Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781110-47199S5

Date of Document: 2000-01-30

رويدادهاي انتخاباتي با وجود نقض حكم صادره عليه غلامعباس آقاعليخاني نماينده بوئين زهرا و آوج توسط ديوان عالي كشور شوراي نگهبان هنوز صلاحيت عليخاني را تاييد نكرده است. به گزارش خبرنگار همشهري از قزوين وي كه به استناد بند 20 11 ماده قانون انتخابات رد شده است گفت: حكم محكوميت من مربوط به زماني است كه طوفان قضايي عليه مديران شهرداري تهران به راه افتاد و همه را در آن گرفتار ساخت، در آن مقطع من به عنوان شهردار پيشين مناطق 18 و 19 تهران به دادگاهي كه براي چنين روزي تدارك ديده شده بود احضار شدم. وي افزود: عرف قضايي اين است كه پس از بازجويي از متهم براي وي دادگاهي تشكيل و حق استفاده از وكيل نيز در نظر گرفته شود ولي در اين پرونده بازجويي اوليه منجر به صدور حكم محكوميت عليه من شد. عليخاني اظهار داشت: حكم دادگاه بدوي نيز با فشارهاي بيروني در دادگاه تجديد نظر تاييد شد ولي با درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد و در 23 آذر ماه امسال ديوان عالي كشور با اين جمله حكم صادره مغايرت صريح با قوانين و شرع دارد حكم محكوميت را نقض كرد. نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس افزود: در موقعيت كنوني و با نقض حكم، من فاقد محكوميت هستم بنابراين مي توانم در انتخابات شركت كنم. وي گفت: نمي توان حكم محكوميتي را مورد استناد قرار داد ولي نسبت به نقض آن از سوي همان مرجع بي تفاوت بود.