Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781109-47187S2

Date of Document: 2000-01-29

هاشمي رفسنجاني در گفت وگو با تلويزيون الجزيره: با هرگونه انحصار سياسي مخالفم و به وفاق ملي مي انديشم تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پنجشنبه شب در گفت وگو با شبكه تلويزيوني الجزيره قطر گفت: گروههاي افراطي چپ و راست سياست اعتدالي مرا نمي پسندند. ازاول انقلاب اين مساله به اشكال مختلف بود و اكنون نيز از گذشته شديدتر شده است. وي افزود: اما نيروهاي اصلي جبهه دوم خرداد اصرار داشتند كه نامزد شوم و خودم تمايل داشتم كه واردانتخابات نشوم و درستاد بمانم و صف را به نيروهاي با نشاط تر واگذار كنم. از نظر من مسايل اخير موضوع تازه اي نيست و تازگيش دراين است كه از گذشته بيشتر مطلب گفته مي شود. آيت الله هاشمي رفسنجاني درپاسخ به اين سئوال الجزيره كه منتقدين وي بازگشت وي را به منزله نجات جناح راست از وضعيت كنوني ارزيابي و وي را به عدم شفافيت درمواضع متهم كرده اند گفت: وقتي مي خواهند اهداف واقعي خودرامخفي و گم كنند، بايد اين حرفها را هم بزنند. بعضي ها مايل هستند كه انحصارداشته باشند و من با انحصار هردوطرف مخالف و طرفدار وفاق ملي هستم. وي درپاسخ به اين سئوال كه ولايت مطلقه فقيه ميان ولي فقيه و رئيس جمهوري ايجاد دوگانگي مي كند گفت: اينكه چرا اول (ولايت مطلقه فقيه ) نبودو دربازنگري (قانون اساسي ) آمد، به خاطر اين بود كه درزمان امام (ره ) بااينكه درقانون اساسي نبود، اما ايشان به ولايت مطلقه خويش عمل مي كردند. يعني تصميماتي مي گرفتند كه فوق قانون بود. نمونه هاي آن خيلي فراوان است و بعضي از اعضا دربازنگري مي گفتند اينكه عمل مي شود چرا قانوني نباشد كه تصورشود خلاف قانون عمل مي كنيم. وي افزود: البته درجمع ما اختلاف بود، ولي راي آورد و درقانون اساسي آمدولي درگذشته هميشه عمل شده است و از اين جهت تفاوتي در نكرد مورد دوگانگي بايدبگويم نظام اسلامي كه الان به شكل ولايت فقيه مطرح است، خيلي جديد است و درتاريخ نزديك اسلام چنين حاكميتي سابقه نداشته است. بايد تجربه اي به وجود بيايد كه مانع دوگانگي شودو ما هم درحال تجربه هستيم. هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سئوالي درباره خريد اسلحه از آمريكا توسط ايران گفت: درمورد خريد اسلحه از آمريكا بايد بگويم خريد اسلحه ازآمريكا خيلي كم بود. مثلا چند كانتينر سلاح، مثل لامپ رادارها، و چند هزار موشك ضد تانك را درقضيه مك فارلين از آمريكا گرفتيم. آنهاوعده داده بودند كه بعدا سلاح مي دهند كه طرح به هم خورد و آن مقدار سلاح هم درجبهه ما تاثيري نداشت و چند موشك هاگ راهم - كه ضد هواپيماست - گرفتيم. آمريكا طبق قراردادهاي معتبر موظف بود كه نيازهاي لجستيك سلاح هايي را كه درگذشته به ايران فروخته بود تامين كند كه نكرد و به هيچ نحو حاضر نبوديم از اسرائيل - چه مستقيم و چه غير مستقيم - سلاح بگيريم. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: يك نقطه روشني داريم و آن اين است كه در قضيه مك فارلين آمريكائيها چند فروند موشك هاگ را باهواپيما به فرودگاه مهرآباد آوردند و پياده كردند و روي موشكها نوشته هاي اسراييل بودومعلوم شد كه از اسراييل آورده بودند بااينكه به اين موشكها نياز داشتيم پس داديم و گفتيم نمي پذيريم. دو سه ماه در فرودگاه ماند و آمريكايي هابعدها آمدند و بردند به هيچ وجه حاضر نبوديم كه از اسراييل چيزي بگيريم. رفسنجاني در پاسخ به اين سئوال كه ايران خواهان همكاري با كشورهاي اسلامي و عربي و ياخواستار رهبري جهان اسلام است گفت: خيلي صريح مي گويم كه ما مصلحت را درهمكاري مي ديديم. فكر رهبري كشورهاي اسلامي را اصلا نداشتيم. چون اولا شيعه هستيم و اكثر كشورهاي اسلامي سني هستند. تعصبات مذهبي اجازه چنين چيزي را نمي دهد. ثانيا حتي اگر همه ما شيعه يا سني بوديم، هيچ كشوري حاضر نيست زير بار رهبري كشوري ديگر برود. وي درپاسخ به انتقادهاي مخالفان ازسياست هاي دوران سازندگي گفت: اينكه ما به همه اهداف عمراني ايران نرسيديم مقداري به خاطر فشارهاي خارجي و جنگ و مقداري به خاطر خامي هاي اينها بود وكارهايي مي كردند كه براي دولت مشكل به وجود مي آمد و اكنون هم بعضي از همان افراد به زبان هاي مختلف حرف مي زنند. توده مردم لمس مي كنند كه چه كارهاي عظيمي بعداز جنگ درايران شدو تمام رشد توليد ما دراين سالها با معدل رشد شش درصد پيش رفت كه درهمه دنيا رشدمطلوبي است. وي درپاسخ به سئوالي پيرامون تاثيرمنفي سرعت سازندگي درعدالت اجتماعي گفت: اين تاثير بالعكس بود و اين سرعت تاثيرات مثبتي روي عدالت اجتماعي داشت. ما در ايران حدود 60 هزار روستا داريم كه اكثر آن ها آب برق بهداشت تلفن، راه، مدرسه و ديگر امكانات را گرفتند و اگر سطح زندگي روستائيان را بالا بياوريم يك كار بزرگ اجتماعي است