Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781030-47101S5

Date of Document: 2000-01-20

پژواك مگر آنها هواي پاك را دوست؟ ندارند شهروندان تهراني كه در اين سالها طعم هواي دود گرفته را به در ناچارچشيده اند، انتظار هستند تا مسئولان و نهادهاي دولتي راه حل پايداري براي اين بحران پيدا كنند. سازمان حفاظت محيط زيست براي سنجش ميزان مشاركت مردم در طرحهاي رفع آلودگي، در يك حركت نمادين از شهروندان تهراني خواست يكروز از خودروهاي شخصي استفاده نكنند و در صورت ضرورت استفاده راس ساعت 10 به مدت سه دقيقه موتور خودروها را خاموش كنند. اما تهراني ها كه طي چند روز گذشته ريه ها را از هواي پاك پر كرده بودند، باز هم فراموش كردند كه آلودگي بر مي گردد. مراسم هواي پاك در يك روز ابري و بدون باد با همكاري كمرنگ مردم و گروههاي غير دولتي برگزار شد. گرچه هدف از اعلام اين روز، پاكيزه كردن هواي تهران نيست اما تعدادي از مردم و مسئولين با بي تفاوتي خود نشان دادند كه علاوه بر بي اعتمادي به برنامه هاي سازمان محيط زيست، هنوز عمق فاجعه را درك نكرده اند. ولي در مقابل اين عده، افرادي بودند كه با استقبال از اين طرح و برگزاري مراسم مختلف در گوشه و كنار شهر نشان دادند براي شفاف كردن اين روزهاي خاكستري آماده همكاري كاهش هستند تعداد ماشينها در معابر شهر محسوس بود اما افرادي كه از خيابانهاي مملو از خودروهاي دودزا عبور مي كردند خواهان راه حلهاي اساسي تر بودند. يك خانم خانه دار مي گويد: بيرون نياوردن خودروهاي شخصي كمكي به رفع آلودگي هوا نمي كند، بايد براي دود اتوبوسها و ميني بوسها فكري كرد. يك ميني بوس شايد 20 نفر را جابجا مي كند اما برابر 20 خودرو شخصي هوا را آلوده مي كند. نبايد از مردم انتظار داشت با وجود انواع مشكلات از آسايش خود صرف نظر كنند و وقت زيادي را در اين هواي سرد در ايستگاههاي اتوبوس تلف كنند. خانم ديگري كه با وسيله شخصي در حال تردد است مي گويد: در مسير بين منزل و ومحل كارم خط اتوبوسراني وجود ندارد و با وجود كرايه هاي بالاي تاكسي و غيره ترجيح مي دهم با ماشين خودم رفت و آمد كنم. يك راننده سواري مسافربر كه بدون خاموش كردن خودرو از آن پياده شده بود، درباره آلودگي هوا مي گويد: آلودگي كه ماشينهاي ما توليد مي كنند در مقابل آلودگي ناشي از اتوبوسهاي شركت واحد و سرويسهاي دولتي ناچيز است. اتوبوسهاي دولتي بخاطر اشكالات فني، حتي تا سه برابر مصرف گازوئيل دارند. وي درباره گازسوز كردن خودروها مي گويد: گاز سوز كردن خودروها هم راه حل آلودگي هوا نيست. براي كساني كه تمام روز با ماشين مشغول كار هستند صرفه اقتصادي دارد ولي بخاطر كمبود گاز و اتلاف وقت در سوختگيري، افراد عادي از اين كار صرف نظر مي كنند. اكثر رانندگان تاكسي و سواري معتقدند كه تغيير چنداني در ترافيك شهر به ويژه بزرگراهها به وجود نيامده است. اما همه مسافران تاكسي و اتوبوس اذعان مي كنند كه زمان سفرهايشان در اين روز كوتاهتر شده است. يكي از مسافرين كه از اتوبوسهاي خط آرژانتين - تجريش پياده شده است، درباره افزايش تعداد مسافران اتوبوس در اين روز مي گويد: تغيير چشم گيري در تعداد مسافران به وجود نيامده است. افزايش تعداد اتوبوسها هم محسوس نيست. اما فكر مي كنم ترافيك سبكتر شده است چون زمان كمتري را در راه بودم. در حاليكه اكثر گروههاي غير دولتي طرفدار محيط زيست، روز هواي پاك را تحريم كرده بودند، گروه جوانان حامي طبيعت (آواي سبز ايران ) با همكاري ناحيه چهار شهرداري منطقه 2 تهران مراسمي را در جهت حمايت از اين طرح و اهداف آن برگزار كردند. اين برنامه با همكاري كودكان انجام شد كه اولين طعمه هاي آلودگي هوا هستند، دانش آموزان مدرسه راهنمايي تلاش كه مانند ساير همسالانشان از تنفس هواي آلوده به ستوه آمده اند، صبح ديروز با در دست داشتن پرچم و پلاكاردهايي با شعارهاي زيست محيطي، در طول بلوار مرزداران راهپيمايي كردند. پيشاپيش اين گروه عده ديگري از دانش آموزان با دوچرخه در حركت اين بودند كودكان اميدوار بودند تا همه بزرگترها دست از راحت طلبي و بي مسئوليتي بردارند و با چشماني بازتر به آينده آنها نگاه كنند. گزارش: ا. پيام شاد