Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781116-47245S1

Date of Document: 2000-02-05

فوتبال با سياست منافاتي ندارد گفت وگوي هزاره با سپ بلاتر ما خواهان حمايت از باشگاههاي كوچكي هستيم كه براي ادامه حيات خودنياز به درآمد حاصل از نقل و انتقال بازيكنان دارند ورزشگاه مانندتئاتر و مسابقه همچون يك تراژدي يوناني است سپ بلاتر زيكو - بابي چارلتون - ياشين چارلتون پله مارادونا كرايف گفته مي شود فيفا را همچون خانه خود مي دانيد، مي توانيد دراين باره بيشتر توضيح؟ دهيد انگاره اي بسيار ساده و روشن است. ما در فيفا خانه اي برپايه اعتماد، اعتقاد و مسئوليت بناكرده ايم; در اين خانه دموكراسي، دوطبقه، و اتحاد داريم. سقف اين خانه كيفيت، و بامش جهاني بودنش است. خانه اما، نياز به خانواده اي دارد; ما آن خانواده ايم. اين خانواده 300 ميليون عضو دارد و همين است كه آن را به خانواده اي بزرگ و مهم بدل كرده است. آغوش خانواده ما باز ما است برآنيم به جهانيان بگوئيم فوتبال مي تواند عاملي حيرت انگيز در آموزش، پرورش و سرگرمي باشد. ما همگان را به جمع خود فرامي خوانيم، آنهايي كه در حوزه سياستند و نيز آنهايي كه در عرصه اقتصاد گام مي زنند. فوتبال آينه جامعه است. همگان در عرصه جامعه جوانمردانه بازي نمي كنند، ما برآنيم به آنان نشان دهيم جوانمردانه بازي كنند و به ايشان بنمايانيم جوانمرد هم مي توان بود. آيا فوتبال مي تواند در سياست نيز همچون ورزش نقش داشته ؟ باشد اين دو با هم منافاتي براي ندارند نمونه، اخيرا در اسرائيل هم با مقامات FA و هم با نخست وزير پيشين، شيمون پرز، گفت وگو كردم. او ايده اي را مطرح كرد كه برايم بسيار جالب بود، بويژه از آن روي كه هفته پيش از آن براي بررسي اوضاع و احوال فوتبال در فلسطين و اردن، آنجا بودم. پرز گفت فوتبال مي تواند كمك كند مردم منطقه، بويژه جوانان دور هم جمع شوند. او پيشنهاد كرد مسابقه اي ميان جوانان اين كشورها ترتيب دهيم; من هم اين پيشنهاد را به فلسطينيان در دادم آغاز بسياري از اسرائيليان چندان تمايلي از خود نشان سپس نمي دادند گفتم به گمان من، نخست بايد ميان تيمهاي جوانان و نيز باشگاهها چنين تماسي برقرار شود -تيمهاي ملي را به سبب حساسيت موضوع از ديدگاه پرستيژ بين المللي، استثناء كردم. اكنون گروهي مشغول بررسي چگونگي انجام اين كارند. بدين رو، مي توان گفت داريم كاري مي كنيم كه به سود همه اعضاي منطقه است. برخي مي گويند خطر اين كار زياد است. اما اگر شانس خود را امتحان نكنيد، فرصت موفقيت نيز هيچگاه پيش نمي آيد. آيا مي توانيد به همين ظرافت، در ديگر عرصه هاي سياسي همچون اتحاديه اروپايي و كميسيون آن، عمل؟ كنيد كوشش مي كنيم چنين باشد. اخيرا همراه با رئيس (لينارت يوهانسون ) و دبير كل (گرد آيگر ) يوفا، به ديدار ويوياني نماينده، عالي آموزش وپرورش و فرهنگ اروپايي، رفتيم. به او گفتم اكنون ارزشهاي فرهنگي و آموزش و پرورشي فوتبال مورد توجه ماست. ما در اين موضوع كاملا با هم توافق داشتيم. اين خبر، بدان سبب كه هيچ گونه اختلافي برسر آن وجود ندارد، نه تنها تعجبآور نيست، بلكه پيشرفتي به حساب مي آيد. گمان مي كنم اين نخستين بار است كه يوهانسون با يك نماينده عالي اروپايي ملاقات مي كند. پس از آن با وزير ورزش فنلاند، كشوري كه اكنون رئيس اتحاديه اروپايي است، و وزير ورزش آلمان كه رئيس آينده اين اتحاديه است، ملاقات كردم. بدين ترتيب مي بينيد ما در سطح وزارتخانه هاي ورزشي، در زمينه پيشبرد بازي اي كه دغدغه اش را داريم به گفت وگو مي پردازيم. ما - من، لينارت يوهانسون و گرد آيگر - دست در دست هم به كارمان ادامه مي دهيم; اين نه يك روءيا بلكه يك واقعيت است. از كميسيون اروپايي چه؟ مي خواهيد ما خواهان حمايت از باشگاههاي كوچكي هستيم كه براي ادامه حيات خود نياز به درآمد حاصل از نقل و انتقال بازيكنان از دارند نظر ما اين كار ضرورتي تام دارد. ما نمي توانيم از اتحاديه اروپايي بخواهيم قوانينش را تغيير دهد اما مي توانيم از آنها بخواهيم با درنظر گرفتن مسائل ورزشي، در برخي زمينه هااستثنائاتي قائل شوند. يكي از اين موارد ايده شش و پنج است كه مورد توجه بازيكنان خارجي است. اين ايده، جديد نيست. پيش از مورد بوسمن بسياري از كشورهاي اروپايي ناچار بودند دستكم 6 بازيكن واجد شرايط براي تيم ملي دراختيار داشته باشند. آنچه روي داد، مشكل بزرگي بود. اين موضوع حتي در پارلمانهاي اسپانيا، ايتاليا وپرتغال نيز به بحث گذاشته شد. ما نيازمند بازگرداندن هويتي محلي و منطقه اي به فوتبال هستيم. اين به رفتاري ويژه با ورزش مي ماند، درست؟ است مقصود من رفتار خاصي نيست، فقط خواهان آنم كه ديگران براي قوانين ورزشي احترام قائل شوند. وقتي مشكلاتي ميان انجمنهاي ملي منتخب لهستان، مجارستان و بلغارستان با دولتشان پيش آمد نيز چنين بود. ما را متهم به مداخله در امور داخلي اين كشورها كردند، اما چنين ما نبود بروشني گفته ايم آنها مي توانند مسابقات داخلي خود را هرگونه مايلند و با هر نوع قوانين و اصولي كه مي پسندند، برگزار كنند، اما در اين صورت نبايد انتظار داشته باشند در خارج از كشور و در مسابقه هاي ما شركت اين كنند شيوه ماست و در تمامي موارد نيز شيوه اي موفق بوده است. ردينگ چگونه عملي؟ مي كند زمان، پاسخ اين پرسش را خواهد داد. او سفير ما نزد ديگر اعضاي كميسيون است. درزمان مناسب، او نزد ما بازمي گردد و نظرات آنها را با ما در ميان مي گذارد، آن گاه در باره اقدام هاي بعدي تصميم گيري مي كنيم. پس از آن، يوفا جزئيات را تعيين خواهد كرد. مسائل بعدي نيز مسائل يوفاست چرا كه به منطقه خودشان مربوط مي شود. ما با EU نيز در باره مشكل قرارداد بوسمن گفت وگو كرديم، زيرا اين روزها قرارداد بازيكنان سه يا چهارساله است اما اغلب پس از دو سال آنان را به بازار عرضه مي كنند. بدين سبب مقررات جديد براي نقل وانتقال بازيكنان و چگونگي امتيازدادن به نمايندگان را مورد بررسي قرار مي دهيم. اين مسائل ضرورت و فوريت دارد. پيش از اتخاذ قوانين جديد مي خواهيم با EU مشورت كنيم تا تداخلي پيش نيايد و براي يوفا اشكال بوجود نيايد. براي مثال، حتي درون فيفا نيز عقايد مختلفي در باره چگونگي برخورد با نمايندگان وجود دارد. مسائل فراواني درباره چگونگي عملكردها و رويدادها با ما درميان گذارده مي شود، اما فيفا براي اقدام هاي خود محدوديتهايي دارد. مي دانيد كه ما پليس نيستيم. سلف شما، ژائو هاوه لانژ، گفته بود نخستين معضل يك ملت تازه استقلال يافته آن است كه ابتدا به فيفا بپيوندد يا درخواست ورود به سازمان ملل را آيا بدهد با سازمان ملل ارتباط منظم؟ داريد البته. اخيرا با كوفي عنان ديدار كردم، زيرا فيفا در سال آينده روابط خود را با سازمان ملل تقويت خواهد كرد. براي مثال، ما در جام ملتهاي آفريقا در غنا، همراه با سازمان جهاني بهداشت، برنامه اي براي مبارزه با فلج اطفال اجرا خواهيم كرد. اين برنامه نه تنها براي فوتباليست ها بلكه براي تمامي مردم داراي اهميت است. كارهاي زيادي بايد انجام شود اما در ابتدا بايد از جايي شروع كرد. ما با نمايندگي هاي گوناگون سازمان ملل كار خواهيم كرد; براي مثال همراه با يونسكو و يونيسف به مبارزه عليه مواد مخدر و نژادپرستي خواهيم پرداخت. آنها مجراها و ما وسائل لازم براي حركت در اين مجاري، يعني فوتبال را دراختيار داريم. تمامي ستارگان فوتبال آفريقا همچون اوكوچا وه آ، و دسائيل نيز از اين برنامه پشتيباني خواهند كرد. آيا تمام اين موارد مصالحه اي براي مبارزه با دوپينگ در فوتبال؟ نيست به هيچ وجه. گواه ما قصدمان براي گسترش نظام كنترل دوپينگ در عرصه بين المللي فوتبال براي است نمونه، در راه جام ملتهاي اروپاي 2000 شروع به كنترل دوپينگ خارج از مسابقات كرده ايم. خوشبختانه رئيس كميته هاي پزشكي يوفا و فيفا يك نفر، يعني ميشل دهاگ بلژيكي است. ما نياز به آزمايشگاه هاي مناسبتري داريم. آنهايي كه اكنون دراختيار داريم به اندازه كافي براي تشخيص تمامي [دوپينگي ]محصولات موجود در فهرست كافي نيست. از سوي ديگر فهرست ما همواره شش ماه عقبتر از قابليت هاي بالاي صنعت داروسازي است. بدين روي، در حالي كه كنترل هايي قدرتمند را به مورد اجرا مي گذاريم، ناچاريم بسختي كار كنيم تا ورزشكاران را قانع كنيم كه از اين داروها استفاده نكنند. خوشبختانه فوتبال به اندازه برخي رشته هاي ديگر آسيبپذير نيست. فوتبال نياز به گستره اي پهناور از قابليتها همچون تحمل، حركتهاي انفجاري، سرعت و واكنش هاي هوشيارانه دارد. من هرگز نديدم فوتباليستي به خاطر استفاده از مواد نيروزا و عضلاني شدن، بهتر از ديگران باشد. به نظر شما چرا فوتبال اين قدر علاقه مند؟ دارد زيرا استاديوم مانند صحنه تئاتر و مسابقه همچون يك تراژدي يوناني آدم است هرگز نمي تواند نتيجه را پيش بيني مسابقه كند بدان رو براي انسان چنين جذاب است كه احساسات و علائق شديدي را در او را برمي انگيزد. البته [فوتبال ] در معرض وسوسه هاي روزمره و معمول جامعه نيز قرار بدين دارد سبب بايد قوي باشيم تا بتوانيم با هرآنچه مايه سوءشهرت اين ورزش است مبارزه كنيم. ورزشگاه ها بايد ايمن و راحت باشند تا بتوان نرده ها را برداشت. از سوي ديگر ما مي دانيم كه فوتبال بهترين درام تلويزيوني است. تلويزيون بهترين يار ماست زيرا به شكرانه اين وسيله مي توانيم فوتبال را از طريق مسابقات جهاني، گسترش دهيم. در عين حال عملكردي دوگانه نيز دارد. تلويزيون به لطف فوتبال مخاطبان ويژه خود را دارد و اين موضوع بويژه پس از پيشرفتهاي دهه [فوتبال ]اخير ما، را در موقعيتي مطلوب قرار مي دهد. از 19881999 تلويزيونهاي دولتي نيز وارد عرصه رقابت در شكل هاي جديد تلويزيوني TV - Payپرداخت، براي هر نمايش و تلويزيون اكنون شده اند ديجيتال بسياري از تلويزيونهاي دولتي مبادرت به پخش آگهي نيز مي كنند. بدين سبب اين تلويزيونها پول بيشتري براي خرج كردن دراختيار دارند، رقابت براي جذب مخاطب نيز بسيار فشرده تر شده است. بدين ترتيب است كه فوتبال از اين شرايط بهره مند مي شود. ادامه دارد