Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781107-47173S4

Date of Document: 2000-01-27

خانه سبز در زمستان شكوفه داد گروه شهري: گزارش معاونت امور اجتماعي شهرداري تهران، حاكي است خانه سبز از فروردين سال جاري تاكنون 4 هزار و كودك 271 و نوجوان را ازخيابان و پايانه هاي شرق غرب و پايانه راه آهن و جنوب و از مرقد مطهرحضرت امام (ره ) جمع آوري كرده است كه 4 هزار و 79 نفر آنان به خانواده نفر 89 به بهزيستي و 20 نفر به كانون اصلاح و تربيت تحويل داده شده اند. گروه سني كودكان و نوجوانان جمع آوري شده 7 تا 19 سال است كه 393 نفر از آنان 7 تا 13 سال 675 نفر از آنان 833 14 ساله ساله 15نفر يكهزار و 284 نفر 16 ساله 17 316 نفر ساله 247 نفر 18 ساله ونفراز 102 آنان هم ساله 19 مي باشند. براساس اين گزارش سطح سواد آنان از اول ابتدايي تامقطع دبيرستان بوده است كه يكهزار و 563 نفر در مقطع ابتدايي يكهزار و 699 نفر درمقطع راهنمايي 182 نفر در مقطع دبيرستان و 621 نفر بي سوادند. دوهزار و 136 نفر از اين كودكان تحت پوشش خانواده 776 نفر تحت تكفل پدر 756 نفر تحت تكفل مادر و 598 نفر بي سرپرست بوده اند. دراين گزارش آمده است تعداد يكهزار و 122 نفراز اين كودكان در پايانه غرب يكهزار و 582 نفر در پايانه جنوب نفر 287 در حرم مطهر حضرت امام ( ره ) و 275 در ميدان انقلاب و پارك دانشجو و 396 نفر هم از پارك ملت جمع آوري شدند.