Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781106-47156S2

Date of Document: 2000-01-26

پيام مديريت مديران ارشد بخوانند; اتاق چرت را در محلهاي كار خود برقرار كنيد! يك كارشناس خواب آمريكايي روشي را، براي رفع خستگيهاي كارمندان ادارت و شركتها ابداع كرده است كه تا به حال آثار سودمندي دربرداشته است. دكتر بيل آنتوني پيشنهاد مي كند كه در هر شركت و اداره، اتاقي براي چرت زدن كوتاه مدت كارمندان اختصاص وي داده شود اين پيشنهاد را در كتاب جديد خود به نام هنر چرت زدن مطرح كرده است. مديرعامل يك شركت مشاوره اي كه اين پيشنهاد ابتكاري را به كار بسته است، در مورد آثار آن گفت: از زماني كه اتاق چرت را راه انداختيم، تغيير آشكاري به طور مثبت در بهره وري كارمندان ما ايجاد شده است و به علاوه، از ميزان خطاهاي انساني آنان كاسته شده است. از اينكه بخشي از اين تفكر مترقي هستيم، به خود مي باليم. حل اين معضل در واقع يكي از چالشهاي بزرگ شركتها را مرتفع مي كند. در كتاب يادشده، مطالبي هم درباره چگونگي مقابله با نگرش منفي نسبت به چرت زدن در محل كار درج شده در است واقع، كمبود خواب يكي از عوارض عصر جديد براي بشر بوده است. برخي آمارها نشان مي دهد مثلا در آمريكا از زماني كه برق اختراع شد، به طور متوسط بين يك تا دو ساعت از خواب شبانه هر نفر كم شده است. آنتوني معتقد است و استدلال مي كند چرت ميان روز، نه تنها طبيعي است، بلكه براي حفظ تندرستي و بهره وري كاري، ضرورت دارد. دكترآنتوني در اين كتاب نتايج نظرسنجي خود را در اين مورد منتشر كرده است كه در درصد 70آن افراد تائيد كردند در وسط روز چرت مي زنند. اما چندين نفر هم گفتند كه اين پديده را جدي مي گيرند، زيرا بهره وري را افزايش مي دهد و روحيه شخص را بالا مي برد. ديويد برچ مدير عامل شركت كاگنتيكس از جمله مديراني است كه در وسط روز چرت كوتاهي مي زند و كاركنان خود رابه چنين كاري تشويق مي كند. وي معتقد است به اين شكل او دو صبح در يك روز دارد. منبع: نيوزوايز