Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781118-47266S2

Date of Document: 2000-02-07

كتاب سال; فرهنگ سازي ميراث مكتوب گفت وگو با اهل قلم و فرهنگ، به مناسبت بر پايي مراسم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران - بخش پاياني اشاره; روز شنبه 16 بهمن ماه در صفحه 19 (علمي فرهنگي ) بخش نخست ديدگاه هاي اهالي فرهنگ و هنر به مناسبت بر پايي مراسم كتاب سال را كه به طرح ديدگاه هاي دكتر محمد علي اسلامي ندوشن و دكتر ابوالقاسم امامي اختصاص يافته بود، خوانديد. امروز بخش پاياني اين مطلب را مي خوانيم. حسن انوشه: داوران از نظر يكديگر خبر ندارند دلگرم كننده جنبه است تشويقي دارد. موجب مي شود موءلفان و مترجمان و ناشران، كارهاي بعدي خود را به شكل پيراسته تري ارائه دهند و اين به نوعي ارزش گذاري بر يك انتخاب و كار فردي يا گروهي است و البته از آنجايي كه خود من نيز چند دوره قبل از جمله اعضاي هيات داوران بوده ام، اين را مي دانم كه وقتي كتابهايي براي مطالعه به اين هيات داده مي شود، هيچكدام از نظر همديگر با خبر نيستند و نظر نهايي، بدون دخالت آراء ديگران صادر مي شود كه از اين جهت، اتفاق قابل ستايشي است. به هر حال انتخاب كتاب سال يك دعوت عام است، هيات ارزشگذاري به لحاظ خبرگي و كارشناس بودن خود، حتي از شكل و شمايل كتاب و نام ناشر و مترجم و موءلف مي توانند به ارزش وجودي و كيفي يك كتاب پي ببرند. به هر حال به نظر مي رسد همين غربال كردن به انتخاب بهترين كتاب بينجامد. علي دهباشي: بيمه فرهنگي جامعه انتخاب كتاب سال در صورت و معنا براي جامعه ما يك نوع بيمه فرهنگي است. آن هم در زماني كه اهل قلم در دشواري هاي گوناگون زندگي، كار پژوهشي و... گرفتار هستند. اولين فايده انتخاب كتاب سال مساله توجه به كتاب و كتابخواني است. فراموش نكنيم كه در اين بين گروه عظيم نويسندگان، مترجمان و... شركت دارند و اين توجه و فايده به كل جامعه فرهنگي برمي گردد. اي كاش انتخاب كتاب سال فقط به وزارت ارشاد محدود نمي شد و ديگر نهادهاي فرهنگي همچون كانون نويسندگان ايران مطبوعات و مجلات فرهنگي و هنري نيز دست به اين كار مي زدند و يك فضاي رقابت فرهنگي براي اهل قلم به طور كلي فراهم مي شد و آخر اينكه انتخاب كتاب سال يادآوري اهميت قلم و نويسندگان است. پس اين دستاورد فرهنگي را پاس بداريم و سعي كنيم در گسترش و تنوع آن دقت لازم و ضروري انجام شود و تلاش كنيم انعكاس اين مراسم به طور وسيع انجام شود. منيژه ميرعمادي مدير نشر هنر ايران و فصلنامه كاووس: احترام به نويسندگان و اهل قلم بديهي است كه جريان انتخاب كتاب سال بسيار مفيد است. همگان بر اهميت اصل مساله واقف هستيم. اما اينكه انجام چنين امر مهمي چگونه بايد باشد، بسيار مهم است. بويژه در زمينه هايي مثل هنر كه بسيار حساس و تاثيرگذار است. اما اينكه چه فايده اي براي جامعه فرهنگي دارد در اين فرصت كوتاه فقط به ذكر چند نكته مي پردازم كه حائز اهميت است: انتخاب كتاب سال نشان دهنده احترام و ارزشگذاري مديران فرهنگي و هنري جامعه نسبت به نويسندگان و هنرمندان است و اين امر انعكاس بسيار مثبتي در داخل و خارج خواهد داشت. انتخاب كتابهاي هنري در زماني كه كمتر ناشر و نويسنده اي سراغ اينگونه آثار مي رود بسيار ارزشمند خواهد بود و ناشران و موءلفان را در اين زمينه فعالتر خواهد كرد. براي هر منتقد و نويسنده كتابهاي هنري كه وقت و انرژي زيادي را صرف تاليف يا ترجمه اش مي كند انتخاب كتاب سال تشويق كننده و مايه دلگرمي و ادامه كار است و سرانجام اينكه انتخاب كتاب سال دستاورد بسيار ارزشمندي است. قدرش را بدانند و بدانيم كه سطح والاي آن حفظ شود. محسن باقرزاده مدير انتشارات توس: فكر مي كنم سفارش و رفيق بازي كمتر شده است طرح هرگونه مسايلي درباره كتاب، چه نقد، چه تشويق و چه جايزه دادن موجب دلگرمي موءلف و ترويج و توسعه كتاب مي شود و برگزاري چنين برنامه هايي، چه از سوي نهادهاي دولتي و چه ديگر مسئولان فرهنگي اهميت دادن به چنين امر مهمي است. انتخاب كتاب سال در گذشته هاي دور، كمتر پايبند برخي اصول بوده است. واقعا چگونه مي شد روي يك يا دو عنوان كتاب، انتخاب اصلاحي داشت. تصور مي كنم براي انتخاب نويسنده سال و كتاب سال مي بايست بشود توانايي انتخاب ميان عناوين و تعداد زيادي كتاب داشت. همچنين فكر مي كنم توصيه، سفارش و رفيق بازي هم كمتر شده باشد. نمونه اش خادميني هستند كه در زمينه پژوهش جوايزي دريافت كردند كه به جز يكي دو نمونه، به افراد لايق و شايسته اي اين جوايز تعلق گرفت. مسلما از آقاي مهاجراني كه هميشه مسائل فرهنگي را با ديد باز نگاه كرده اند و هماره توصيه ايشان به همكاران خود نيز همين بوده است، مي توان اميد بسياري براي برگزاري چنين انتخابها داشت. كريم امامي: هر انتخابي كه با خبرگي همراه باشد مناسب، است در شرايطي كه توجه زيادي به مقوله كتاب نمي شود، به طور كلي چنين انتخابي و دادن جايزه به پديدآورندگان آن مي تواند مفيد باشد. فكر مي كنم هر انتخابي كه با دقت و خبرگي انجام شود، بتواند گزينش خوبي باشد. حميد امجد: بيشترين كار كرد، رويكرد تبليغاتي است البته بيشترين كاركرد اين انتخاب، به لحاظ رويكرد تبليغاتي آن است. به هر حال چنين گزينشي، اعتبار بخشي به كتابهايي است كه مي تواند موجب جذب و جلب خواننده بيشتري بشود. البته اين انتخاب زماني مي تواند از اعتبار بيشتري برخوردار شود كه هيات انتخاب نيز وجهه و اعتبار بيشتري ميان فرهيختگان و انديشمندان اهل كتاب داشته باشند. گلي امامي: پايه انتخاب، تشويق است اصولا انتخاب هر بهتريني تشويق كساني است كه سعي مي كنند بهترين چيزها را در رشته خود ارائه دهند. قاعده اين انتخاب نيز پايه اش بر مبناي تشويق نويسندگان است; البته اگر تمام روند كار درست، صحيح و دمكراتيك باشد. بزرگترين ايراد اين انتخاب تا سال هاي پيش، شركت ندادن كتابهاي رمان و شعر بوده است كه خوشبختانه اين مشكل هم برطرف شده است و تمام رشته ها مورد داوري قرار مي گيرد.