Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781103-47120S2

Date of Document: 2000-01-23

پيام مديريت توصيه 20 براي مديران - 1 كاركنان مايلند وظايف و دستوراتي را كه دريافت مي كنند، واضح و قابل درك باشد تا بدانند از آنها چه خواسته شده و چه بايد انجام دهند. كارآيي آنان زماني در بالاترين حد خواهد بود كه بيشترين اطلاعات را در اختيار داشته باشند. - 2 كاركنان علاقه مندند وقتي استحقاق دارند بايد به آنان امتياز داده شود و چنانچه اين امر ناديده و ياكم اهميت شمرده شود، انگيزه آنان كاهش مي يابد. - 3 اگر به كاركنان اهميت داده شود بهتر و با دقت بيشتري كار مي كنند، تا آنكه بترسند. - 4 كاركنان زماني كار را به بهترين صورت انجام مي دهند كه بدانند مافوقشان به آنان و نحوه انجام كارشان توجه و علاقه دارند. - 5 كاركنان عمدتا از تغييرات ناگهاني تنفر دارند. قبل از انجام هرگونه تغيير در مديريت و يا شيوه انجام كار، بايد آنان را در جريان امور قرار داد تا تغييرات را بهتر بپذيرند. - 6 زماني كه احساس تعلق كاركنان به سازمان در حد بالا باشد، پيشرفت كارها سريعتر انجام مي پذيرد. - 7 كاركنان زماني به بهترين شكل كارها را انجام مي دهند كه سازمان را جزئي از زندگي خود بدانند، در اين صورت در كارهايي كه موجب پيشرفت سازمان مي شود، مشاركت موءثر خواهند داشت. - 8 احترام و احساس اعتماد متقابل باعث علاقه مندي بيشتر كاركنان به كار خواهد بود، لذا آنان انتظار دارند كه بدانند در نظر مافوقشان چه چيزهايي مجاز و چه چيزهايي غيرمجاز است. - 9 توجه به زندگي خانوادگي و خصوصي كاركنان و سعي در حل برخي از مشكلات آنان، روحيه همكاري را در كاركنان بالا مي برد. - 10 توبيخ و تنبيه بايد متناسب با خطا و كوشش كاركنان باشد نه بيشتر و نه كمتر. - 11 كاركنان از اين كه در مقابل ساير همكاران خود مورد انتقاد قرار گيرند به شدت ناراحت مي شوند و واكنش نشان مي دهند. - 12 كاركنان بيشتر علاقه مندند كه در صورت بروز خطا و اشتباه روش صحيح انجام دادن كار به آنان گفته شود نه آن كه صرفا تذكر درست است. - 13 درك روحيات كاركنان و تثبيت وضعيت كاري آنان آرامش بيشتري را در محيط كار بوجود مي آورد. - 14 تامين امنيت شغلي كاركنان و سعي در ارتقاء مهارتهاي كاركنان ازطريق انواع آموزشهاي ضمن كار، توان و مهارت آنان را در انجام امور تقويت مي كند. - 15 دادن مسئوليت و اختيارات لازم براي انجام كار به افرادي كه توان انجام وظايف را دارند، باعث سهولت و پيشرفت كار خواهدشد. - 16 كاركنان در مقابل پاداش مادي و معنوي توليد بيشتري خواهند كرد. - 17 روشن بودن اهداف كلي سازمان و نقش هر فرد در دستيابي به اين اهداف، اثرات درخشانتري در سازمان خواهد داشت. - 18 با ايجاد سيستم مديريت مشاركتي مديران قادر خواهند بود از نظريات سازنده افرادي كه مستقيما درگير كار هستند و نقاط ضعف و يا قدرت كار را مي شناسند، مطلع شوند. - 19 چنانچه كاركنان معتقد شوند كه نظرات آنان در تصميم گيري هاي مديريت موءثر مي باشد مشاركت خود را افزايش داده و احساس تعلق بيشتري به سازمان مي كنند. - 20 كاركنان از زيادي كار گله مند نيستند بلكه در مورد تقسيم كار ابراز ناراحتي مي كنند. صديقه صائميان