Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781104-47138S10

Date of Document: 2000-01-24

به روزنامه هاي مخالف با وزارت ارشاد بيشتر وام داديم تا متهم نشويم پاسخ مهاجراني به پرسش هاي نمايندگان درباره حمايت وزارت ارشاد از مطبوعات * مهاجراني درباره علت اعطاي امتياز انتشار روزنامه هم ميهن به غلامحسين كرباسچي به استنادنظر نماينده قوه قضائيه وي را داراي حقوق اجتماعي دانست * روزنامه هم ميهن تا دو هفته ديگر منتشر مي شود گروه سياسي: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ديروز در جلسه علني مجلس حضور يافت و به پرسش هاي سه نماينده شاخص جناح راست پاسخ گفت. به گزارش خبرنگار همشهري پرسش هاي مطرح شده به اين شرح است: - 1 علت صدور مجوز امتياز و انتشار روزنامه هم ميهن به نام آقاي غلامحسين كرباسچي عليرغم محكوميت و زنداني شدن ايشان چه بوده؟ است - 2 تامين وثيقه مطبوعات متخلف از چه منبعي بوده و با كدام مجوز قانوني پرداخت شده؟ است - 3 مجوز قانوني انتقال وجوه حج حساب بانكي و اخذ سود ماهانه پانزده ميليارد ريالي و خرج آن خارج از قانون اساسي و قانون بودجه؟ چيست مهاجراني در پاسخ به پرسش اول با اشاره به آنكه مجوز انتشار نشريات توسط هيات نظارت بر مطبوعات صادر مي شود گفت: مي توان از تصميمات هيات نظارت پرسش كرد اما اينكه وزير ارشاد پاسخگوي قطعي و موجه آن باشد بحث ديگري است. وزير ارشاد، كار هيات نظارت در مورد صدور مجوز انتشار روزنامه هم ميهن را قانوني و درست ارزيابي كرد. وي با اشاره به قانون مجازات اسلامي مصوب سال 77 گفت: براساس ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي محكوميت قطعي كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي شود. در اين ماده آمده است كه محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال از حقوق اجتماعي محرومند در حالي كه محكوميت آقاي كرباسچي كمتر از سه سال و محكوميت موءثر كيفري نبوده است به همين دليل حقوقدانان عضو هيات نظارت به ويژه نماينده رئيس قوه قضائيه به امتياز روزنامه راي دادند. مهاجراني گفت: اين مژده را خدمت آقاي نجابت عرض كنم كه پيش شماره روزنامه هم ميهن 12 بهمن ماه منتشر مي شود و از هجدهم همين ماه روزنامه كار رسمي خود را آغاز خواهد كرد. مهاجراني در پاسخ به پرسش دوم نيز گفت: ما براي مديران مسئول مختلف روزنامه ها كه با مشكلاتي روبرو بودند مبالغي به عنوان وام پرداخت كرديم. وي گفت: قبل از من هم براي حل مشكلات روزنامه ها وام هايي به آنها پرداخت مي شد. مهاجراني وام هاي پرداخت شده براي تامين وثيقه آزادي مديران مسئول روزنامه هاي ايران و آريا را مورد اشاره قرار داد و گفت، ما از امكاني كه در موءسسه كمك داشتيم استفاده كرديم و اين موءسسه به روزنامه هاي متفاوت و از گرايش هاي مختلف كمك كرده است. حتي بعضا به روزنامه هاي مخالف با مشي وزارت ارشاد قدري بيشتر وام داده ايم تا متهم به جناحي عمل كردن نشويم. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به پرسش سوم نمايندگان گفت: استفاده از اعتبارات و امكان مالي سازمان حج و زيارت در وزارت ارشاد معمول بوده است منتهي قبل از من مستقيما اعتبارات از سازمان حج و زيارت گرفته و در تجارت صرف مي شد. زماني كه من به ارشاد رفتم بدهي موءسسه كمك به سازمان حج و زيارت بيش از 6 ميليارد تومان بود كه ما آن را پرداخت كرديم. پس از آن بخشي از سپرده هاي عمده را كه حدود 100 ميليارد تومان مي شد با كسب مجوز از رياست جمهوري و شوراي پول و اعتبار از حساب جاري بانك ملي به حساب سپرده ثابت 5 ساله گذاشتيم. در اين مورد با رهبري نيز چند بار صحبت كرديم و مجوز مكتوب ايشان را نيز گرفتيم. وزير ارشاد بر مراعات ضوابط قانوني و شرعي در استفاده از حساب سپرده عمره تاكيد كرد و گفت: قراردادي كه با مردم داريم اين بود كه پولي را سپرده بگذارند تا هر وقت نوبت رسيد، آنها را به حج عمره ببريم و هر وقت، هم مي خواستند مي توانستند پولشان را پس بگيرند، بيش از اين قراردادي نداشتيم. وي در مورد ساير موارد استفاده از اين حساب گفت: نامه اي را وزير فرهنگ و آموزش عالي خدمت مقام معظم رهبري فرستادند و يادآوري كردند كه در مراسم افتتاح سال تحصيلي در دانشگاه تربيت مدرس قرار بوده مقداري از هزينه هاي اين دانشگاه از محل همين وجوه تامين شود كه آقاي محمدي گلپايگاني در نامه اي به ما سفارش كردند كه اين درخواست انجام شود و ما نيز 200 ميليون تومان به دانشگاه تربيت مدرس كمك كرديم. مهاجراني اضافه كرد: سازمان تبليغات اسلامي نيز در نامه اي به رهبري خواستار كمك از اين حساب ويژه شدند كه رهبري با آن موافقت نمودند و قرار شد بخشي از اين حساب در اختيار آن سازمان قرار گيرد. مهاجراني در ادامه توضيحات خود در مورد اين حساب گفت: پس از اعلام نظر عربستان مبني بر پذيرش همه زائران حج عمره قرار شد همه سپرده گذاران را به حج عمره بفرستيم براي همين حساب سپرده را به جاري تبديل كرديم و ناچار 9 ميليارد تومان به بانك ملي خسارت پرداختيم زيرا حساب سپرده پنج ساله را دوساله كرده بوديم. وزير ارشاد، اتمام ساختمان حافظيه در شيراز، مجتمع فرهنگي امام رضا (ع ) در مشهد و بسياري از پروژه هاي مختلف فرهنگي هنري را از محل وجوه همين حساب دانست. پس از پايان بخش اول سخنان وزير ارشاد، نجابت يكي از نمايندگان سئوال كننده مژده وزير براي انتشار روزنامه هم ميهن را خلاف قانونگرايي دانست و گفت: اگر راي هيات نظارت خلاف مصالح بوده باشد آيا وزير مسئوليت دارد يا ؟ خير نجابت صدور مجوز روزنامه هم ميهن براي كرباسچي و چاپ نام كرباسچي به عنوان مديرمسئول تا مدتها پس از زنداني شدن وي در روزنامه همشهري، عدم صدور مجوز روزنامه جبهه براي مديرمسئول روزنامه شلمچه و بستن شلمچه را خلاف عدالت اجتماعي دانست و گفت: در مورد حساب ويژه گفتيد مجوز استفاده از آن را از رهبري، رياست جمهوري و شوراي پول و اعتبار گرفته ايد، آيا قانوني براي استفاده از سپرده هاي حج مردم بوده؟ است وي همچنين پرداخت اعتبار به بنياد فارابي، معاونت فرهنگي وزارت ارشاد بابت خريد كتاب از ناشران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: كدام فيلم، رمان و كتاب در راستاي انقلاب بوده كه 600 ميليون تومان خرج برداشته؟ است مهاجراني در بخش دوم پاسخ هاي خود يكبار ديگر بر عدم محكوميت موءثر كيفري آقاي كرباسچي تاكيد كرد و گفت: مسائل شلمچه و شيراز خارج از سه سئوال مطرح شده است و من موظف نيستم به پرسش هاي اقماري آقاي نجابت پاسخ دهم. با قانع نشدن سه نماينده مذكور از پاسخ هاي وزير، سئوال ها براي بررسي بيشتر به كميسيون رسيدگي به سئوالات ارجاع شد.