Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781102-47107S2

Date of Document: 2000-01-22

طي ده سال گذشته در امريكا كودكاني كه با مادربزرگ و پدربزرگ خود زندگي مي كنند درصد 40 افزايش يافته است گروه اجتماعي: در شمار زيادي از كشورها پدربزرگها و مادربزرگها در پرورش كودكان سهم دارند، ولي در امريكا هم اكنون روند نامطلوبي در اين زمينه در حال شكل گيري است. به طوري كه اعضاي ديگر خانواده - غير از والدين كودك مجبور به نگهداري از كودكانند. به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از تلويزيون سي. ان. ان ديدار پدربزرگها و مادربزرگها يكي از جنبه هاي مثبت و خوب زندگي به شمار مي رود كه از قديم معمول بوده است; ولي زندگي نوه ها با پدربزرگها و مادربزرگها هم اكنون در امريكا براي اين افراد مسن به صورت كابوس در آمده است. به گفته مادربزرگها در امريكا، آنان ديگر براي خود زندگي نمي كنند; صبح زود از خواب برمي خيزند و شب دير وقت به رختخواب مي روند برخي از آنان مجبور به نگهداري 56 نوه خود از 8 ماهه گرفته تا 8 ساله هستند. تعداد پدران و مادربزرگهايي كه با نوه هاي خود زندگي مي كنند در ده سال گذشته در امريكادرصد 40 افزايش يافته است. اين افزايش به علت از ميان رفتن والدين كودكان در اثر بيماري ايدز يا مصرف مواد مخدر است. هم اكنون سه ميليون خانواده از اين قبيل در امريكا وجود دارد به، گفته كارشناسان، مشكل آن است كه بسياري از اين شهروندان مسن و فرتوت، زير فشار مالي فراوان و تقاضاهاي زياد مربوط به نوه هايشان هستند. به عنوان مثال از يك خانواده پنج نفره، سه نفر به بيماري آسم مبتلا هستند. مطالعات نشان داده است كه بيماري اين گونه كودكان به علت رسيدگي نكردن والدين خود آنان است. سالم نبودن در اين خانواده ها تنها مختص كودكان نيست، بلكه فشارهاي زياد مالي و رواني، سلامت پدربزرگها ومادربزرگها را هم تهديد مي كند. يك بررسي نشان مي دهد كه 60 درصد اين گونه پدر و مادربزرگها از فشار خون بالا و 20 درصدشان از بيماري قند رنج مي برند. اين بيماريها به علت بيم پدربزرگها و مادربزرگها و اضطراب آنان از عمر محدود است اينان از آن بيم دارند كه عمرشان كفاف آن را ندهد تا نوه هاي خود را به ثمر رسانند.