Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781104-47133S2

Date of Document: 2000-01-24

امضاي قرارداد بهره برداري واحد نم زدايي خط لوله گاز بين ايران و تركمنستان شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران قرارداد راه اندازي، بهره برداري و آموزش بهره برداري از تاسيسات واحد نم زدايي خط لوله گاز تركمنستان به ايران را با وزارت نفت و گاز تركمنستان امضا كرد. مهندس سيد محمود امام زاده مدير مهندسي و ساختمان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اعلام اين خبر افزود: ارزش اين قرارداد 4 ميليون دلار و مدت اجراي آن شش ماه است. در اين مدت مهندسان ايراني ضمن راه اندازي و بهره برداري، نحوه بهره برداري از تاسيسات نم زدايي خط لوله گاز تركمنستان به ايران را به متخصصان تركمني آموزش مي دهند. وي گفت: شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران وابسته به مديريت مهندسي و ساختمان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و مجري طرح احداث خط لوله گاز تركمنستان به ايران و تاسيسات نم زدايي اين خط است. امام زاده گفت: تاسيسات نم زدايي خط لوله انتقال گاز تركمنستان به ايران در چارچوب قرارداد احداث خط لوله گاز، از سوي نيروهاي متخصص و فني ايران احداث شده است. مدت اجراي عمليات احداث تاسيسات نم زدايي 2 سال به طول انجاميد و اكنون آماده راه اندازي و بهره برداري است. وي افزود: تكميل طرح احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان به ايران و تاسيسات نم زدايي اين خط، نمادي از توانايي هاي نيروهاي متخصص ايراني با است تكميل اين طرح، صادرات خدمات فني - مهندسي و خدمات اجرايي كشور در سطح بسيار بالايي صورت گرفت. امام زاده گفت: در اجراي طرح خط لوله و تاسيسات نم زدايي، در مجموع 60 درصد از امكانات داخلي استفاده شده است. با راه اندازي اين واحد ميزان گاز انتقالي تركمنستان به ايران از سطح فعلي 10 ميليون متر مكعب در روز به 26 ميليون متر مكعب در روز افزايش خواهد يافت. مدير مهندسي و ساختمان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: مجموع مبلغ قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان به ايران و تاسيسات نم زدايي حدود 190 ميليون دلار بوده است. يادآوري مي شود تاسيسات نم زدايي گاز كرپجه در 230 كيلومتري شمال مرز اينچه برون در خاك تركمنستان و به فاصله 40 كيلومتري شرق درياي خزر احداث شده است. تاسيسات فرآورش گاز كرپجه تركمنستان به منظور جداسازي و تثبيت مايعات گازي و تنظيم نقطه شبنم گاز انتقالي تركمنستان به ايران احداث شده است.