Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781118-47267S6

Date of Document: 2000-02-07

يك رويداد اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي محمدصادق جنان صفت از پيش معلوم بود كه فريادهاي تند دست كم بخش افراطي مخالفان خاتمي به بهانه دفاع از يك شخصيت سياسي -مذهبي كه گمان مي رود مورد تعرض يك كاريكاتوريست نام آشنا واقع شده، يورش دوباره براي بيرون كردن وزير اصول گراي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ناكارآمدكردن دولت خاتمي است. اين رويداد كه براي چند روز فضاي سياسي كشور را پر كرد دير يا زود تمام مي شد - همانطور كه شد - اما آيا پديدآورندگان آن، پيامدهاي آن را در عرصه هاي گوناگون مورد توجه قرار؟ داده اند به نظر مي رسد كه ناامن شدن فضاي سياسي و اجتماعي كشور بيش از هر چيز به اعتبار خارجي ايران در نزد صاحبان صنعت و سرمايه آسيب مي رساند. آيا در حالي كه يكي از بالاترين مقام هاي اجرايي دولت براي متقاعدكردن اروپايي ها در زمينه خارج كردن ايران از رديف كشورهاي با ضريب خطرپذيري بالا چانه مي زند، اقدام هايي كه فضاي سياسي كشور را ناامن جلوه مي دهد تعارض با اين تلاش ها؟ نيست آنهايي كه به بهانه رويدادهايي كه مي توان با تدبير و حوصله و به دور از هياهو حل كردرئيس جمهوري را تحت فشار قرار مي دهند، آيا اعتبار او را نزد جهانيان خدشه دار؟ نمي كنند اگر حتي بپذيريم كه اين رفتارها با برنامه ريزي قبلي صورت نپذيرفته است باز هم نمي توان در زيان باربودن آنها ترديد كرد.