Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781106-47157S7

Date of Document: 2000-01-26

مقصر؟ كيست چندي پيش ماجراي دعواي دو كبوتر باز و حكمي را كه قاضي براي حل اختلافشان داده بود در روزنامه خواندم. باورم نمي شد آنچه خواندم واقعيت داشته باشد. به راستي جناب قاضي براساس چه استدلال و توجيه عقلاني و قضايي اين حكم را صادر كرده؟ است تحليل حكم قاضي نياز به تخصص در قوانين جزايي و حقوقي ندارد و هر عقل سليم به غير قابل توجيه بودن كشتار كبوتران حكم مي دهد. در واقع مثل اين است كه دو نفر بر سر شيئي با هم به نزاع بپردازند و يكي ادعا كند كه ديگري (به فرض مثال ) ماشين او را دزديده است. اين دو نفر براي رفع اختلافشان به دادگاه مراجعه كنند و قاضي به جاي حل مشكل حكم كند كه ماشين را بايد از بين برد و اوراق كرد و به اين ترتيب صورت مساله را پاك كند! با اين تفاوت كه در اينجا نزاع بر سر يك موجود جاندار بي گناه است كه كوچكترين دخالتي در بروز اين اختلاف نداشته است، مگر اينكه بگوئيم كبوتران موظف بودند روي پشت بام خانه صاحب خود بمانند و گول سارق را نخورند و چون اين كار را نكرده اند پس مقصر اصلي آنها هستند و بايد به اشد مجازات يعني اعدام محكوم شوند، كه فكر نمي كنم اين استدلال حتي كودكي را قانع كند. صدور و اجراي اين حكم، جدا از اينكه في نفسه ظالمانه و منفور است نشان از واقعيات تلخي در نظام قضايي كشور دارد كه خود را از وراي اجراي اين حكم مي نماياند. واقعيت تلخي كه به ذهنها براي يافتن پاسخ اين سئوالات فشار مي آورد: اين قاضي توسط چه نهادي گزينش شده است و چگونه صلاحيت نشستن بر كرسي قضاوت را پيدا كرده ؟ است آيا احكامي كه تا به حال از سوي اين قاضي صادر شده از نظر عقلي و حقوقي معتبر؟ است آيا او تنها قاضي خطاكار است و آيا او باز هم اجازه خواهد يافت بر مسند قضاوت ؟ بنشيند گرچه اقدام زيبا و هوشيارانه آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه در برخورد با مساله مي تواند بخشي از خساراتي را كه به دستگاه قضايي كشور از اين ناحيه رفته است تا حدودي جبران كند، اما تاوان هزينه اي را كه كل نظام به واسطه انعكاس اين حكم در داخل و خارج پرداخته است چه كسي متحمل خواهد؟ شد سانيج