Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781110-47197S3

Date of Document: 2000-01-30

تاملاتي پيرامون نابساماني هاي فرهنگي كشور - تهاجم فرهنگي! ( ) 2 محمد ابراهيم انصاري لاري - 2 اما نكته حساس تر اين است كه جلوي وزيدن بادهاي سرد و خشن و مسموم را نمي توان گرفت اما مي توان با بالاپوشي از تاثير آن به مغز استخوان جلوگيري طوفان كرد تهاجم ضد ارزش هاي مسموم غرب عليه شرق به نحو اعم و عليه تفكر ديني به نحو اخص ساليان دراز است كه آغاز شده و ايران ما حداقل از شصت سال پيش در معرض جدي اين طوفان قرار گرفته و انقلاب اسلامي در شرايطي به پيروزي رسيد كه به تعبيري خاك ريزهاي اول و دوم فرهنگي و ارزشي ما هم فتح شده بود، اما ظهور شخصيت بي نظير حضرت امام ( ره ) و رشد پرشتاب آگاهي هاي فرهنگي -سياسي مردم در مقطع وقوع انقلاب اسلامي مانعي جدي بر سر راه اين تهاجم ايجاد كرد و مردمي كه تا پيش از آن در وزش طوفان ضدارزش ها به اين سو و آن سو مي رفتند، ناگهان محكم و استوار به مقاومت پرداختند و حتي به مظاهر پوچ و دروغين تجدد غرب هجوم آوردند. آتشي مقدس در اين سرزمين شعله كشيد و نور و گرماي آن بر تاريكي جهل و سرما و خشونت طوفان فائق آمد. اعتقادات فراموش شده و باورهاي يخ زده حياتي دوباره يافتند. اوج نفرت و كينه نسبت به ضدارزش هاي بيگانه نتيجه قهري اوج اعتقاد و باور نسبت به ارزش ها و فرهنگ خودي بود. اما افسوس كه اين آتش در دل و جان خيلي ها گر نگرفت، هيجان و حرارت انقلاب كه رفته رفته فروكش كرد سردي و رخوت هم دوباره بر جان خيلي ها عارض شد، اعتقادات راستين به فراموشي سپرده شد و باورها به سردي گرائيد. - 3 باري اكنون بايد باورها و اعتقادات مردم را تقويت كرد و روح آنها را قوي و جانشان را استوار كرد تا در مقابل هجوم اين طوفان كه هميشه بوده است و باز هم خواهد بود توان مقاومت داشته باشند. بايد ديد پايگاه نشر ضدارزش ها دلائل كجاست و عوامل ضعف ايمان و سستي باورها و اعتقادات مردم؟ كدامند از همان موضعي كه ضلالت انتشار مي يابد بايد هدايت منتشر گردد كه امام صادق (ع ) فرمود: لاينتشر الهدي الا من حيث انتشر الضلال اگر هجوم از موضع فكر و فرهنگ است بايد با فكر و فرهنگ به مقابله با آن پرداخت و از پايگاه علم و فرهنگ هدايت را منتشر كرد. هجوم به اصطلاح فرهنگي را نمي توان با ابزارها و روش هاي غيرفرهنگي پاسخ داد. ضدارزش ها را بايد با ارزش از ميدان به در كرد. برخوردهاي حذفي، تحريم ها و ممنوعيت ها در عرصه فكر و فرهنگ هيچوقت ثمري نداشته است و نه تنها از ورود و اشاعه محصولات و مواد فكري و فرهنگي بيگانه جلوگيري نخواهد كرد بلكه اتخاذ اين روش در عمل به نوعي رواج قاچاق و پنهان كاري و القاء روحيه دورويي و نفاق و دوگانگي هويت منجر مي گردد كه به خصوص براي نسل آينده مي تواند خطر مهلكي باشد. تحريم ها و ممنوعيت ها، ولع ها و حرص ها را برمي انگيزاند و هر پديده تحريم شده و هر مقوله ممنوعه را در نهان وسعت و عمق بيشتري مي بخشد كه الانسان حريص علي ما منع. اكنون در جامعه ما با كمال تاسف وضع به گونه ايست كه چهره رسمي و بيروني بسياري از مردم با چهره دروني و خصوصي آنها متفاوت است و بلكه مغاير. - 4 بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اولا همه پديده هاي ضدفرهنگي و مبتذل، وارداتي و منسوب به بيگانه نيستند، ثانيا هر ضدارزش بيگانه نيز تا زمينه اي از جهل و بي فرهنگي نيابد مقبوليت نخواهد يافت. از اين جهت بايد عوامل متنوع ديگري كه ريشه در درون جامعه خودي دارد و در اعتقادات و باورهاي مردم تاثيري ويرانگر بجاي مي گذارد را به دقت شناسايي كرد كه تا موضع نشر گمراهي و ناباوري شناسايي نشود و تا هدايت از همان موضع صورت نگيرد بسياري از خسارات بي جبران خواهند ماند. تاكنون رسم اين بوده كه دستگاههاي متولي فرهنگ و هنر به معناي اعم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به طور اخص علت العلل اين هجوم قلمداد شده اند.