Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781107-47169S2

Date of Document: 2000-01-27

بيدار باش بازارها را از دست ندهيم راز پيشرفت كره جنوبي، سنگاپور، تايوان و هنگ كنگ كه به ببرهاي آسيا مشهور شده اند، گام نهادن در مسير توسعه صادرات است. اين كشورها در دو دهه گذشته با شتابي حيرت انگيز خود را به صف نخست كشورهاي پيشرفته اقتصادي رسانده اند. كشورهاي اتحاديه اروپا امروزه نفس هاي گرم ببرهاي آسيا را در يك قدمي خود احساس مي كنند. مالزي، تايلند، فيليپين نسل دوم ببرها نيز در دهه گذشته ركوردهاي دست نيافتني را در رشد صادرات تجربه كرده اند. ايران در آغاز دهه 70 توانست با اتخاذ سياست هاي كارآمد توسعه صادرات غير نفتي را تجربه كند، به گونه اي كه در 1374 براي نخستين بار در تاريخ ايران سهم صادرات غيرنفتي در تامين ارز خارجي به 50 درصد درآمدهاي نفتي رسيد. اما اكنون وضعيت گونه ديگري شده است و بازارهاي صادراتي ايران با يورش بي رحمانه رقبا همراه شده است. يادمان باشد كه كسب بازارهاي صادراتي سخت و دشوار و هزينه بر است، امااز دست دادن آ ن و تلاش دوباره براي به چنگ كار آوردن، دشوارتري است. بيدار باشيم و اجازه ندهيم بازارهاي صادراتي از دست برود.