنند. با اينكه هر دو مستقلند، نه نماينده وكيل الدوله است و نه دولت دست نشانده مجلس، ليكن در يك نقطه به هم مي رسند و آن در مصالح ملي است و اين خود عامل نيرومند وحدت دولت و مجلس است كه اختلاف سليقه و دريافت هاي متفاوت و نقدهاي برادرانه طرفين پايه تكامل و رشد و پيشرفت همه جانبه كشور و تامين مصالح ملي است. هاشميان افزود: وحدت مجلس و دولت، وحدت مديران رادر اداره كشور در پي خواهد داشت و انسجام مديران راه را براي بهينه سازي امكانات هموار مي سازد و نقطه اختلاف، مقابل است كه پايه هاي مديريت را سست و به متخلفان جرات كارشكني داده و به دشمن اجازه اخلال مي دهد و به استقلال مملكت در ابعاد گوناگون ضربه مي زند. از آثار همكاري دولت و مجلس دست يازيدن به استقلال فرهنگي و اقتصادي و سياسي به معناي واقعي كلمه است. زيرا با همكاري، فرهنگ ملي تعميق و توسعه يافته و اقتصاد مردمي بر پايه اتكا به نيروهاي كشور سامان خواهد يافت و توسعه سياسي مردم را به اشكال گوناگون در سرنوشت خودشان دخيل خواهد با كرد همكاري، قوانين جامعه كه ضامن سعادت و پيشرفت ملت است به تصويب خواهد رسيد و قوانين محكم و برنامه ريزي درست به اصلاح ساختار اداري مملكت مي انجامد. حسين هاشميان در پاسخ به اين پرسش كه اگر كانديداهاي دوم خرداد به مجلس راه يابند چه تحولاتي در كشور روي خواهد ؟ داد گفت: قبلا بايد ويژگيهاي دوم خرداد را بشناسيم، آنگاه به داوري بنشينيم و مردم با شعارهاي نوگرايانه مانند توسعه سياسي، مردم سالاري، تنش زدايي در سياست خارجي، فراخواني نسل جوان، آزادي، مبارزه با انحصارطلبي و غيره به صحنه آمده و آن حماسه شورانگيز را بوجود آوردند. حال كساني كه در اين جبهه اند خود بايد به اين شعارها معتقد باشند و در زمان نمايندگي مجلس آنها را به كار بندند و با تحقق شعارهاي دوم خرداد تحولات بزرگي در كشور رخ خواهد توسعه داد، سياسي و مردم سالاري قدرت را به دست مردم خواهد داد. تنش زدايي فضاي كشور را آرام مي كند و با آمدن نسل جوان به صحنه، توان اداره كشور بيشتر مي شود و آزادي انديشه را به حركت درخواهد آورد و با نوآوري مملكت اداره شده و به كج روي ها پايان خواهد داد. انحصارشكني و توزيع قدرت استبداد را از ميان مي برد. وي درباره ويژگي هاي مجلس خوب گفت: مجالس در گذشته دو بخش بوده اند بخش مستقل و صاحب انديشه كه جزمنافع ملي به چيز ديگري نمي انديشيد و بخش ديگراستعمار و استبدادزده بودند. به عبارت ديگر فرمايشي بوده اند البته در همين مجالس اقليت هايي وجود داشتندكه به منافع جامعه فكر مي كردند و لكن اكثريت آنان وپشتيبانانشان با آنان درگير بودند. مجالس بعد از انقلاب را چند چيز تهديد مي نمايد. افراد واجد صلاحيت كه بدليل مسائل جناحي ردصلاحيت مي شوند و مجلس از آرا و افكار آنان محروم خواهد بود. نمايندگان پست پرست كه از سجاياي اخلاقي برخوردار نيستند و به هنگام تبليغات انتخاباتي، هرچه ناسزا و تهمت است به رقيب مي بندند و از اسراف و تبذير نمي پرهيزند به مجلس راه يابند كه اينگونه افراد هرگز مردمي نيستند. ورود نمايندگان به اموري كه وظايف ادارات است دو خطر دارد. يكي آنكه نماينده را در كلان نگري و كار اساسي بازمي دارد و در مورد ديگر وابستگي به دستگاه اجرايي، استقلال و آزادي نماينده خدشه دار مي شود. خطر ديگر آن است كه نماينده گرفتار فشار گروهي مي شود، به ويژه آنكه وي را از اظهار نظر و اعلام مواضع بترسانند و بگويند مثلا ترساندن از ردشدن توسط شوراي نگهبان كه متاسفانه چنين اتفاقاتي افتاده خطر است ديگر مجلس، فرمايشي شدن و دستوري شدن مجلس است كه آفت بزرگ استقلال مجلس و زبوني نماينده خواهد بود و مجلس مقتدر كارسازتر از مجلس زبون است. هاشميان درباره اظهارات آيت الله مصباح يزدي پيرامون مطبوعات گفت: در رابطه با اين اظهارات، يك بحث اين اظهارات خود دليل بر بي اعتباري آن است، زيرا در دنياي ارتباطات پيشرفته حمل پول با چمدان مربوط به قرون گذشته مي باشد و شيوه هاي مدرن و هيچ عاملي اين راه پرزحمت و مخاطره را بر راه هاي بي خطر يا كم خطر ترجيح نمي دهد و خوب بود ايشان اين سخن را از هر كسي شنيده بود تامل مي كردند. بعد ديگر اين اظهارات بعد حقوقي آن است، آيا سزاوار است ايشان به عنوان مدرس حوزه علميه قم جامعه شريف مطبوعات را كه همواره در تنوير افكار عمومي مي كوشند به عنوان مزدور و جيره خوار اجانب معرفي كنند و آيا زشت نيست كه صاحبان انديشه و قلم را اينگونه به دنيا معرفي كنيم و به حيثيت كشور ضربه بزنيم. اينجانب به عنوان يك روحاني از جامعه مطبوعات پوزش مي طلبم وانگهي مديران كشور و نيروهاي امنيتي و انتظامي را به عدم لياقت متهم سازيم كه بعد از بيست سال از انقلاب، جامعه مطبوعاتي مزدور آمريكا باشد و جاسوس بيگانه بسادگي با اين نيت شوم وارد كشور شود.