Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781113-47222S5

Date of Document: 2000-02-02

تظاهرات مهاجران متقاضي اجازه اقامت در فرانسه به گزارش رسانه هاي جمعي فرانسه، صدها تن از مهاجران متقاضي اجازه اقامت در فرانسه با برپايي تظاهراتي در پاريس خواستار توجه مقام هاي دولتي به وضع اقامت خود در اين كشور شدند. اين تظاهرات در چهارمين سالگرد تجمعي مشابه در برابر كليساي سن امبروا ودر همين محل برگزار شد. چهار سال پيش در آغاز فوريه ( بهمن ) 12 سال 1996 ميلادي متقاضيان اقامت در فرانسه ضمن تجمع در برابر اين كليسا آن را به اشغال خود درآورده و با تحصن در آن دست به اعتصاب غذا زدند. اين حركت مهاجران غيرقانوني مقيم فرانسه با واكنش شديد نيروهاي پليس روبرو و به حمله واحدهاي ضد شورش پليس و اخراج آنان از محوطه كليسا منجر شد. در اجتماع سال جاري ميلادي مهاجران در پاريس گروههاي، پشتيباني از مهاجران و نمايندگان برخي از احزاب و گروههاي سياسي شركت داشتند. مهاجران فاقد اجازه اقامت قانوني در فرانسه با وجود سال ها اقامت در اين كشور و حتي با دارا بودن فرزنداني با مليت فرانسوي هنوز موفق به دريافت اجازه اقامت نشده اند. دولت سوسياليست ليونل ژوسپن در سال 1997 ميلادي وعده حل مشكل قانوني اقامت مهاجران در فرانسه را داده بود و از آن سال تاكنون به حدود 80 هزار تن از واجدان شرايط، اجازه اقامت در فرانسه داده است.