Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781110-47194S7

Date of Document: 2000-01-30

سقوط بهمن سه نفر را در اروميه مدفون كرد گروه حوادث: بر اثر ريزش بهمن از كوه مرزي باي در منطقه برادوست اروميه سه نفر قرباني شدند. بر اساس اعلام يكي از شاهدان ماجرا چهارنفر از اهالي روستاي گل شيخان واقع در محل برادوست كه قصد عزيمت به روستاي مرزي الوسان را داشتندطعمه بهمن شدند و سه نفر از آنان جان باختند. دو نفر از جان باختگان اصغراميني و علي حسيني نام دارند اما مشخصات قرباني سوم هنوز اعلام نشده است. جنازه حادثه ديدگان با راهنمايي پدر يكي از جان باختگان كه همراه آنان بود و پس از پنج ساعت سرگرداني در كوهها خود را به روستا رسانده بود با كمك اهالي روستا از زير برفها بيرون آورده شدند.