Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781103-47125S8

Date of Document: 2000-01-23

رئيس جبهه مشاركت و ائتلاف دوم خرداد استان خراسان: جناح راست درصدد تضعيف جبهه دوم خرداد است سيد مجتبي سادات محمدي رئيس جبهه مشاركت ايران اسلامي منطقه خراسان و رئيس ائتلاف گروههاي تشكيل دهنده جبهه دوم خرداد در اين استان درباره رد صلاحيت خود به همشهري گفت: اينجانب را با استناد به بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مبني بر وابستگي يا هواداري از تشكيلات، احزاب و سازمانهاي غير قانوني رد صلاحيت كرده اند كه قطعا غير واقعي است و من در اعتراضيه خود به شوراي نگهبان تقاضاي ارائه مدارك و دلايل لازم را كرده ام. وي افزود: جاي بسي شگفتي كه رئيس يك تشكل قانوني، مطرح و فراگير در سطح استان و كشور كه به دليل پيشتازي در اصلاحات، خوشبختانه با استقبال وسيع مردم و ساير گروهها مواجه شده است به هواداري يا عضويت در گروه يا گروههاي غير قانوني متهم شود. سادات كه صلاحيتش در دو دوره گذشته مجلس نيز مورد تاييد واقع نشده است ادامه داد: انگيزه من و دوستانم از حضور در صحنه هاي سياسي به ويژه در انتخابات انگيزه ملي است زيرا هر كانديداي اصلاح طلب واقف است كه با توجه به مشكلات و مطالبات وسيع و به حق مردم به ويژه در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نظير ركود اقتصادي، بيكاري، مفاسد اجتماعي و اداري همچنين نارسايي هاي روابط خارجي، طبعا با چالش هاي جدي در صحنه قانون گذاري كشور مواجه خواهد شد، لذا داوطلب نمايندگي مجلس شدن كار بي دغدغه و راحتي نيست در نتيجه دوستان ما با توجه به احساس مسئوليتي كه دارند به استقبال مشكلات و چالشهاي سختي مي روند كه اگر بار مسئوليت آن از دوششان برداشته شود ناراضي نخواهند بود. به هر حال قطعا موضوع رد صلاحيت ها را تا آخرين مراحل پيگيري خواهيم كرد ولي در نهايت و هر اتفاقي كه بيفتد، اعم از رد يا تاييد، براي ما احدي الحسينين است. سادات محمدي توصيه مي كند كه مردم با حساسيت و دقت، مسائل مربوط به انتخابات را پيگيري كنند و براي حضور فعال در صحنه انتخابات عزم جدي داشته باشند ولو اينكه برخي از چهره هاي درجه يك آنها رد صلاحيت شده باقي بمانند و قوه مقننه كشور را به نفع گروههاي اصلاح طلب كه عمدتا در قالب جبهه دوم خرداد متشكل شده اند و به ضرر جناح اصلاح طلب و خشونت گرا رقم بزنند. وي با اشاره به اينكه جناح راست در گذشته با افرادي كه موجب تضعيف حوزه راي آنها مي شدند به شدت برخورد مي كرد گفت: در اين دوره جناح راست براي تضعيف جبهه دوم خرداد بخشي از نيروهاي خود را مامور به ائتلاف سازي يا حضور مستقل در صحنه انتخابات كرده و دليل آن اين است كه اين جناح موفقيت چنداني براي خود پيش بيني نمي كند لذا مي خواهد صحنه انتخابات را شلوغ و بهم ريخته كند تا مردم در انتخاب با دشواري مواجه شوند و آنها بتوانند آراء نيروهاي اصلاح طلب را به نفع خود تضعيف كنند. وي پيشنهادهاي مطروحه در مجلس و مصوبات انجام شده در رابطه با قانون انتخابات مانند عدم چاپ پوستر، يك مرحله اي شدن انتخابات و در برخي اقدامات نظير تبليغ يكطرفه نيروهاي جناح راست در راديو و تلويزيون را بخشي از يك پروژه سياسي و در همين راستا ارزيابي كرد كه اميد است مردم ايران با هوشياري، مراقب اوضاع سياسي كشور بوده و نگذارند نيروهايي كه در بيست ساله گذشته تماما در همراهي با جناح راست كار كرده و مي كنند بتوانند با تابلوهاي جديد موجب گمراهي بخشي از آنان را فراهم آورند. به همين دليل اينجانب متواضعانه از كانديداهاي مستقل و اصلاح طلبي كه عمدتا و ناخودآگاه حوزه راي جبهه دوم خرداد را تضعيف و نهايتا عليرغم ميلشان موجب تقويت راي انحصار طلبان را فراهم مي آورند درخواست مي كنم حتي المقدور از پراكندگي آرا به ويژه در شهرهاي كوچك تر جلوگيري و به نفع كانديداهاي زمينه دار و قوي تر جبهه اصلاح طلب كناره گيري كنند، زيرا موقعيت فعلي يك نقطه عطف در تاريخ توسعه سياسي و اجتماعي و فرهنگي يا به تعبيري نهادينه شدن دموكراسي و جامعه مدني در كشور ايران است كه نبايد با بي احتياطي هاي احتمالي ما اين فرصت را ملت ايران از دست بدهند. به علاوه اينكه نيروهاي مستقلي كه از طرف گروهها كانديدا نمي شوند از حمايت هاي سياسي و برنامه هاي آنها برخوردار نيستند و با توجه به فشارهاي سياسي كه در مجلس به ويژه در اين دوره وجود خواهد داشت احتمال موفقيت آنها در انجام وظايفشان كمتر خواهد بود، اين مي تواند موجب دلسردي بخشي از مردم را فراهم آورد. وي افزود: البته اين حق تمامي كانديداها است كه به صحنه انتخابات وارد شوند و توصيه بنده صرفا يك توصيه سياسي اخلاقي براي طرفداران اصلاحات و جبهه دوم خرداد است زيرا ما در انتخابات شوراها با اين مشكل مواجه بوده ايم كه بخشي از دوستان ناخواسته موجب تضعيف دوستان ديگرشان شده اند.