Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781106-47157S1

Date of Document: 2000-01-26

خطر اعتياد دانش آموزان را تهديد مي كند *دانش آموز 100 كاشاني به جرم مصرف و حمل مواد مخدر در زندان بسر مي برند * زنداني شدن تعدادي دانش آموز به علت مصرف مواد مخدر زنگ خطري براي مسئولان و خانواده هاست گروه حوادث: در كارگاه پيشگيري از مصرف مواد مخدر بين دانش آموزان كه روز سه شنبه در كاشان برگزار شد، مسئولان و دست اندركاران هشدار دادند، گرايش دانش آموزان به برخي بدآموزيها و مصرف مواد مخدر جدي است و جامعه در اين زمينه بايد هوشيار باشد. مسئول مركز مشاوره و خدمات روانشناختي كاشان گفت: وجود حدود يكصد دانش آموزدر زندان اين شهر به جرم مصرف و حمل مواد مخدر، زنگ خطر براي مسئولان و خانواده هاي كاشاني را به صدا درآورده است. مجيد شمس افزود: اين دانش آموزان كه ديگر ارتباطي با مدرسه ندارند، قبل از ترك تحصيل آلوده به مواد مخدر شده اند و تمام آنان مشكل شخصيتي و تربيتي دارند. مسئول دايره مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي كاشان گفت: گرايش جوانان به مواد مخدر از حدود دو سال پيش در كاشان رو به افزايش گذاشته است. معاونت فرهنگي اداره زندانهاي كاشان گفت: اغلب دانش آموزان مجرم كه به زندان هدايت مي شوند از دوره راهنمايي به سيگار و مصرف مواد مخدر آلوده شده اند. محمدرضا بوستانچي افزود: دوره زندان به علت نرمش هايي كه در برخورد بازندانيان وجود دارد، تنبيه خوبي براي نوجوانان نيست و اين گونه افراد بايددر مدرسه و در محيط خانواده خود ساخته شوند. اين مسئول همچنين اضافه كرد، نوجوانهايي كه براي چندمين بار به زندان مي افتند، اظهار داشته اند، بيرون از محيط زندان كسي آنان را تحويل نمي گيردو ناچارند به جمع دوستان ناباب و كارهاي خلاف روي بياورند. يكي از مسئولان آموزش و پرورش گفت درصد 70 خانواده ها و دانش آموزان نسبت به اثرات زيانبار مصرف سوء مواد مخدر بي اطلاعند. روانپزشك مركز مشاوره و خدمات روانشناختي كاشان گفت: درمان بيماري اعتياد بسيارگران و كم اثر است و يك معتاد كه غالبا تمام زندگي خود را دودكرده است، هزينه درمان ندارد.