Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781111-47203S7

Date of Document: 2000-01-31

مهرباني را بياموزيم ما دانش آموزان استثنايي دنياي خويش را با هنر گره كرده ايم، ما همه وجود خويش را به بار نشانده ايم و امروز مي توانيد نظاره گر هنرمندي ما در آفرينش كارهايمان باشيد. نمايشگاه كوچكي از آنچه در توان داشتيم برگزار كرده ايم منتظر ديدارتان هستيم تا ياري دهنده ما، در رسيدن به هدف هايمان باشيد. زمان بازديد23/11/1378 17 تا از ساعت 9 تا 19 ابتداي نياوران ميدان قدس شهرداري منطقه 1 طبقه زيرين مجتمع كودكان استثنايي شهيد اصلاني.