Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781107-47167S3

Date of Document: 2000-01-27

پناهگاهي براي كودكان خياباني نگاهي به وضعيت خانه سبز و خانه ريحانه مقدمه: اين واقعيت را همه پذيرفته اند كه پس از پايان هر جنگ يك سلسله پي آمدهاي ناخوش آيند به صورت هاي مخفي و آشكار بر شانه هاي مردم سنگيني مي كند. در ميان انواع رنج ها و مصيبت ها، فقر اقتصادي و فرهنگي اثرات درازمدت و مشكلات عديده اي براي دولت ها فراهم مي سازند. از اين ميان گزارش زير به بررسي جوانان و نوجوانان دختر و پسر كه به بهانه هاي گوناگون از محيط گرم خانواده جدا شده و به خيابان ها، گذرگاهها، ساختمان هاي مخروبه، داربست ساختمان ها، پله هاي زيرگذر، در سردر ادارات دولتي، زير چادرها و آلاچيق ها، پياده روهاي سطح شهر و يا به ترمينال هاي شمال و جنوب و شرق و غرب تهران و شهرستانها پناه آورده اند و براي سد جو ع به اشتغال كاذب نظير، آدامس بيسكويت، و سيگار فروشي و گاه اعمال بزهكارانه مشغولند، مي پردازد. بر اساس آمار و ارقامي كه از طرف مسئولين خانه سبز ارائه شده است در آبان ماه 1378 تعداد 52 نفر به كمك مامورين ويژه گشت زني جمع آوري شده اند. بر اساس آمار موجود تاكنون تعداد 3088 نفر به اين مركز تحويل شده و از ميان اين افراد 2957 نفر به كانون گرم خانواده خود رهسپار شده و 66 نفر متواري و 11 نفر به سازمان بهداري و بهزيستي و تعداد 7 نفر به كانون اصلاح و تربيت سپرده شده اند. جالب توجه است كه از ميان اين افراد تعداد 59 نفر مجددا از ميان خانواده ها فرار كرده و براي احساس امنيت به خانه سبز رو آورده اند. از آنجايي كه فعاليت و طبقه بندي و نگهداري كودكان خياباني از حيث آماري و شرايط تحويل و تحول و نگهداري مشخص شود، جدول خلاصه به شرح زير ارائه مي شود: الف: پذيرش - 1 جمع كل مددجويان پذيرش شده 3088 نفر (/1 15از /9 1 /الي ) 78 - 2 اعزام و تحويل به خانواده ها پس از شناسايي و انجام مشاوره 2957 نفر - 3 موجودي به علت بي سرپرستي و بدسرپرستي 45 نفر - 4 اعزام به مراجع قضايي به علت حضور در گروه بزهكاران نفر 20 - 5 متواري از خانه سبز 66 نفر - 6 شاغلين به تحصيل 8 نفر - 7 شاغلين به كار و حرفه آموزي 26 نفر ب: از بين تحويل شدگان اين نكته ها قابل توجه است: (موقعيت هاي خاص ) - 1 بازگشت مجدد از بستر خانواده 59 نفر - 2 حداقل زمان حضور در خيابان يك هفته - 3 حداكثر زمان حضور در خيابان چهار سال - 4 كمترين سن پذيرفته شدگان 5 سال - 5 بالاترين سن 21 سال ج - شيوه جمع آوري مددجويان بدين قرار است; - 1 جمع آوري توسط گروه جمع آوري خانه سبز شعبه مرقدامام ( ره ) و دفاتر پايانه هاي خانه سبز مستقر و سيار در ترمينال هانفر 3019 - 2 اعزام از بهزيستي 2 نفر - 3 معرفي از يگانهاي انتظامي 40 نفر - 4 معرفي از كانون اصلاح و تربيت نفر 16 - 5 معرفي از اداره سرپرستي دادگستري نفر 11 د - بررسي وضعيت مددجويان برحسب پاتوق محل تجمع بدين قرار است: - 1 پاتوق غرب 769 نفر - 2 پاتوق شرق 70 نفر - 3 پاتوق جنوب 1407 نفر - 4 شعبه خانه سبز در حرم مطهر امام (ره نفر 180 - 5 پايانه راه آهن 79 نفر - 6 مركز شهر و ميدان انقلاب و پارك دانشجو 137 نفر - 7 لاله زارنفر 50 - 8 مولوي 48 نفر - 9 ميدان تجريش 348 نفر ه - - شرايط خانوادگي مددجويان، وضعيت خانوادگي و قانوني مددجويان - 1 تحت تكفل پدر 496 نفر - 2 تحت تكفل مادر 609 نفر - 3 تحت تكفل خانواده 1703 نفر - 4 بي سرپرست 280 نفر - 5 متواري به علت بدسرپرستي 86 نفر و - سوابق بزهكاري: كيفيت ياچگونگي كيفري و حقوقي - 1 داراي سابقه بزهكاري در كانون 76 نفر - 2 فاقد سابقه كيفري 3012 نفر ز - آمار سني مددجويان - 7 1 تا 13 سال (متولد- 1371 ) 304 1365 نفر - 14 2 ساله ( ) 561 1364 نفر - 15 3 ساله ( نفر 1363578 - 16 4 ساله ( نفر 1362856 - 17 5 ساله ( نفر 1361490 - 18 6 ساله ( نفر 1360222 - 19 7 ساله ( نفر 135977 ح - وضعيت تحصيلي مددجويان - 1 كلاس اول ابتدايي تا پنجم 1045 نفر - 2 راهنمايي اول تا سوم نفر 1193 - 3 دبيرستان 97 نفر - 4 بي سوادنفر 561 - 5 نامشخص 192 نفر ط - بررسي زادگاه يا محل جمع آوري مددجويان - 1 كردستان 374 نفر - 2 تهران وحومه نفر 625 - 3 همدان 97 نفر - 4 قزوين 15 نفر - 5 آذربايجان شرقي 134 نفر - 6 خراسان 166 نفر - 7 اصفهان نفر 51 - 8 استان مركزي 132 نفر - 9 فارس 81 نفر - 10 مازندران 91 نفر - 11 گيلان 25 نفر - 12 گلستان 22 نفر - 13 خوزستان نفر 58 - 14 يزدنفر 33 - 15 لرستان 504 نفر - 16 زنجان 107 نفر - 17 كرمانشاه 402 نفر - 18 اتباع بيگانه 171 نفر باقي پور، رئيس مجموعه خانه سبز واحد پسران در پاسخ به اين سئوال كه در حال حاضر از وضعيت جمع آوري اطفال و مددجويان راضي هستيد، مي گويد: نه، به هيچ وجه، زيرا فضاي كافي و امكانات براي نگهداري و شعبه و نيروي كافي براي جمع آوري و طبقه بندي و اعزام به قسمت هاي گوناگون وجود ندارد. ساختمان، گرچه سه طبقه است ولي چون زيربناي آن بسيار محدود و ناچيز است، مددجويان از بسياري از مسايل اجتماعي و فرهنگي محروم خوشبختانه هستند در خانه سبز تعداد زيادي پزشك، روانپزشك، روانشناس و پرستار و مددجو و دانشجويان سال آخر دانشكده جامعه شناسي و روانشناسي بدون چشمداشت به دستمزد و حقوق و مزايابطور خودجوش به كار و فعاليت و آمارگيري و مصاحبه و تكميل فرم هاي ويژه مددكاران، بطور شبانه روزي مشغولند. مددكاران نيز از فضاي كم و ناكافي خانه سبز شكوه و ناله دارند، زيرا براي انجام مصاحبه و تكميل فرم و برون افكني مددجويان ( Projection) نياز به اتاق خلوت و مطمئن است تا بدون هيچگونه فشار روحي و جسمي ناراحتي ها و رنج ها و مصيبت هايي كه مددجويان تحمل كرده اند به راحتي بيان كنند. براساس اطلاع واصله اغلب اطفال نگهداري شده درخانه سبز در اثر فشار نامادري و يا ناپدري و يا سوء رفتار پدر و مادر از خانه خود فرار كرده اند. براساس آمار موجود كه جزئيات آن شرح داده شد بيشترين مددجويان از شهر بزرگ تهران و حومه جمع آوري كه شده اند تعداد آن به 625 نفر مي رسد و شهر كرمانشاه با 402 نفر در رديف دوم و كردستان با 374 نفر در رديف سوم قرار دارد. كمترين رقم ( نفر ) 15 متعلق به قزوين است. خانه ريحانه خانم رضي زاده، معاون مسئول خانه ريحانه در پاسخ به اين سئوال كه جمع آوري دختران آسيبديده اجتماعي چگونه است، مي گويد: ما به همه شركت هاي تعاوني و ترمينال هاي اتوبوسراني بين شهري و شعب خود در سطح تهران سفارش كرده ايم به محض مشاهده افراد مشكوك فورا آنها را به نزديك ترين پاسگاه نيروي انتظامي معرفي كنند. در حال حاضر تعداد 12 نفر دختر در اين مكان نگهداري مي شوند. فضاي خانه ريحانه به مراتب كوچكتر از فضاي خانه سبز است و به همين دليل مسئول اين خانه تمايل چنداني براي پذيرش بيش از 12 نفر را نداشت. شايد براي خوانندگان عزيز اين نكته قابل توجه باشد كه والدين پاره اي از مددجويان عليرغم اطلاع از محل سكونت موقت فرزندان خويش و ارسال پيام ها و اخطارها، حاضر به پذيرش آنان نيستند!! مددجويان خانه ريحانه غالبا از شهرهاي اصفهان، خوزستان، مشهد، كرمانشاه، لرستان، گنبدكاوس، قم و تهران بوده و حداقل سن دختران 8 و حداكثر 18 سال است. در بين اين افراد دختران ديپلمه فراوان ديده مي شود. از اين 12 نفر تعداد 8 نفر از خانه پدر و مادر فرار كرده بودند تعداد كمي از آنها در اثر ارتكاب عمل خلاف عفت عمومي از محيط خانواده طرد و رانده شده بودند، مشاغل والدين اين دخترها كاسب، پيشه ور، كارمند و كارگر ثبت شده بود. برحسب گزارش خانم رضي زاده دختران خياباني به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: - 1 افراد متهم بزهكار - 2 افراد غيرمتهم وظايف و اهداف مركز بدين شرح است: - 1 شناسايي دختران خياباني - 2 بررسي وضعيت فردي دختران فراري - 3 بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي مذهبي فرهنگي خانوادگي - 4 جمع آوري دختران خياباني در سطح شهر و پايانه ها - 5 جذب دختران فراري و آسيبديده - 6 نگهداري موقت دختران خياباني براساس تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده تعدادي از اين دخترها در ابتداي سنين بلوغ به اتفاق پسر مورد علاقه از شهري به شهري و از محلي به محلي ديگر نقل مكان كرده اند از آنجايي كه امكان ازدواج براي هيچ يك از آنان فراهم نبوده، به ناچار رشته محبت خود را پاره كرده و آواره شهرها و روستاهاي دور و نزديك پدر شده اند و مادر حساس و متعصب، از روابط نامشروع فرزندان خود مطلع شده و براي حفظ آبرو و حيثيت خانوادگي، مانع ورود فرزند فراري خود شده اند دختران فراري و فريب خورده كه فاقد تجربه و آگاهي لازم بوده اند، اكنون سخت از عمل خود پشيمان و ناراحت اند و مجبورند بهاي سنگيني براي اين رفتار خود بپردازند. گفتني است با كمك مسئولين خانه ريحانه كلاس درس و امكانات ادامه تحصيل براي يكايك آنان فراهم گرديده است و عده اي از دبيران در اين مكان به تدريس مشغولند. برنامه هاي علمي و فرهنگي، گردش هاي دسته جمعي، نمايش فيلم و تمرين موسيقي و نقاشي و گلدوزي و كارهاي هنري و كلاس نويسندگي و شاعري و آشپزي و خانه داري براي همه دختران ترتيب داده شده است. ف - مداح