Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781106-47151S2

Date of Document: 2000-01-26

رسيدن به هنر كودكان، آرزوي هر هنرمندي است... سرآغاز; پابلو پيكاسو كه اخيرا برجسته ترين نقاش قرن بيستم لقب گرفته است، زماني در هنگام اقامت در پاريس گفته بود: هنري كه هر هنرمند آگاهي آرزوي رسيدن به آن را دارد، هنر كودكان است. مي گويند نقاشي كودكان يكي از اركان تمدن بشري است، در اين صورت هر تلاشي كه در زمينه رشد و گسترش آن به عمل آيد، ارزشمند خواهد بود، چرا كه كودكان حافظ تمدن در آينده خواهند بود و هرقدر كودكان به لحاظ كيفي پربار گردند، درحقيقت تمدن انساني پربارتر مي شود. خوشبختانه كودك به عنوان سنگ بناي اين ساختمان عظيم بشريت، نه تنها با نقاشي بيگانه نيست، بلكه مي توان ادعا كرد كه در حقيقت نقاشي با او آغاز مي شود و ضرورت اين شناخت براي مربيان، والدين و متوليان هنر كودكان لازم و ضروري است. نقاشي كودكان، چيزي فراتر از خط كشيدن و رنگ آميزي اشكال و طرحهاست. نقاشي وسيله اي براي رشد، توانايي، خلاقيت و شخصيت كودكان كودكي است كه پيش از تولد، دست هايش را حركت مي دهد، بعداز تولد به حركت دادن چشمها مي پردازد و سپس بين حركت دست و چشم، ارتباط برقرار مي كند و كم كم با حركات دستها روي كاغذ و ديوار و سطوحي كه در دسترس باشد، خط خطي مي كند و اين خطوط به ظاهر بي معني، اولين آثار هنري كودك به شمار مي رود. بسياري از والدين و مربيان كودك، به حركتهاي هنرمندانه دوران كودكي اهميت نمي دهند و آنچه را كه كودك در قالب خطوط و رنگها خلق مي كند رنگها و خطوطي بي معنا مي دانند و اغلب، آموزش كودكان را به افرادي مي سپارند كه تجربه و شناخت كافي ندارند در حالي كه سالهاي اوليه تا 5 يا 6 سالگي از حياتي ترين سالهاي خلاقيت و باروري كودك است. بدون ترديد تفاوتهاي محيط به نسبت آرامش فضا، محيط مناسب و ابزار مفيد و امكانات لازم در رشد خلاقيت و توانايي كودك موءثر است، ولي تاثيرگذاري در كودكان يكنواخت نيست و رشد كودكان در زمان هاي مختلف و همچنين نسبت به يكديگر متفاوت است و درك نيازها و علائق كودك از اصلي ترين مسائلي است كه بايد والدين و مربيان به آن توجه داشته باشند. كودك، معمولا چيزي را نقاشي مي كند كه روي او تاثير گذاشته و يا به خاطرش مانده باشد و با آنچه ديده و لمس كرده، ارتباط برقرار مي كند. خطوط متقاطع مثلث و دايره گونه از نخستين خطوط نقاشي شده توسط كودك است كه به مرور اشكالي چون خورشيد، سرانسان و حيوان را با تركيبي از همين خطوط مي كشد. حركتهاي رنگي براي كودك لذت بخش است و معمولا در سالهاي اوليه كودكي، رنگها را روي هم قرار داده و در سالهاي بعد با كنار هم قرار دادن رنگها، بيشتر خود را نشان داده و لذت مي برد. نبايد از كودك انتظار داشت كه خطوط و يا رنگهاي او كه تجربيات اوليه اش هستند مانند بزرگترها، تجسم يك تصوير كامل و يا تابلوي تمام شده باشد، بلكه بايد به او فرصت داد آنچه مي تواند انجام دهد و لذت آن را نيز ببرد تا براي كار بهتر آماده شود و بايد دانست كه رشد هنري كودك ارتباطي مستقيم با فرصت هايي كه به او داده مي شود دارد و همچنين به تشويق هايي كه بجا و مناسب از او مي شود بستگي دارد، جلب نظر و رضايت مربي و اولياء از نيازهاي دروني كودك است. نبايد به كودك تحميل كرد كه چيزي را بكشد، چون كودك دوست دارد مستقل باشد و بايد اين نكته را به خاطر داشت كه شيوه كودكان و بزرگسالان با هم متفاوت است و اگر به خاطر دستيابي سريع به نتيجه، كودك را ملزم به رعايت اصول و تكنيك هايي نماييم كه براي او نامفهوم است، موجب سرخوردگي و نتايج تلخي خواهيم شد. والدين و مربيان، بايد دنياي كودك را درك نمايند و با هم، در تماس و مبادله تجربيات تازه و اطلاعات باشند تا نيازهاي روز كودك را بهتر درك كنند و بفهمند. والدين برنامه آموزش را بهتر است از مربي كودك بياموزند و مربي هم در جهت رشد آموزش كودك، والدين را ياري نمايد و البته بديهي است كه مكان و لوازم مناسب در رشد هنري كودك از اهميت خاصي برخوردار است; اما اين بدان معنا نيست كه بايد حتما ابزاري كامل و پيشرفته و يا مكاني وسيع از همان ابتدا در اختيار كودك قرار داد و كلام آخر اين كه هيچ موجودي زيباتر از كودك نيست و چيزي را كه كودك مي كشد، هرچند خطوطي كج و معوج باشد، زيباست. سيد حسن ميربهرسي