Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781102-47115S2

Date of Document: 2000-01-22

جام در خانه ماند، اما كسي لبخند نزد! پيكارهاي بين المللي كشتي آزاد و فرنگي جام جهان پهلوان تختي وزن 69 كيلو گرم كشتي آزاد يكي از چند وزني بود كه رقابت مدعيان داخلي آن چشمگير بود. در جمع مدعيان قديمي و جديد امير توكليان شايستگي خود را براي پوشيدن دوبنده تيم ملي با حضور اكبر فلاح و علي اكبر نژاد نشان داد و به مقام قهرماني رسيد. قزوين - محمدرضا منصوريان - خبرنگار اعزامي همشهري: اگر يك تيم درجه دوم آمريكايي در نوزدهمين دوره مسابقه هاي كشتي آزاد و فرنگي بين المللي جام جهان پهلوان تختي، نبود نمي توانستيم آن را در حد يك رويداد بين المللي تلقي كنيم و اگر اسمي از پيكارهاي انتخابي تيم ملي براي حضور در ميدان جام جهاني آمريكا به ميان نمي آمد شايد كه وضع از آنچه كه مشاهده شد، بدتر هم مي شد. جالب اينجاست كه همه در ميدان حرف و سخن تختي را چهره جاوداني و اسوه بزرگي و پهلواني ورزش ايران قلمداد مي كنند، اما زماني كه مسابقه اي به ياد و نامش برگزار مي شود، اين همه كاستي و كمبود به چشم مي آيد. سال هاي سال است كه گروهي كشتي گير بي نام و نشان به كشور ما دعوت مي شوند و در يك رقابت نابرابر با مردان حاضر در صحنه ما به رقابت مي پردازند و در اين جنگ و گريزهاي خالي از هيجان و حساسيت ما هم به قهرماني چنگ مي اندازيم و آن را در بوق و كرنا مي كنيم. اين همه هزينه و ريخت و پاش مي شود و تازه گرفتاري هاي هميشه همراه كشتي هم رفع نشده باقي، مي ماند. در همين پيكارهاي امسال جام تختي بوضوح ديديم كه در بدنه كشتي ما چه نارسايي هاي مشهودي قابل لمس است و زماني كه يك تيم بي نام و نشان آمريكايي در ميان اين همه كشتي گير وطني در كشتي آزاد 3 مدال طلا مي گيرد آن زمان است كه عمق فاجعه بيشتر به چشم مي آيد و ما را با واقعيت هاي جدي تري روبرو مي سازد. نوزدهمين قهرماني كشتي در جام تختي در شرايطي براي كشتي ما شكل گرفته است كه ورزش سنتي ما هنوز در مخمصه بحران جدي كسب سهميه از ميدان هاي انتخابي آينده براي المپيك 2000 گرفتار است و متاسفانه اگر چه جوانان در طول اين مبارزات درخشش بسيار خوبي داشتند، اما بدليل فراز و نشيبهاي ملموسي كه در شكل كار آنها موجود است، هرگز نمي توان بطور صددرصد به اين گروه براي اضافه كردن كسب سهميه المپيك خوشبين بود. دبير باز هم طيبي را مغلوب كرد در مرحله نيمه نهايي مسابقه هاي كشتي آزاد جام تختي و در وزن 58 كيلوگرم صبح ديروز دو كشتي گير خوب كشورمان عليرضا دبير و بهنام طيبي به جدالي با هم پرداختند كه اين بار هم دبير به پيروزي رسيد. در آغاز اين مبارزه طيبي كه مصمم تر از حريف نشان مي داد، بارها براي زيرگيري اقدام كرد كه دبير آن ها را رد كرد. با همه تلاش هاي دو كشتي گير 3 دقيقه اول بدون ردوبدل شدن هيچ امتيازي به پايان رسيد. در آغاز 3 دقيقه دوم و در حالت كمر در كمر دبير با مايه كمرگيري و سالتو طيبي را روي پل كشاند كه 3 نمره هم گرفت اما طيبي بلافاصله از اين حالت خود را نجات داده و دبير را بارانداز كرده دو نمره هم به طيبي داده شد. اعتراض دو كشتي گير در نحوه دادن امتياز توسط داوران چند لحظه اي اين كشتي را قطع كرد و در ادامه دبير با هوشياري و دقت نظر بيشتر دوبار ديگر حريف خود را خاك كرده و سرانجام به پيروزي ( ) 35 رسيد. رده بندي 8 وزن كشتي فرنگي كيلوگرم 54 - 1 سيد حسين سربازي ايران - 2 محسن سوريان ايران - 3 سعيد سالكي ايران كيلوگرم 1 - 58 بهمن طيبي ( ايران ) - 2 شهاب دادگر نژاد ( ايران ) - 3 محمدرضا مستعان (ايران ) كيلوگرم 63 - 1 حسن شاهسون ايران - 2 شهرام خاكسار ايران - 3 حميد طاهرزاده ايران كيلوگرم 1 - 69 پرويز زيدوند ( ايران ) - 2 حسن پازاج (ايران ) - 3 آرا گريگوريان (ارمنستان ) كيلوگرم 76 - 1 شاهين دادگرنژاد ايران - 2 شاهرخ ارجمندي ايران - 3 رضا عبدلي ايران كيلوگرم 1 - 85 دان نوور ( آمريكا ) - 2 مهدي رحيمي (ايران ) - 3 شورش خيرآبادي (ايران ) كيلوگرم 97 - 1 رسول جزيني ايران - 2 فرهاد كفائي زاده ايران - 3 محسن انصاري فر ايران كيلوگرم 1 - 130 مجيد ورزيده ( ايران ) - 2 پيام زرين پور (ايران ) - 3 گاز گالستيان (ارمنستان ) رده بندي 8 وزن كشتي آزاد كيلوگرم 54 - 1 عليرضا درويشي ايران - 2 غلامرضا محمدي ايران - 3 محمد اصلاني ايران كيلوگرم 1 - 58 عليرضا دبير ( ايران ) - 2 مسعود مصطفي جوكار ( ايران ) - 3 محمدعلي گنجابي (ايران ) كيلوگرم 63 - 1 چارلز ايشوان آمريكا- 2 اكبر بهتري ايران - 3 ماشاء الله حسيني ايران كيلوگرم 1 - 69 امير توكليان (ايران ) - 2 علي اكبرنژاد (ايران ) - 3 مهدي برائتي (ايران ) كيلوگرم 76 - 1 پژمان درستكار ايران - 2 مسعود جمشيدي ايران - 3 رمضانعلي عليائي نژاد ايران كيلوگرم 1 - 85 چارلز برتون ( آمريكا ) - 2 علي غفاري (ايران ) - 3 شهاب قرباني (ايران ) كيلوگرم 97 - 1 عليرضا حيدري ايران - 2 عسگري حبيبي ايران - 3 محمدجواد راسخي ايران كيلوگرم 1 - 130 تولي تامپسون ( آمريكا ) - 2 داود رخش خورشيد ( ايران ) - 3 ابراهيم مهربان (ايران )