Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781114-47230S3

Date of Document: 2000-02-03

با مردم چه ايرادي؟ دارد از قول رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام شده كه دشمنان جمهوري اسلامي ايران خواستار روي كارآمدن اصلاح طلبان مي باشند از ايشان مي پرسيم، اگر منظور از اصلاح طلبان چهره ها و شخصيت هاي طرفدار جبهه دوم خرداد است، آيا ايرادي دارد كه آنها در يك انتخابات سالم و آزاد، با آراي مردم به مجلس راه؟ يابند رمضان سليماني - تهران در دام توطئه يك روزنامه عصر مورخ سه شنبه 12 بهمن تيتر تحريك كننده اي با عبارت هزاران نفر از مسلمانان اندونزي خواستار جهاد عليه مسيحيان شدند خواسته يا ناخواسته در دام توطئه اي افتاده است كه برخوردهاي مذهبي و قومي را در كشور مسلمان اندونزي اجرا مي كند. اين تيتر با همزيستي برادرانه پيروان اديان مختلف نيز مغايرت دارد. يك هموطن مسيحي - نام محفوظ چه پاسخي؟ دارد شوراي نگهبان كه صلاحيت عده زيادي از كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد و حمايت مردم را رد كرده است، چه پاسخي براي مردم؟ دارد فلاحت پيشه - كرج حاكميت قانون مردم در دوم خردادماه 1376 با انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري به حاكميت قانون در كشور راي داده اند بنابراين هيچ جناحي حق ندارد، فراتر از قانون خود را قيم مردم بداند. خانم ف - ب - محموديان - تهران تشكر از رفتار خوب در مسير آزادراه زنجان - قزوين - شاهد برخوردي موءدبانه و حمايتگرانه از جانب ماموران پليس راه بودم خواستم به اين ترتيب از اين رفتار كه به رشد اخلاق شهروندي كمك مي كند، سپاسگزاري كنم. يك مسافر