Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781113-47221S1

Date of Document: 2000-02-02

پس از سه سال و در آخرين جلسه دادگاه پدر جوان مقتول: ازخون پسرم گذشتم و قاتل را بخشيدم گروه حوادث: در آخرين جلسه دادگاه يك متهم به قتل، پدر مقتول ناگهان اعلام كرد از خون پسرم گذشت كردم و قاتل را بخشيدم. براساس محتواي پرونده جوان 22 ساله اي در يك اقدام نسنجيده دوستش را در پاركي حوالي خيابان فلاح به قتل رسانيده است. متهم به قتل كه عباس قرباني نام دارد در پي اختلاف و جر و بحثي با دوستش بنام موسي اكبري او را با ضربه چاقو از پاي درآورده است. به گزارش خبرنگار ما وي به مدت 3 سال در زندان بازداشت بود كه ديروز براي دفاع از خود در شعبه 1601 دادگاه به رياست قاضي كوه كمره اي احضار شد. وي در جلسه دادگاه گفت: من اصلا در صحنه حضور نداشتم در روز حادثه با دوستم مجيد پدرش را به بيمارستان رساندم و شب را در منزل آنها بودم. قاضي به اولياي دم گفت: چه دليلي داريد كه وي قاتل است. مادر مقتول اظهار داشت خود متهم به منزلمان آمد و گفت ما با هم جر و بحث كرديم اما من قصد كشتن پسر شما را نداشتم و ناگهاني اين اتفاق افتاد و حالا پشيمان هستم و طلب عفو و بخشش دارم. به همين دليل ما از قاضي مي خواهيم تا حكم قصاص در مورد او صادر كند. قاضي گفت بايد براي انجام قسامه 50 نفر را به عنوان شاهد بياوريد تا من حكم قصاص او را بدهم. در ادامه جو جلسه دادگاه متشنج شد و دو خانواده با همديگر به جر و بحث و نزاع پرداختند. بعد از مدت كوتاهي دو خانواده با دادن صلوات به نزد قاضي رفتند و خانواده مقتول به قاضي كوه كمره اي گفتند كه ما از خون پسرمان گذشت كرديم و متهم را بخشيديم. در پايان جلسه دادگاه قاضي دادگاه متهم را به پرداخت 10 ميليون تومان ديه به اولياي دم موظف كرد.