Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781110-47192S5

Date of Document: 2000-01-30

احزاب، مجلس ششم و نظام اقتصادي محمدصادق جنان صفت مردمي كه اين روزها از خيابان ها و ميدان هاي بزرگ و شلوغ پايتخت عبور مي كنند، شاهد افراشتن تابلوهاي تبليغاتي احزاب و گروههاي سياسي هستند كه خود را براي نبرد روز 29 بهمن در انتخابات مجلس ششم آماده مي كنند. دقت در نوشته هاي اين تابلوهاي تبليغاتي نشان مي دهد كه استراتژيست هاي احزاب و گروههاي سياسي جرات نكرده اند كه وعده اقتصادي شفافي مثل افزايش اشتغال كاهش نرخ تورم و... بدهند. آيا احزاب و گروههاي سياسي نسبت به عنصر اقتصاد توجه ؟ ندارند آيا اقتصاد مساله مردم؟ نيست به نظر مي رسد كه پاسخ هر دو پرسش منفي است. زيرا رفتار و گفتار سياسي رهبران و اعضاي برجسته طيف موسوم به راست در دو سال گذشته موءيد اين است كه آنها از هر فرصتي براي متهم كردن دولت خاتمي به بي توجهي اقتصادي استفاده كرده و بارها براين طبل كوبيده اند. از طرف ديگر احزاب و گروههاي طيف موسوم به چپ نيز در ماههاي اخير بارهابه عملكرد اقتصادي دولت هاي پيش از دوم خرداد انتقاد كرده اند تا پاسخ رقباي خود را بدهند. از طرف ديگر وجود نرخ بيكاري بالا كافي است تا مردم نسبت به مسايل اقتصادي توجه كافي داشته باشند. به اين ترتيب پرسيدني است كه چرا استراتژيست هاي احزاب و گروههاي سياسي نظام اقتصادي مورد قبول خود را مطرح نكرده و براساس آنان برنامه ها و سياست هاي اقتصادي خود را آشكار به نكرده اند نظر مي رسد كه دشوار بودن كار در ميدان اقتصاد و آسانتربودن كار و فعاليت در عرصه هاي سياسي، اجتماعي مهمترين دليل در پاسخ به پرسش ياد شده است. آيا رهبران احزاب و گروههاي سياسي پيش از شروع انتخابات حاضر خواهند شد كه با صراحت و شفافيت اعلام كنند كه كدام نظام اقتصادي را راهنماي عمل خود قرار؟ مي دهند نظام سرمايه داري مطلق، نظام سرمايه داري پيشرفته، نظام اقتصادي سوسياليسم مبتني بر بازار، نظام اقتصادي مختلط، نظام اقتصاد مبتني بر برنامه ريزي مركزي و... مشهورترين و رايج ترين نظامهاي اقتصادي فعلي هستند. كارشناسان اقتصادي معتقدند عدم اعلام شفاف و صريح احزاب و گروههاي سياسي در پاسخ اين پرسش كه كدام نظام اقتصادي را قبول دارند تا براساس آن برنامه ها و سياست ها را اعلام كنند نوعي كم فروشي به كساني است كه قرار است راي دهند.