Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781104-47138S2

Date of Document: 2000-01-24

دهم اسفند ماه برگزار مي شود: محاكمه علني ماموران انتظامي متهم در حادثه كوي دانشگاه * تاكنون قاتل عزت الله ابراهيم نژاد كه در جريان تهاجم به كوي دانشگاه كشته شد، شناسايي نشده است * رسيدگي به اتهامات مهاجمين لباس شخصي در دستور كار دادسراي نظامي نيست گروه سياسي: دادستان نظامي تهران اعلام كرد نخستين جلسه محاكمه ماموران نيروي انتظامي متهم در حادثه كوي دانشگاه تهران، دهم اسفندماه امسال درشعبه هفتم دادگاه نظامي يك تهران به طور علني و باحضور نمايندگان رسانه هاي همگاني برگزار مي شود. حجت الاسلام عباسعلي فراتي در گفت و گو با ايرنا با اعلام اين مطلب كه كارتحقيقات قضايي و بازپرسي پرونده به پايان رسيده است گفت: در اين پرونده 20 نفر از ماموران نيروي انتظامي كه 12 نفر آنها پرسنل رسمي هستند (درجه دار و افسر ازجمله سردار نظري فرمانده سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ ) حسب مورد متهم به ورود غير قانوني به كوي دانشگاه تخريب تهران، اموال و ضرب وشتم دانشجويان مي باشند. به گفته فراتي در روزهاي بعداز حادثه كوي دانشگاه چندتن از قضات دادسراي نظامي جهت معاينه محل واستماع اظهارات آسيبديدگان در محل حادثه حاضر شده اند و طي اطلاعيه اي نيز كه در كوي دانشگاه نصب شد آمادگي دادسراي نظامي براي رسيدگي به شكايات به اطلاع دانشجويان خسارت ديده رسيد. وي تعداد شكايات مربوط به دانشجويان را كه ازطرف دانشگاه تهران به دادسراي نظامي ارسال شده است حدود 400 فقره عنوان كرد كه 16 نفر ازشاكيان به لحاظ صدمه بدني به دادسرا مراجعه و جهت تعيين ميزان خسارت به پزشكي قانوني معرفي شده اند. حجت الاسلام فراتي گفت: جهت تكميل تحقيقات پرونده از مراجع مختلفي از جمله اداره كل اطلاعات تهران، وزارت كشور، حفاناجا خواسته شد تا اطلاعات خود را از حادثه در اختيار دادسراي نظامي قرار دهند لكن عليرغم پيگيري بازپرس پرونده اين مراجع اطلاعات خود را به دادسراي نظامي ندادند، حتي كميته تحقيق نيز تاكنون مستندات گزارش خود را دراختيار شعبه رسيدگي كننده قرار نداده است. دادستان نظامي تهران در ادامه افزود: جهت شناسايي متهمين و جمع آوري دلايل و مدارك در مرحله نخست مي بايست به اظهارات آسيبديدگان توجه مي شد كه در اين خصوص شكاتي كه مراجعه داشتند باعنوان معاذير مختلفي از جمله تاريكي هوا، وجود گاز اشك آور مدعي بودند كه قادر به معرفي متهمين نيستند، به همين لحاظ دادسرا علاوه برافراد معرفي شده از سوي كميته تحقيق راسا نيزجهت شناسايي ساير متهمين اقدام و از تعداد زيادي از عوامل نيروي انتظامي به عنوان متهم و مطلع تحقيق به عمل آورد كه اين امر مدت زمان قابل توجهي را به خود اختصاص داد. فراتي درپاسخ به اين پرسش كه آيا به اتهامات مهاجمين لباس شخصي به كوي دانشگاه نيز در دادسراي نظامي رسيدگي شده؟ است عنوان داشت: پرونده مطروحه در دادسراي نظامي تهران صرفا مربوط به اتهامات مامورين نيروي انتظامي (اعم از ملبس به لباس نظامي يا شخصي ) بوده است كه از لحاظ زماني از شب حادثه تاصبح روز بعد آن ( حدودا 10 ساعت ) درمحل حضورداشته اند ورسيدگي به اتهامات افراد غيرنظامي اعم از مهاجمين به دانشجويان كوي، و نقش جريانات مختلف در اين حادثه و آشوبهاي خياباني تهران خارج از صلاحيت دادسراي نظامي هست ودادگاه انقلاب رسيدگي به اين موارد را برعهده دارد وحتي در يكي دو مورد نيز كه افراد غير نظامي در اين پرونده بازداشت شدندپس از انجام تحقيقات پرونده آنها تفكيك و باقرار عدم صلاحيت به دادگاه انقلاب ارسال شد. وي درخصوص قتل عزت الله ابراهيم نژاد گفت: نامبرده در شب بعداز حادثه و زماني كه نيروي انتظامي محل كوي را ترك كرده بود كشته شده است كه متاسفانه تاكنون قاتل مورد شناسايي قرارنگرفته ليكن باتوجه به شكايت اولياء دم پرونده در اين خصوص مفتوح مي باشد و تحقيقات ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام فراتي در زمينه اظهارات اخير آقاي خاتمي رئيس جمهوري در بين دانشجويان كه از روند رسيدگي به پرونده كوي دانشگاه اظهار نارضايتي كرده بود گفت: به اين پرونده در مراجع مختلفي از جمله وزارت اطلاعات، كميته تحقيق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، دادگاه انقلاب و اين دادسرا رسيدگي شده است و دادسراي نظامي صرفا مسئوليت رسيدگي به بخشي از اين پرونده رابرعهده داشته است در عين حال به نظر اينجانب رسيدگي به پرونده در سازمان قضائي باتوجه به عللي كه براي تاخير در رسيدگي عنوان شد مراحل طبيعي خودراطي نموده و خوشبختانه باتوجه به علني بودن دادگاه، مردم شريف ايران مستقيما درجريان اين بخش از پرونده قرار خواهند گرفت و ابهامات احتمالي آنها رفع خواهد شد. دادستان نظامي تهران در خصوص اينكه گفته مي شود عدم حضور استاندارتهران درصحنه ازعلل مهم وقوع حادثه كوي دانشگاه بود اظهار داشت: به اين موضوع اعتقادي ندارم چرا كه درصورت حسن تدبير و اعمال مديريت صحيح وهمكاري همان مسئوليني كه درصحنه حضور داشتند به طور حتم چنين حادثه اي رخ نمي داد.