Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781105-47149S3

Date of Document: 2000-01-25

اظهار نظر نمايندگان درباره پخش فيلم اعترافات باند سعيد امامي گروه سياسي: فيلم اعترافات شش تن از متهمان قتل هاي زنجيره اي با حضور نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي نمايندگان مجلس به نمايش گذاشته شد. به گزارش خبرنگار همشهري به نقل از يكي از نمايندگان در ابتداي اين جلسه آقاي نيازي گفت: برخوردهاي اوليه ما با متهمان به دليل برداشت ما از حزباللهي بودن آنها دقيق و بازجويي ها نيز نسبت به ديگران متفاوت بوده است. نيازي همچنين بر واقعي بودن اعترافات تاكيد كرده و گفته است هيچ فشاري براي گرفتن اعتراف از متهمان وجود نداشته است. وي گفته است: اعترافات واقعا قلبي و منطبق بر واقعيت است و كاملا مي تواند سندي براي حكم باشد. خبرنگاران روز گذشته با مراجعه به نمايندگان از طيف هاي مختلف نظر آنها را در مورد فيلم ارائه شده جويا شدند. اغلب نمايندگان جناح چپ گفتند نه تنها ابهامات ما بر طرف نشد بلكه بر آن افزوده قندهاري شد كه عضو كميته تحقيق و تفحص قتل هاي زنجيره اي است گفت: من براي پيگيري موضوع قتل ها جدي تر شده و اگر لازم باشد درخواست جديدي در اين زمينه ارائه خواهم كرد. نمايندگان جناح چپ اعترافات را واقعي ارزيابي نكردند و آن را فاقد ارزش حقوقي دانستند و پخش سراسري آن را نيز خلاف مصالح كشور عنوان كردند. در اين فيلم متهمان مدعي شده بودند كه با اف. بي. آي (سازمان امنيت داخلي آمريكا ) سيا، و موساد همكاري داشته اند. برخي نمايندگان جناح راست كه بعضا از سعيد امامي با نام كوچك وي ياد مي كردند. ضمن زير سئوال بردن وابستگي اين افراد به سيا و گزينش موساد، وزارت اطلاعات را مقصر اصلي قلمداد مي كردند. غني زاده نماينده اروميه در مورد فيلم نمايش داده شده گفت: مصطفي كاظمي در اين فيلم مي گويد: ما براي رسيدن به اهداف خود و جذب نيرو لازم ديديم كه سعيد به شكلي موضعگيري داشته باشد و من به شكل ديگر تا در سايه اين موضعگيريها بتوانيم خود را به عناصر جريانات چپ و راست نزديك كنيم. غني زاده همچنين گفت: متهمان اعتراف كردند كه اطلاعيه هاي تهديدآميز گروه فدائيان اسلام ناب محمدي را جهت جلوگيري از روند پيگيري پرونده صادر كرده و قصد داشتند عليه نيروهاي ارزشي جامعه ايجاد ذهنيت كنند. وي اضافه كرد: بازماندگان عوامل قتل ها در تلاش بودند تا براي ممانعت از پيگيري پرونده ها اقداماتي انجام دهند از جمله نزد تعدادي از مسئولين رفته و اينگونه القاء كنند كه روند دستگيريها باعث ايجاد سستي در روحيه نيروهاي اطلاعاتي گرديده و موجب سوءاستفاده مخالفين و به خطر افتادن امنيت جامعه شده است به همين جهت بمبگذاري در مشهد را انجام دادند تا سوژه تبليغاتي اين موضوع نيز فراهم شود. غني زاده يكي از ابهامات فيلم پخش شده را عدم فرار متهمان به جاسوسي براي سيا و موساد بويژه همسر سعيد امامي كه آزاد بوده عنوان كرد. غني زاده همچنين در مورد دخالت دري نجف آبادي وزير وقت اطلاعات در اين ماجرا گفت: مصطفي كاظمي اعتراف مي كند كه براي ايجاد انحراف در قضيه برنامه قتل ها، از وزير وقت (دري نجف آبادي ) تقاضاي ملاقات كرده و با سعيد امامي به ديدن وي مي روند، در اين جلسه مطرح مي كنند كه تهاجم گسترده اي عليه ارزش ها در جامعه در حال شكل گيري است، دري نجف آبادي نيز از اين وضعيت ابراز نگراني مي كند ولي در نهايت امامي و كاظمي جرئت نمي كنند كه مسئله قتل ها را مطرح كنند و دري نيز مطلبي مبني بر اقدام عليه اين افراد نمي گويد. كاظمي ادامه مي دهد: ما بعد از دستگيري، با اين ذهنيت كه اگر بگوئيم اين كارها را با دستور وزير انجام داده ايم از پيگيري قضيه جلوگيري مي شود اين مسئله را مطرح كرديم در حالي كه آقاي دري اطلاعي نداشت. غني زاده در مورد علت انتخاب فروهر، پوينده و مختاري براي ترور گفت: متهمان در اعترافات خود گفتند نويسندگان مسئله دار را انتخاب كردند تا پس از قتل آنها بين سران نظام اختلاف ايجاد شود. آنها گفتند پيش بيني مي كرديم بخاطر مسئله دار بودن اين افراد، برخي موضع مخالف بگيرند و برخي ديگر سكوت كنند كه ما مي توانيم سكوت را به عنوان اقدام جانبدارانه تلقي و بعدا از طريق صدور اطلاعيه هايي به اين جو دامن بزنيم. در جلسه علني ديروز مجلس موحدي ساوجي در تذكري به رئيس جمهور خواستار پخش فيلم اعترافات متهمان از صداوسيما شد.