Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781104-47138S13

Date of Document: 2000-01-24

در راهروهاي مجلس * گفته مي شود موضوع اعدام دانشجوياني كه در جريان حوادث كوي دانشگاه و پس از آن دستگير شده اند، منتفي شده است. * هيات تحقيق و تفحص از حوادث كوي دانشگاه تهران و تبريز تشكيل جلسه داد كه به علت عدم حضور تعدادي از نمايندگان عضو هيات اعضاي هيات رئيسه انتخاب نشدند. * يكي از نمايندگان فعلي مجلس كه در فهرست همه گروههاي جبهه دوم خرداد قرار دارد گفت: احتمالا گروههاي دوم خرداد در مورد 25 كانديدا از 30 كانديداي شهر تهران به توافق مي رسند. وي وجود پنج كانديداي متفاوت در هر فهرست را براي ارزيابي قدرت گروههاي سياسي جبهه دوم خرداد مهم دانست.