Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781119-47275S3

Date of Document: 2000-02-08

انديشه هاي نو درسينماي ايران اكنون، فيلم كوتاه جايگاه مناسبي در جامعه پيدا كرده است. سيف الله داد معاون امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود: توليد بيش از 400 عنوان فيلم كوتاه و موفقيت هاي چشمگير جوانان فيلمساز در جشنواره هاي بين المللي كشورهاي مختلف در طول سال هاي اخير نشانه هاي پيشرفت سينماي كوتاه در ايران است. وي ادامه داد: باور من اين است كه سينماگران جوان حرف هاي زيادي براي دنيا دارند و حمايت از آنها باعث مي شود تا دنيا هم باور كند كه ايران گنج استعدادهاي سينمايي و دانش هنري است. داد تاكيد كرد: موفقيت سينماگران ايراني در سطح جهان هم اكنون به دنيا نشان داده كه سينماي ايران، مختص يك فرد يا گروه نيست بلكه هر روز در سينماي ايران انديشه اي نو به همراه استعدادهاي جديد سينمايي ظهور مي كند.