Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781114-47238S3

Date of Document: 2000-02-03

توضيحات حسين آهي در پي درج مصاحبه آقاي ساعد باقري در روزنامه همشهري در تاريخ /11/78 11خبرنگار ما در صدد گفتگو با حسين آهي - كه ايشان نيز در ديدار با مقام معظم رهبري حضور داشته - برآمد. وي در پاسخ به اين توضيح مختصر اكتفا كرد: من نيز در آن جلسه شنونده همان مطالبي بودم كه در مصاحبه جناب باقري منعكس شده است. اين كمترين، آن گفتگو و نتيجه آن را امري كاملا فرهنگي دريافتم و تصور مي كنم چنين رويدادي كه نشان دهنده فرهنگ پروري، مهرورزي و كرامت عام مقام معظم رهبري در حق اهل انديشه و فرهنگ است، بايد از هرگونه شائبه سياسي بدور نگاه داشته شود. بنابراين سزاوار است كه در اين خصوص به آنچه تا به حال گفته شده، بسنده شود.